Landstingslov nr. 2 af 12. maj 2005 om tillægsbevilling for 2004

 

§ 1. Ændringer i grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2004 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringer i tekstanmærkninger for 2004 fastsættes i bilag 2.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. maj 2005
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt


Bilag 1 (pdf-format)

Bilag 2 (pdf-format)

Bilag 3 (pdf-format)