Namminersornerusut nalunaarutaat nr. 2 ulloq 27. marts 1984-meersoq Umiartornermut Aalisarnermullu tunngatillugu.

Inatsisartut peqqussutaat nr. 5 ulloq 24. oktober 1980-meersoq tunngavigalugu makku aalajangersarneqarput, umiartornermut aalisarnermullu tunngasut.

 

Kapitali I.
Aajajangersakkat nalinginnaasut.

§ 1. Inuutissarsiutitigut ilinniartitaanerup anguniagaraa, sulisussat ilinniartissallugit ilinniakkanut Kalaallit Nunaanni umiartornermut aalisarnermullu. Ilinniartitaanerit pingaarnerutillugit imarissavaat, qulakkiissallugu inuutissarsiuteqarnerup Kalaallit Nunaanni Ilisimasaqarfiginerulernissaa. Umiartornermut ilinniarnerup aammattaaq pisariaqartissavaa Qallunaat Nunaanni inuutissarsiutinik ilisimasaqalerneq.
Imm. 2. Inuutissarsiutitiqut tunngaviusumik ilinniagaqarneq pilersaarusiorneqassooq, atuarfinni ilinniakkanut atuumassuteqartumik.
Imm. 3. Ilinniarnerittaaq aaqqissugaassapput ilinniagaqarniartunik atuarfimmiit toqqaannartumik pisuunngikkaluanik tiqusisinnaannaorlugit, kingusinnerusukkulli tunngaviusumik ilinniagaqarnissaminnik kissaateqarsinasunik.
Imm. 4. Ilinniarnerit marlunngorlugit avitaapput aallartillutik, immikkoortoq 1, tunngaviusumik ilinniartitaaneq, sivikinnerpaamik qaammatit 5-soq, immikkoortorlu 2. piviusumik ilinnarfimmi sulinermik ilinniartitsiviusoq.

§ 2. Ilinniartitsinerit ingerlanneqassapput, Umiartornermut Aalisarnermullu ilinniartitsiviusumi, Inuutissarsiutitigut Ilinniartitaanermi qullersaqarfimmit akuerineqartumi.

§ 3. Ilinniarfik siulersorneqarpoq forstanderimit. Elevrådimik pilersitsisoaassooq, inuttaqartoa suliaqartussarlu, inatsisartunit aalajangerneqartunik, inuutissarsiutitigut ilinniartitaanermi qullersaqarfiup inassuteqarneratigut.
Imm. 2. Ilinniartut akornannit elevrådissanik qinersisoqassooq, inuttaqartoq suliaqartorlu, naalakkersuisunit akuerineqartumik, inuutissarsiutitigut ilinniartitaanermi qullersaqarfiup inassuteqarneratigut.
Imm. 3. Brancheudvalg-imik pilersitsisoaassooq, inuttaqartoq suliaqartorlu, Namminersornerusut aalajangersagaat malillugu, nalunaarummi nr. 4-mi ulloa 3. april 1981-meersoq, brancheudvalgit pillugit.

 

Kapitali II.

§ 4. Inuutissarsiutitigut ilinniartitaanermi Qullersaaarfiup aalajangissavaa, brancheudvalg-ip inassuteqarneratigut, ilinniartut qassit, ukiut atuarfiusut tamaasa, tunngaviusumik ilinniartitsinermi tiguneqartassanersut (imm. 1.), ilanngullugulu nalunaarutigisassallugu, ilinniagaqartut qassit, ilinniarnermi immikkoortup aappaanut agguataarneqartassanersut.
Imm. 2. Aallartitsineq ingerlataqarnerlu ilinniagaqarnernut ataasiakkaanut tunngatillugu, piumasarineqarpoq, ilinniartut aalajangersimasumik amerlassusillit tiguneqartarnissaat, inuutissarsiutitigut ilinniartitaanermi qullersaqarfiup aalajangigai, brancheudvalgip inassuteqarneratigut.

 

Kapitali III.
Ilinniartitaanerit aaqqissugaanerat.

