Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2005 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer

 

I medfør af § 5, stk. 2, § 56 og § 64 i landstingslov nr. 10 af 31. oktober 1996 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer og efter høring af kommunerne samt biskoppen og provstikontorerne fastsættes:

 

Afstemningssteder

§ 1. Ved valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer finder afstemning sted på følgende steder:

Kommune  Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Nanortalik  Nanortalik Nanortalik
Aappilattoq Aappilattoq
Ikerasassuaq Ikerasassuaq (vejrstation)
Narsaq Kujalleq Narsaq Kujalleq (Narsarmijit)
Tasiusaq Tasiusaq
Nuugaarsuk
Saputit
Saputit Tasia
Ammassivik Ammassivik
Qallimiut Qallimiut
Qorlortorsuaq
Alluitsup Paa Alluitsup Paa
Akuliaruseq
Alluitsoq

Kommune Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Qaqortoq Qaqortoq Qaqortoq by
Kingittoq
Eqaluit Eqaluit
Eqaluit Akia
Kangerluarsorujuk
Kangerluarsorujuup Qinngua
Qanisartuut
Tasilikulooq
Saqqaa
Upernaviarsuk Upernaviarsuk
Illorsuit
Qaqortukulooq
Eqalugaarsuit Eqalugaarsuit
Qassimiut Qassimiut
Isortoq
Saarloq Saarloq

Kommune  Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Narsaq Narsaq Narsaq
Eqaluit Ilua
Ipiutaq
Itilleq Avannarleq/Sildefjord
Itilleq Killeq
Narsarsuaaraq
Igaliku Igaliku
Atarnaatsoq
Igaliku Kujalleq
Iterlak
Timerliit
Uummannartuuaraq
Narsarsuaq Narsarsuaq
Qassiarsuk Qassiarsuk
Arnannguit
Inneruulalik
Issormiut
Kangerlua
Kiattuut
Nunataaq
Qinngua
Qinngua Kangilleq
Qorlortoq
Qorlortup Itinnera
Sillisit
Tasiusaq

Kommune  Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Ivittuut Kangilinnguit Kangilinnguit
Ivittuut

Kommune  Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Paamiut Paamiut Paamiut
Narsalik
Arsuk Arsuk

Kommune  Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Nuuk Nuuk Nuuk
Polar Oil/Kangerluarsoruseq
Kapisillit Kapisillit
Qeqertarsuatsiaat Qeqertarsuatsiaat

Kommune  Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Maniitsoq Maniitsoq Maniitsoq
Atammik Atammik
Napasoq Napasoq
Kangaamiut Kangaamiut

Kommune Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Sisimiut Sisimiut Sisimiut
Itilleq Itilleq
Kangerlussuaq Kangerlussuaq
Sarfannguaq Sarfannguaq

Kommune  Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Kangaatsiaq Kangaatsiaq Kangaatsiaq
Attu Attu
Iginniarfik Iginniarfik
Ikerasaarsuk Ikerasaarsuk
Niaqornaarsuk Niaqornaarsuk

Kommune  Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Aasiaat Aasiaat Aasiaat
Akunnaaq Akunnaaq
Kitsissuarsuit Kitsitssuarsuit

Kommune Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Qasigiannguit Qasigiannguit Qasigiannguit
Ikamiut Ikamiut

Kommune  Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Ilulissat Ilulissat Ilulissat
Ilimanaq Ilimanaq
Oqaatsut Oqaatsut
Qeqertaq Qeqertaq
Saqqaq Saqqaq

Kommune  Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Qeqertarsuaq Qeqertarsuaq Qeqertarsuaq
Kangerluk Kangerluk

Kommune  Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Uummannaq Uummannaq Uummannaq
Ikerasak Ikerasak
Illorsuit Illorsuit
Niaqornat Niaqornat
Nuugaatsiaq Nuugaatsiaq
Qaarsut Qaarsut
Saattut Saattut
Ukkusissat Ukkusissat

Kommune  Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Upernavik  Upernavik Upernavik
Aappilattoq Aappilattoq
Kangersuatsiaq  Kangersuatsiaq
Kullorsuaq Kullorsuaq
Innaarsuit Innaarsuit
Naajaat Naajaat
Tussaaq Tussaaq
Nuussuaq Nuussuaq
Tasiusaq Tasiusaq
Nutaarmiut Nutaarmiut
Ikerasaarsuk
Upernavik Kujalleq Upernavik Kujalleq

Kommune  Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Qaanaaq Qaanaaq Qaanaaq
Qeqertarsuaq
Moriusaq Moriusaq
Qeqertat Qeqertat
Savissivik Savissivik
Siorapaluk Siorapaluk

Kommune Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Ammassalik Tasiilaq Tasiilaq
Qernertuarsuit
Ikkatteq
Fangstpladser
Isortoq Isortoq
Kulusuk Kulusuk
Kuummiut Kuummiut
Tiniteqilaaq Tiniteqilaaq
Sermiligaaq Sermiligaaq

Kommune Afstemningsstedet omfatter Afstemningssteder
Illoqqortoormiut  Illoqqortoormiut Illoqqortoormiut
Ittaajivit Ittaajivit
Uunarteq Uunarteq

 

Valg til kommunalbestyrelser

§ 2. Ved valg til kommunalbestyrelsen er hver kommune én valgkreds.
Stk. 2. Antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer fastsættes i forhold til indbyggertallet i valgkredsen den 1. januar i året forud for valget i henhold til følgende fordeling:
500 indbyggere og derunder vælger 3 medlemmer.
501 - 1000 indbyggere vælger indtil 5 medlemmer.
1.001 - 2000 indbyggere vælger indtil 7 medlemmer.
2.001 - 3000 indbyggere vælger indtil 9 medlemmer.
3.001 - 4000 indbyggere vælger indtil 11 medlemmer.
4.001 - 7000 indbyggere vælger indtil 13 medlemmer.
7.001 - 10.000 indbyggere vælger indtil 15 medlemmer.
10.001 indbyggere og derover vælger indtil 17 medlemmer.
Stk. 3. Det antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges jf. stk. 2, fastsættes endeligt som et ulige antal ved beslutning i den enkelte kommunalbestyrelse inden udgangen af november måned året forud for valget. Meddelelse herom fremsendes straks efter beslutningen til Landsstyret.

 

Valg til bygdebestyrelser

§ 3. Landsstyret kan efter anmodning fra kommunalbestyrelsen godkende etablering af bygdebestyrelse for et område, når der den 1. januar i året forud for valget er 30 indbyggere og derover i området.
Stk. 2. Antallet af bygdebestyrelsesmedlemmer fastsættes i forhold til indbyggertallet, således at områder med 30 til 249 indbyggere vælger 3 medlemmer, og områder med 250 indbyggere og derover kan vælge 3 eller 5 medlemmer.
Stk. 3. Antallet af bygdebestyrelsesmedlemmer, der skal vælges jf. stk. 2, fastsættes endeligt ved beslutning i kommunalbestyrelsen inden udgangen af november måned året forud for valget. Meddelelse herom fremsendes straks efter beslutningen til Landsstyret.

§ 4. Der vælges det anførte antal bygdebestyrelsesmedlemmer i følgende valgkredse, jf. dog § 3, stk. 3:

Nanortalik kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Aappilattoq  3 Aappilattoq
Ikerasassuaq (vejrstation)
Narsaq Kujalleq 3 Narsaq Kujalleq (Narsarmijit)
Tasiusaq 3 Tasiusaq
Nuugaarsuk
Saputit
Saputit Tasia
Ammassivik  3 Ammassivik
Qorlortorsuaq
Qallimiut
Alluitsup Paa 3 Alluitsup Paa
Akuliaruseq
Alluitsoq

Qaqortoq kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Upernaviarsuk   3 Upernaviarsuk
Eqaluit
Eqaluit Akia
Illorsuit
Kangerluarsorujuk
Kangerluarsorujuup Qinngua
Qanisartuut
Qaqortukulooq
Saqqaa
Tasilikulooq
Eqalugaarsuit  3 Eqalugaarsuit
Qassimiut  3 Qassimiut
Isortoq
Saarloq  3 Saarloq

Narsaq kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Igaliku  3 Igaliku
Atarnaatsoq
Igaliku Kujalleq
Iterlak
Timerliit
Uummannartuuaraq
Narsarsuaq 3 Narsarsuaq
Qassiarsuk  3 Qassiarsuk
Arnannguit
Inneruulalik
Issormiut
Kangerlua
Kiattuut
Nunataaq
Qinngua
Qinngua Kangilleq
Qorlortoq
Qorlortup Itinnera
Sillisit
Tasiusaq

Paamiut kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Arsuk  3 Arsuk

Nuuk kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Kapisillit 3 Kapisillit
Qeqertarsuatsiaat 5 Qeqertarsuatsiaat
Maniitsoq kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Atammik 3 Atammik
Napasoq  3 Napasoq
Kangaamiut  5 Kangaamiut

