Almindelige bemærkninger

For at tilføre landskassen yderligere provenu foreslås, det at den årlige afgift på de 3 grupper af motorvogne inddelt efter egenvægt og på motorcykler forhøjes med 22 pct. fra 1. januar 2004 at regne.

Den foreslåede forhøjelse af motorafgiften forventes alene at medføre et marginalt fald i den samlede bilpark, hvorfor lovforslaget forventes at indbringe landskassen et årligt merprovenu på 7 mio. kr. i 2004 og i budgetoverslagsårene. Beløbet er indregnet i det fremlagte forslag til finanslov for 2004, hovedkonto 20.11.60 Budgetregulering.

Lovforslaget medfører ubetydelige administrative konsekvenser.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

 

Til § 1, nr. 1

Det foreslås, at den årlige afgift for motorvogne med egenvægt indtil 900 kg. forhøjes til kr. 5.958.


Til § 1, nr. 2

Det foreslås, at den årlige afgift for motorvogne med egenvægt fra 901 kg. til 1.500 kg. forhøjes til kr. 8.374.


Til § 1, nr. 3

Det foreslås, at den årlige afgift for motorvogne med egenvægt over 1.500 kg. forhøjes til kr. 10.950.


Til § 1, nr. 4

Det foreslås, at den årlige afgift for motorcykler forhøjes til kr. 3.220


Til § 2

Det foreslås, at landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2004.