§ 5. Ulluinnarni ilinniartitsinerup saniatigut ingerlanneqartarputtaaq ilinniartitsinerit nalinginnaasut.
Imm. 2. Ilinniartut ilinniarniakkaminnik toqqaanerminni siunnersorneqartarput/ilitsersorneqartalutillu, tamatumunnga ilanngullugit, ilinniarnermut atatillugu suliffissaq, inuutissarsiutiginiagaq inummullu namminermut tunngasut.

§ 6. Tunngaviusumik kursus-i. Inuutissarsiutitigut tunngaviusumik ilinniartitaaneq, nalinginnasumik aallartittarpoq, ukioq siulleq ilinniartitaanermik, tamanna ingerlanneqartarluni ilinniarfimmi. Tunngaviusumik ilinniarneq sivisussuseqartarpoq qaammatinik 5-nik, assigiinngitsunullu agguataarneqartarluni, immikkoortut ilaat atuarfiup avataani ingerlanneqartarlutik.
Imm. 2. Tunngaviusumik ilinniarnermi siunertarineqartut:
1) Ilinniartut ataasiakkaat angusaqartinniassallugit ajunnginnerpaamik, pisinnaasaat malillugit, tunngavigisaat soqutigisaallu, isumagissallugulu inuutissarsiutigisinnaasaminnik toqqagaqarnissaat, paasinninnissaallu ilinniakkat assigiissuteeqartut ajornartorsiutaanik.
2) Ilinniartut ilinniagassaanut sungiusassallugit, ilinniartut atortut ilinniakkaminnut attuumassuteqartut ilikkarniassammatigik, oqariartaatsit periaatsillu, ilinniarnerminnut atatillugu sulilernisaminnut tunngatillugu.
3) Ilinniartut immami isumannaallisaanermik nalunngisaqarlualersissallugit.
4) Nalinginnaasumik ilinniartitsineq aqqutigaluau, ilinniartut anguniagaqartissallugit, nammineq sumi inissisimanini paaseqqullugu, kalaallillu inuutissarsiutitigut inissisimanerat, inoqutigiinnut allanut sanilliullugu.

§ 7. Ilinniarnerup immikkoortuata aappaa ingerlanneqartarpoq nikerartumik ilinniarfimmi, ilinniarnermullu atatillugu suliffimmi.
Imm. 2. Ilinniarnerit imatut aaqqissugaapput qimanneqartarlutik immikkoortut inuutissarsiutiginiakkanik kinguneqartussat, tamatuma kingorna ilinniarneq nanginneqarsinnaaniassammat.

 

Kapitali IV.
Ilinniartitsineq.

§ 8. Ilinniartitsineq sap. akunneranut aalajangersimavoq nal. akunnerinut 40-nut ikinnerpaamik. Taakkunanngalu ikinnerpaamik nal.ak. 25-t ilinniartitsissutinut  nalinginnaasunut atorneqassapput.
Imm. 2. Ilinniarnermi anguniagaasup nassuiarneqarnera, imarisai ingerlanneqarneralu, inuutissarsiutitigut ilinniartitaanermi qullersaqarfimmit nalunaarutigineqassooq, immikkut kaajallaasitaliuullugu, brancheudvalg-ip inassuteqarneratigut. Kaajallaasitamik nal. ak. pineqartut amerlineqarsinnaapput nal. akunnerinik, nammineq ilinniarniakkanut atugassanik, ilinniartut ataasiakkaat pisariaqartitsinerat malillugu, atuaqatigiinnimmi aallartitsisoqarsinnaammat Kalaallit Nunaanni sunngiffimmi ilinniartitsinermut aalajangersakkat malillugit.

 

Kapitali V.
Ilinniarnermut atatillugu sulineq.

