Landstingslov nr. 5 af 23. september 2005 om ekstraordinært valg til Grønlands Landsting

 

§ 1. Der afholdes valg til Grønlands Landsting tirsdag den 15. november 2005.

§ 2. Med den afvigelse, der følger af § 1, anvendes i øvrigt reglerne i landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting, som ændret ved landstingslov nr. 10 af 30. oktober 1998 om ændring af landstingslov om valg til Grønlands Landsting.

§ 3. Landstingsloven træder i kraft den 23. september 2005.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. september 2005
Hans Enoksen

/

Kaj Kleist


Bemærkninger til forslag