Bilag: Grønlandske områder, for hvilke fangsttal skal opgives

 

Grønlands fiskeriterritorium er fastsat ved statsministeriets bekendtgørelse nr. 1020 af 20. oktober 2004. Indrapportering skal ske ved angivelse af hvilket fangstfelt i den af de internationale organisationer NAFO og ICES definerede opdeling fangsten er taget. Opdelingen fremgår af nedenstående beskrivelse og det efterfølgende oversigtskort, der er en del af dette bilag.

 

Vestgrønland - Kvoteområde NordVest (NV)

"NAFO 1A N2" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende nord for 72o 52'30''N.

"NAFO 1A N1" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 72o 52'30''N og 71o00'N.

"NAFO 1A N0" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 71o 00'N og 69o30'N.

"NAFO 1A S" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 69o30'N og 68o50'N.

"NAFO 1B N" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 68o50'N og 68o00'N.

 

Vestgrønland - Kvoteområde Vest (V)

"NAFO 1B S" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 68o00'N og 66o15'N.

"NAFO 1C" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 66o15'N og 64o15'N.

"NAFO 1D" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 64o15'N og 62o30'N.

"NAFO 1E" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 62o30'N og 60o45'N.

"NAFO 1F" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 60o45'N og 59o00'N vest for 44o00'W, samt den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende syd for 59o00'N og vest for 42o00'W.

 

Østgrønland - Kvoteområde Øst (Ø)

"ICES 2B" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende nord for 73o30'N og øst for 11o00'W.

"ICES 2A" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende syd for 73o30'N og øst for 11o00'W.

"ICES 14A N" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende nord for 72o00'N og vest for 11o00'W.

"ICES 14A S" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 72o00'N og 68o00'N, mellem 27o00'W og 11o00'W.

"ICES 5A N" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 68o00'N og 67o30'N, øst for 27o00'W.

"ICES 5A S" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende syd for 67o30'N og øst for 27o00'W.

"ICES 14B 1" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende nord for 67o30'N og vest for 27o00'W.

"ICES 14B 2" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 67o30'N og 66o30'N, vest for 27o00'W.

"ICES 14B 3" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 66o30'N og 65o30'N.

"ICES 14B 4" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 65o30'N og 64o45'N.

"ICES 14B 5" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 64o45'N og 63o15'N.

"ICES 14B 6" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 63o15'N og 61o00'N.

"ICES 14B 7" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 61o00'N og 59o00'N, øst for 44o00'W.

"ICES 12" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende syd for 59o00'N og øst for 42o00'W.