§ 9. Ilinniarnermut atatillugu sulineq, ingerlanneqartussaavoq angallammi ataatsimi arlalinniluunniit, brancheudvalg-ip ilinniartumut akuerisaani, ilinniarfimmit ilimagineqarpat, ilinniarnerup immikkoortuata aappaanut ingerlaqqissutigissallugu piukkunnaateqartoq.
Imm. 2. Ilinniarnerup immikkoortuata aappaani, ilinniartup ilinniarnerminut atatillugu sulinissaani, atorneqassooq imirersugassaq akuerineqartoq, inuutissarsiutitigut ilinniartitaanermi qullersaqarfimmit, brancheudvalg-ip inassuteaarneratigut. Isumagatigiissutip imarissavai, paasissutissat makkununnga tunngasut, ilinniartumut, ilinniarnermut atatillugu suliffimmut, ilinniakkap suussusianut, sivisussusianut annertussusianullu, tamakkununnga ilanngullugu, sivisussusia agguataarneaarneralu ilinniarfimmi kursusinut pingaarnerusunut. Isumaqatigiissut atsiorneqartussaavoa, ilinniarnermut atatillugu suliffimmit, ilinniartumit, ilinniartorlu isumaqatigiissuteqarnerup nalaani 18-nileereersimanngippat, angajoqqaatut akisussaasunit.
Imm. 3. Ilinniarnermut atatillugu suliffissarsiuussineq pissooq, ilinniarfik aqqutigalugu (ilinniarnermi/sulinermilu siunnersorti), taassuma isumagisussaallugit ilinniarnermut atatillugu suliffissap isumaqatigiissuteqarfigineqarnera, pisariaqarpallu, suliffissarsiuussisarfiit ataasiakkaat aqqutigalugit.
Imm. 4. Inatsisartut peqqussutaani nr. 6-mi ulloq 24. oktober 1980-mi pineqartoq, Kalaallit Nunaanni siunnersortit sullissinerannut tunngatillugu taaneqartoq, inuutissarsiutitigut siunnersorti peqataassooq nakkutilliinermi, kommune-mi immikkoortortamiluunniit, ilinniarnermut atatillugu sulliviusumi, ilinniartut suliaminnik naammassinninnissaat siunertaralugu.
Imm. 5. Aalajangersakkat sukumiinnerusut, ilinniarnermut atatillugu sulinermi isumaqatigiissummut tunngatillugu, nalunaarsuineq aggersaanerlu, ilinniarnerup   immikkoortuata aappaanut, ilaatigut ilinniarfimmiinnissamik aalajangersarneqassooq, inuutissarsiutitigut  ilinniartitaanermi qullersaaarfimmit, brancheudvalg-ip inassuteqarneratigut, Suliffissarsiuussisarfiit uppernarsassavaat isumaqatigiissut eqqortuunersoq, tamatumunnga malittarisassat aalajangersarneqarsimasut malillugit pinersoq.

§ 10. Ilinniarnermut atatillugu sulinerup nalaani, aalajangersarneqassooq, akissarsiaqarnermut atorfinitsitaanermullu tunngassuteaartut, isumagatigiinniareernikkut kattuffissuarnik pisussaasunik Pisortallu isumaqatiginninniartartoqatigiivinik. Ilinniarnermut atatillugu suliffiup isumagissavaa, ilinniartoq tamatigoortumik sullinneqarnersoq peqqussutit atuuttut malillugit, umiartornermi isumannaallisaanerullu iluani.

 

Kapitali VI.
Tiguneqarnissamut piumasarineqartut.

