24. november 2003

EM 2003/160-2

 

Æ n d r i n g s f o r s l a g


til


Forslag til Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge

 

Fremsat af Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed til 2. behandling.

 

§ 1

1. § 3 stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Bestyrelsen består af højest 7 personer, som udpeges af Landsstyret. Ilisimatusarfik, Det Grønlandske Landsbibliotek, herunder Groenlandica, Grønlands Statistik samt Kommunernes Landsforening indstiller hver 1 medlem af bestyrelsen. De landsstyremedlemmer, som har daginstitutioner og folkeskolen, sundhed og forebyggelse samt sociale anliggender under deres ansvarsområder, indstiller hver 1 medlem af bestyrelsen, dog i alt højest 3 medlemmer. Bestyrelsens formand udpeges af Landsstyret blandt de indstillede medlemmer."

 

 

Bemærkninger

Til nr. 1

Under udvalgsbehandlingen har Landstingets Familie- og Sundhedsudvalg foreslået, at antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres fra 7-10 medlemmer, som er foreslået i det oprindelige forslag, til højest 7 medlemmer. Landsstyret imødekommer dette forslag.

Landstingets Familie- og Sundhedsudvalg har endvidere foreslået, at også Kommunernes Landsforening bør indstille et bestyrelsesmedlem. Landsstyret imødekommer dette forslag med begrundelsen om den særlige indsigt vedrørende børn og unges forhold, som Kommunernes Landsforening er i besiddelse af.

Landstingets Familie- og Sundhedsudvalg har endelig foreslået, at formanden for bestyrelsen udpeges blandt samtlige indstillede. Landsstyret imødekommer dette forslag.