5. oktober 2006

EM 2006/36

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Familieudvalg

vedrørende

forslag til landstingsforordning om

ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge


Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling


Landstingets Familieudvalg har under behandlingen bestået af:


Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit (formand)
Landstingsmedlem Thomas Kristensen, Atassut (næstformand)
Landstingsmedlem Agnethe Davidsen, Siumut
Landstingsmedlem Tommy Marø, Siumut
Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne


Landstingets Familieudvalg har efter 1. behandlingen af forslaget den 22. september 2006 nærmere gennemgået forslaget med bemærkninger.

Høringssvar

Familieudvalget har taget til efterretning, at ændringsforslaget ikke har været sendt i høring grundet forslagets tekniske karakter.

Om forslaget

Forslaget har til formål, at give en klar hjemmel for Landsstyret til at fastsætte nærmere regler for plejefamiliers forhold.

I bemærkningerne til forslaget er det fremhævet, at den foreslåede ændring af forordningen betyder, at der ikke længere vil herske tvivl om hjemlen til at betale lomme- og tøjpenge til plejefamiliers plejebørn.

Med disse korte bemærkninger skal et enigt Familieudvalg indstille til, at forslaget støttes i den foreliggende form, og at forslaget overgives til 3. behandling uden yderligere udvalgsbehandling.

 

Agathe Fontain
Formand


Thomas Kristensen

Agnethe Davidsen

Tommy Marø

Astrid Fleischer Rex