29. oktober 2006

EM 2006/34

 

TILLÆGSBETÆNKNING

afgivet af Landstingets Familieudvalg

vedrørende

forslag til landstingsforordning om offentlig hjælp


Afgivet til forslagets 2. behandling


Landstingets Familieudvalg har under behandlingen bestået af:


Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit (formand)
Landstingsmedlem Emilie Olsen, personlig suppleant for Thomas Kristensen, begge Atassut
Landstingsmedlem Agnethe Davidsen, Siumut
Landstingsmedlem Isak Davidsen, personlig suppleant for Tommy Marø, begge Siumut
Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne


Efter afbrydelse af 2. behandlingen har Familieudvalget nøje gennemgået Landsstyrets ændringsforslag til forslaget.

Bemærkninger til ændringsforslaget

Familieudvalget konstaterer med tilfredshed, at Landsstyret på Familieudvalgets opfordring har fremsat et ændringsforslag, som medfører,

Landsstyret har derudover uopfordret fremsat forslag til en ny bestemmelse, som indebærer, at patienter i et vist omfang kan modtage lommepenge under indlæggelse på sygehus i Grønland eller Danmark.

Da denne bestemmelse er rettet mod patienter, der er omfattet af reglerne om offentlig hjælp, og da bestemmelsen forbedrer retsstillingen for de pågældende patienter, så tilslutter et enigt Familieudvalg sig også denne bestemmelse.

Familieudvalget har derudover noteret sig, at ændringsforslaget tillige indeholder fortolkningsbidrag til lovforslagets § 5.

Et enigt Familieudvalg kan umiddelbart indstille ændringsforslaget til vedtagelse i den foreliggende form.

 

Agathe Fontain
Formand


Emilie Olsen for
Thomas Kristensen


Agnethe Davidsen


Isak Davidsen for
Tommy Marø


Astrid Fleischer Rex