Sisimiut kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Itilleq  3 Itilleq
Kangerlussuaq  3 Kangerlussuaq
Sarfannguaq  3 Sarfannguaq

Kangaatsiaq kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Attu 5 Attu
Iginniarfik 3 Iginniarfik
Ikerasaarsuk 3 Ikerasaarsuk
Niaqornaarsuk 5 Niaqornaarsuk

Aasiaat kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Akunnaaq  3 Akunnaaq
Kitsissuarsuit  3 Kitsitssuarsuit

Qasigiannguit kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Ikamiut 3 Ikamiut

Ilulissat kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Ilimanaq 3 Ilimanaq
Oqaatsut  3 Oqaatsut
Qeqertaq  3 Qeqertaq
Saqqaq 3 Saqqaq

Qeqertarsuaq kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Kangerluk  3 Kangerluk

Uummannaq kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Ikerasak 3 Ikerasak
Illorsuit 3 Illorsuit
Niaqornat 3 Niaqornat
Nuugaatsiaq 3 Nuugaatsiaq
Qaarsut  3 Qaarsut
Saattut 3 Saattut
Ukkusissat  3 Ukkusissat

Upernavik kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Aappilattoq  3 Aappilattoq
Kangersuatsiaq  3 Kangersuatsiaq
Kullorsuaq 3 Kullorsuaq
Innaarsuit 3 Innaarsuit
Naajaat 3 Naajaat
Tussaaq
Nuussuaq   3 Nuussuaq
Tasiusaq  3 Tasiusaq
Nutaarmiut  3 Nutaarmiut
Ikerasaarsuk
Upernavik Kujalleq  3 Upernavik Kujalleq

Qaanaaq kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Savissivik  3 Savissivik
Siorapaluk  3 Siorapaluk

Ammassalik kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Isortoq 3 Isortoq
Kulusuk 5 Kulusuk
Kuummiut 5 Kuummiut
Tiniteqilaaq  3 Tiniteqilaaq
Sermiligaaq  3 Sermiligaaq

 

Valg til menighedsrepræsentationer

§ 5. Landsstyret kan efter anmodning fra biskoppen over Grønlands stift og provstikontorerne godkende etablering af menighedsrepræsentation for et område med kirke eller skolekapel, når der den 1. januar i året forud for valget er 30 indbyggere og derover i området.
Stk. 2. Antallet af menighedsrepræsentanter fastsættes i forhold til indbyggertallet, således at
30 - 500 indbyggere vælger 3 repræsentanter.
501 - 1.000 indbyggere vælger 4 repræsentanter.
1.001 - 1.500 indbyggere vælger 5 repræsentanter.
1.501 - 2.500 indbyggere vælger 6 repræsentanter.
2.501 - 3.500 indbyggere vælger 7 repræsentanter.
3.501 - 4.500 indbyggere vælger 8 repræsentanter.
4.501 - 6.500 indbyggere vælger 9 repræsentanter.
6.501 - 8.500 indbyggere vælger 10 repræsentanter.
8.501 - 10.500 indbyggere vælger 11 repræsentanter.
10.501 - 14.500 indbyggere vælger 12 repræsentanter.
14.501 - 18.500 indbyggere vælger 13 repræsentanter.
18.501 indbyggere og derover vælger 14 repræsentanter.

§ 6. Der vælges det anførte antal menighedsrepræsentanter i følgende valgkredse:

Nanortalik kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Nanortalik  6 Nanortalik
Aappilattoq  3 Aappilattoq
Ikerasassuaq (vejrstation)
Narsaq Kujalleq  3 Narsaq Kujalleq (Narsarmijit)
Tasiusaq  3 Tasiusaq
Nuugaarsuk
Saputit
Saputit Tasia
Ammassivik  3 Ammassivik
Qorlortorsuaq
Qallimiut
Alluitsup Paa  3 Alluitsup Paa
Akuliaruseq
Alluitsoq

Qaqortoq kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Qaqortoq  7 Qaqortoq by
Kingittoq
Eqaluit
Eqaluit Akia
Kangerluarsorujuk
Kangerluarsorujuup Qinngua
Qanisartuut
Tasilikulooq
Saqqaa
Upernaviarsuk
Illorsuit
Qaqortukulooq
Eqalugaarsuit  3 Eqalugaarsuit
Qassimiut  3 Qassimiut
Isortoq
Saarloq  3 Saarloq

