23. september 2003 

EM 2003/143

Forslag til landstingslov nr. xx af xx 2003 om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret
(Sekretariatsfunktion for Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske udvalg)

 

§ 1.

I landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om Landstinget og Landsstyret som ændret senest ved landstingslov nr. 3 af 15. april 2003 foretages følgende ændringer:


1
. I § 18, stk. 1, 1. punktum udgår ordene: "inden en samlings afholdelse".

2. § 18, stk.3 udgår.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. december 2003.
Grønlands Hjemmestyre, den xx. november 2003
Hans Enoksen

/

Kaj Kleist