3. oktober 2006

EM 2006/26

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Lovudvalg

vedrørende

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. 
(Telemøder).


Afgivet til forslagets 2. behandling


Landstingets Lovudvalg har under behandlingen bestået af:


Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit (formand)
Landstingsmedlem Vittus Mikaelsen, Siumut
Landstingsmedlem Agnethe Davidsen, Siumut
Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne
Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut


Landstingets Lovudvalg konstaterer, at lovforslaget er i fuld overensstemmelse med den beslutning, Landstinget traf under behandlingen af FM 2006/56.

Lovudvalget konstaterer endvidere, at lovforslaget har været i høring hos KANUKOKA. KANUKOKA oplyser i sit høringssvar, at der har været et generelt ønske i kommunerne om lovhjemmel til at afholde kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder som telefonmøder. Endvidere bemærker KANUKOKA, at forslaget er i overensstemmelse med Strukturudvalgets anbefalinger. Landsforeningen støtter derfor forslaget. Endelig foreslår KANUKOKA, at også møder i bygdebestyrelserne bør kunne afholdes som telemøder. Lovudvalget konstaterer, at dette forslag er tilgodeset med de gældende regler.

Landstingets Lovudvalg hilser på denne baggrund lovforslaget velkommen og glæder sig over Landsstyrets hurtige opfølgning på Landstingets beslutning under forårssamlingen.

Et enigt Lovudvalg indstiller med disse bemærkninger forslaget til vedtagelse.

 

Olga P. Berthelsen
Formand


Vittus Mikaelsen

Agnethe Davidsen

Lene Knüppel

Godmand Rasmussen