§ 11. Tiguneqarnissamut qinnuteqartut, nalinginnaasumik ukiuni qulini atuarnermik naammatsitisimasussaapput, oqaaseqaatinillu naammaginartunik meeqqat atuarfiannit peqassallutik, anguniagaqassallutillu inuutissarsiutitigut ilinniartitaanermi peqataanissaminnut.
Imm. 2. Qinnuteqartut allanik anguniagaqartut, s.i. sulinermikkut inuutissarsiutigisassaminnik, inuutissarsiutitigut allanik ilinniagaqarnikkut, kursus-ernikkut, inuusuttut sullissinerannik peqataanikkut, allanillu, tiguneqarnissaminnut inassutigineqarsinaapput.
Imm. 3. Inuutissarsiutitigut ilinniartitaanermi qullersaqarfiup nalunaarutigissavaa, kingusinnerpaamik 1. februar, periusigineqartussanut piumasarineqartussat, tiguneqarnissamut qinnuteqarnermi ukioq tamanna, ukioq siullermoortumik ilinniagaqarnissamut. Tamanna nalunaarutigineqassooq sukumiisumik, tusaatini nuna tamakkerlugu illoqarfikkuutaartunilu.
Imm. 4. Ilinniarfik aalajangiissooq, tiguneaarnissamik maleruagassat aalajangersimasut malillugit, april qaammat naatinnagu.
Imm. 5. Qinnuteqartoq ilinniarfimmi tiguneqannaitsoorsimappat, pissutaasoq nassuiarneqassooq, pineqartorlu innersuunneqassalluni inuutissarsiutitigut siunnersuisartumut kommune-mini suliffissarsiussisarfimmut. Ilinniarfiup itigartitsinerminut nalunaarutaa inuutissarsiutitigut ilinniartitaanermi qullersaqarfimmut maalaarutigineqarsinnaavoq.
Imm. 6. Inuutissarsiutitigut ilinniartitaanermik tunngaviusumik ingerlataqareersimasoq, ilinniartitsinerup immikkoortuata aappaata tulliani tiguneqarsinnaavoq, tassani inissaqarpat. Siornatigut ilinniarsimasat pisimappata, ukiut 2 matuma siorna, ilinniakkanilluunniit allanngortitsisoqarsimappat, tiguneqarnissaq pisinnaavoq ilinniarnerup ilinniakkap aalajangersimasup immikkoortuani, piumasaralugu, ilinniarfiup naliliinera eqqortoq ilinniakkamik nangitsinissamut.

 

Kapitali VII.

§ 12. Brancheudvalg-ip inassuteqarneratigut, naalakkersuisut aalajangersakkat naliniinermik kinguneqartussat pilersissavai, misilitsinnermik assigisaanillu.

 

Kapitali IIX.
Ilinniarnerup inernera.

§ 13. Ilinniartumut, tunngaviusumik ilinniarnerup immikkoortuanik 1-mik naammassinnissimasumut, ilinniarnermi pilersaarutit malillugit, ilinniarfik ilinniarnermik naammassinnissimanermut uppernarsaammik tunniussaqassooq.
Imm. 2. Ilinniarnerup immikkoortuata 2-nik naammassinnereernikkut ilinniarfik brancheudvalg-ilu, ilinniarsiiranermut uppernaasaammik tunniussaqassapput, ilinniarfiup ilinniarnermullu atatillugu sulliviup nalunaarutai tunngavigalugit, ilinniarnermik naammatitsisimanermut.
Imm. 3. Ilinniarneq piumasarineqartut malillugit pisimanngippat, ilinniartoq periarfissaqarpoq uppernarsartissallugu, ilinniarnermi peqataasimanerminut.
Imm. 4. Ilinniartitaanermi inspektør-ip aalajangersassavaa, brancheudvalg-ip inassuteqarneratigut, malittarisassat ilinniarsimanermut uppernaarsaatit sukumiinerusumik ilusilerneqarnerat, uppernarsaatit ilusilerneqarnerat, tunniunneqarnerat, uppernarsarneqarnerallu, immikkoortoq 3 malillugu.

 

Kapitali IX.
Aalajangersakkat immikkut ittut.

§ 14. Ilinniartitaanermut inspektør-i, brancheudvalgip siunnersuuteqarneratigut, nalunaarummi matumani, aalajangersakkanik allaanerussuteqarnissamut akuersissuteqarsinnaavoq, ineriartortitsilluni sulinerup ingerlatiinnarnissaanut ilaatitassatut.

§ 15. Nalunaarut manna, 1. januar 1984-mi atulersussaq, kingusinnerpaamik, 1. januar 1986-mi, nutartigassatut misissugassanngortinneqassooq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 27. marts 1984.
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen