Landstingslov nr. 7 af 9. december 2005 om ændring af landstingslov om midlertidig landstingsbevillingslov for finansåret 2006
(Tilføjelser til den midlertidige landstingsbevillingslov for finansåret 2006)

 

 

§ 1

I landstingslov nr. 6 af 23. september 2005 om midlertidig landstingsbevillingslov for finansåret 2006, foretages følgende ændringer:


1.
I § 1 indsættes som stk. 2 og 3:
"Stk. 2. Indtil landstingsfinansloven for finansåret 2006 er vedtaget, kan Landstinget afholde udgifter, der er nødvendige for at opretholde og videreføre Landstingets drift samt andre foranstaltninger iværksat med hjemmel i lov, tidligere bevillingslov eller given bevilling i øvrigt.
Stk. 3.
Landsstyret bemyndiges til at afholde tilskud på op til 3,2 mio. kr., som uddeles fra erhvervsfremmepuljen Nukiit.".

2. I § 4 indsættes som nr. 6 - 12 :
"6) Udgifter i forbindelse med udvikling og implementering af et visitations- og registreringsværktøj til vejlednings- og introduktionscentre på op til 1,9 mio. kr.
7) Udgifter til igangsættelse af detailprojektering og udbud af en landingsbane i Paamiut på op til 5 mio. kr.
8) Udgifter til igangsættelse af projektering af et vandkraftværk i Sisimiut på op til 10 mio. kr.
9) Udgifter til forberedende arbejder i forbindelse med indsættelse af en 3. turbine i Buksefjordsværket i Nuuk på op til 1 mio. kr.
10) Udgifter til afholdelse af rejsetilskud i forbindelse med den kommunale strukturreform på op til 0,2 mio. kr.
11) Udgifter i forbindelse med en WTO-notificeringsproces på op til 0,6 mio. kr.
12) Udgifter på overenskomstområdet på op til 5 mio. kr.".

3. I § 5 indsættes som nr. 3 - 5:
"3) at gennemføre en overdragelse af Royal Arctic Bygdeservice A/S fra Royal Arctic Line A/S til KNI A/S, og i denne forbindelse at købe og indskyde aktiekapital.
4) at disponere og oppebære indtægter på op til 26 mio. kr. i forbindelse med overdragelse af Royal Arctic Bygdeservice A/S fra Royal Arctic Line A/S.
5) at disponere og afholde udgifter på op til 12,5 mio. kr. i forbindelse med overdragelse af Royal Arctic Bygdeservice A/S til KNI A/S.".

 

§ 2

Denne landstingslov træder i kraft den 1. januar 2006.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. december 2005
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt


Bemærkninger til forslag