Landstingslov nr. 6 af 23. september 2005 om midlertidig landstingsbevillingslov for finansåret 2006

 

§ 1. Indtil landstingsfinansloven for finansåret 2006 er vedtaget, bemyndiges landsstyret til at opkræve lovhjemlede skatter og oppebære Hjemmestyrets øvrige indtægter. Landsstyret bemyndiges til i samme tidsrum at afholde de udgifter, der er nødvendige for at opretholde og videreføre landsstyrets, institutioners og virksomheders drift samt andre foranstaltninger iværksat med hjemmel i lov, tidligere bevillingslov eller given bevilling i øvrigt.

§ 2. Udskrivningsprocenten for landsskat fastsættes uændret til 11 %. Udskrivningsprocenten for særlig landsskat fastsættes uændret til 26 %. Udskrivningsprocenten for arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag fastsættes uændret til 0,9 %. Afgifterne for betalingsjagt og -fiskeri fastsættes uændret til moskusokser 2000 kr. pr. dyr, rensdyr 1.000 kr. pr. dyr, sæler 500 kr. pr. dyr, tilladelse til at gå på småvildtjagt 1.000 pr. påbegyndt 7 døgn, fisketegn 75 kr./200 kr./500 kr. pr. døgn/uge/måned.

§ 3. Landstinget bemyndiger Landstingets Finansudvalg til at godkende:
1) Merudgifter til igangværende anlægsprojekter på op til 6 mio. kr. i alt.
2) Merudgifter til påbegyndte projekteringsopgaver på op til 3,5 mio. kr. i alt.
3) Påbegyndelse af reinvestering i Hjemmestyrets udlejningsejendomme på op til 15 mio. kr. i alt.

§ 4. Landstinget bemyndiger landsstyret til at godkende:
1) Salg af udlejningsboliger op til –5,0 mio. kr. og afholdelse af omkostninger i forbindelse hermed på op til 1,5 mio. kr.
2) Salg af tilbagetagne boligstøttehuse på op til –0,2 mio. kr.
3) Tilsagn til selvbyggerhuse på op til 27,2 mio. kr.
4) Tilsagn til istandsættelsestilskud til boligstøttehuse på op til 2,0 mio. kr.
5) Udlån til renovering og særlig vedligeholdelse af boligstøttehuse på op til 2,0 mio. kr.

§ 5. Landstinget bemyndiger landsstyret til:
1) at forberede, forhandle og med Landstingets Finansudvalgs godkendelse, at foretage et salg af Arctic Umiaq Line A/S eller dele af Arctic Umiaq Line A/S herunder datterselskaber.
2) at disponere og afholde udgifter på op til 22 mio. kr. i 2006 og op til 19,4 mio. kr. i 2007-2009 i forbindelse med eventuel afskedigelse af tjenestemænd udlånt til Arctic Umiaq Line A/S fra Staten og Hjemmestyret.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. januar 2006.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. september 2005
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt