Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 14. november 2005 om lovlige lægemidler

I medfør af § 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler og efter indstilling fra Lægemiddelkomiteen fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse omhandler de i § 7 i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler omtalte lister A, B og H.

 

Liste A

§ 2. Lovlige lægemidler på liste A, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler, fremgår af bilag 1.

 

Liste B

§ 3. Lovlige lægemidler på liste B, jf. § 7, stk. 1, nr. 2, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler, fremgår af bilag 2.

 

Liste H

§ 4. Lovlige lægemidler på liste H, jf. § 7, stk. 1, nr. 3, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler, fremgår af bilag 3.

 

Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i § 4 kan dertil godkendte detailhandelsbutikker indtil 1. juli 2006 lovligt forhandle lægemidler omfattet af Direktoratet for Sundheds cirkulære nr. 3 af 1. juli 1993 om håndkøbsmedicin.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. november 2005
Asii Chemnitz Narup

/

Søren Rendal


Bilag 1 (pdf-format)

Bilag 2 (pdf-format)

Bilag 3 (pdf-format)