Narsaq kommune
Valgkreds Antal Valgkredsen omfatter
Narsaq 6 Narsaq
Eqaluit Ilua
Ipiutaq
Itilleq Avannarleq/Sildefjord
Itilleq Killeq
Narsarsuaaraaq
Igaliku  3 Igaliku
Atarnaatsoq
Igaliku Kujalleq
Iterlak
Timerliit
Uummannartuuaraq
Narsarsuaq  3 Narsarsuaq
Qassiarsuk  3 Qassiarsuk
Arnannguit
Inneruulalik
Issormiut
Kangerlua
Kiattuut
Nunataaq
Qinngua
Qinngua Kangilleq
Qorlortoq
Qorlortup Itinnera
Sillisit
Tasiusaq

Paamiut kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Paamiut  6 Paamiut
Narsalik
Arsuk  3 Arsuk

Nuuk kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Nuuk 12 Nuuk
Polar Oil / Kangerluarsoruseq
Kapisillit  3 Kapisillit
Qeqertarsuatsiaat  3 Qeqertarsuatsiaat

Maniitsoq kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Maniitsoq  7 Maniitsoq
Atammik  3 Atammik
Napasoq  3 Napasoq
Kangaamiut  3 Kangaamiut

Sisimiut kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Sisimiut 9 Sisimiut
Itilleq  3 Itilleq
Kangerlussuaq  3 Kangerlussuaq
Sarfannguaq  3 Sarfannguaq

Kangaatsiaq kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Kangaatsiaq  4 Kangatsiaq
Attu 3 Attu
Iginniarfik  3 Iginniarfik
Ikerasaarsuk  3 Ikerasaarsuk
Niaqornaarsuk  3 Niaqornaarsuk

Aasiaat kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Aasiaat  7 Aasiaat
Akunnaaq 3 Akunnaaq
Kitsissuarsuit  3 Kitsitssuarsuit

Qasigiannguit kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Qasigiannguit  5 Qasigiannguit
Ikamiut 3 Ikamiut

Ilulissat kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Ilulissat  8 Ilulissat
Ilimanaq  3 Ilimanaq
Oqaatsut 3 Oqaatsut
Qeqertaq 3 Qeqertaq
Saqqaq 3 Saqqaq

Qeqertarsuaq kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Qeqertarsuaq  4 Qeqertarsuaq
Kangerluk  3 Kangerluk

Uummannaq kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Uummannaq 5 Uummannaq
Ikerasak 3 Ikerasak
Illorsuit 3 Illorsuit
Niaqornat  3 Niaqornat
Nuugaatsiaq  3 Nuugaatsiaq
Qaarsut 3 Qaarsut
Saattut 3 Saattut
Ukkusissat 3 Ukkusissat

Upernavik kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Upernavik  5 Upernavik
Aappilattoq 3 Aappilattoq
Kangersuatsiaq 3 Kangersuatsiaq
Kullorsuaq  3 Kullorsuaq
Innaarsuit 3 Innaarsuit
Naajaat  3 Naajaat
Tussaaq
Nuussuaq 3 Nuussuaq
Tasiusaq 3 Tasiusaq
Nutaarmiut 3 Nutaarmiut
Ikerasaarsuk
Upernavik Kujalleq  3 Upernavik Kujalleq

Qaanaaq kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Qaanaaq  4 Qaanaaq
Qeqertat
Savissivik  3 Savissivik
Siorapaluk  3 Siorapaluk

Ammassalik kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Tasiilaq  6 Tasiilaq
Ikkatteq
Isortoq  3 Isortoq
Kulusuk  3 Kulusuk
Kuummiut  3 Kuummiut
Tiniteqilaaq 3 Tiniteqilaaq
Sermiligaaq 3 Sermiligaaq

Illoqqortoormiut kommune
Valgkreds  Antal Valgkredsen omfatter
Illoqqortoormiut 4 Illoqqortoormiut
Ittaajivit
Uunarteq

 

Ikrafttrædelse

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2005.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 8. februar 2001 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.
Stk. 3. I valgkredse med 1.000 indbyggere eller derunder den 1. januar 2004 kan Landsstyret efter anmodning fra kommunalbestyrelsen fastsætte et højere antal medlemmer, end det i § 2, stk. 2 nævnte, for valgperioden 2005 til 2009.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsens meddelelse til Landsstyret, jf. § 2, stk. 3 og § 3, stk. 3, fremsendes inden 1. marts i det år valget afholdes.
Grønlands Hjemmestyre, den 24. januar 2005
Hans Enoksen

/

Jens K. Lyberth