Namminersornerullutik oqartussat tunisassiornerannut nioqquteqarnerannullu peqqussutaat nr. 6, 23. november 1984-imeersoq.

Kalaallit tunisassiaannik tunisassiorneq nioqquteqarnerlu pillugu Kalaallit Nunaannut inatsit 28. marts 1984-imeersoq najoqqutaralugu aalajanersakkat makku matumuuna aalajanersarneqarput:

 

Kapitali 1.
Pilersitsineq siunertaalu.

1. Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat KGH-p tunisassiornermut nioqquteqarnermullu immikkoortortaa tigussavaat, pisortanillu pigineqartumik piniarnermut, aalisarnermut, tunisassiornermut nioqquteqarnermullu ingerlatat, siusinnerusukkut KGH-p tunisassiornermut nioqquteqartarnermullu sullivianit isumagineqarsimasut, ingerlatilissallugit.
Imm. 2. Aalisarnermut Suliffissuaqarnermullu Naalakkersuisup aalajangersinnaavaa, Namminersornerullutik Oqartussat Tunisassiornermut aamma Nioqquteqarnermut Immikkoortortaqarfiata imm. 1-imi taaneqartut saniatigut suliassat allat ingerlassinnaagai, imaluunniit aalajangersinnaallugu suliassat imm. 1-mi taaneqartut allanit suliarineqassasut.

 

2. Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat Tunisassiornermut aamma Nioqquteqarnermut Immikkkoortortaqarfiat ingerlanneqassaaq alliartortinneqassallunilu makku siunertaralugit:
-Kalaallit Nunaanni isumalluutit uumassusillit pitsaanerpaamik iluaqutigineqarnissaat.
-Kalaallit piniartutut, aalisartutut aamma savaatilittut inuutissarsiutaasa ineriartortinneqarnissaat.
-Kalaallit innuttaasut suliffeqarnerisa annertunerulersinneqarnissaat suliffissallu patajaatsuunissaat.
-tunisassiat ineriartortinneqarnerisa annertunerulersinneqarnerat aammalu Kalaallit Nunaanni suliarinnilluaanerup qaffasinnerulernissaa.
-Kalaallit tunisassiaasa nunagisami niuerfinni soorluttaaq avammut nioqquteqartarfinni tunisaanerisa qaffasinnerulernissaat.
-Kalaallit Nunaanni piniarnerup, aalisarnerup tunisassiornerullu akilersinnaanerata pitsaanerulersinnissaa.
Imm. 2. Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat Tunisassiornermut aamma Nioqquteqarnermut Immikkoortortaqarfiata sulissutigiuassavaa tunisassiornermi periaatsitaatsit aamma tunisassiornermi teknologi, imm. 1-imi taaneqartunik siunertanik siuarsaasinnaasut, ineriartortinnissaat.
Imm. 3. Aalisarnermut Suliffissuaqarnermullu Naalakkersuisoq, imm. 1-imi siunertanik siuarsaanissaq siunertaralugu, Tunisassiornermut aamma Nioqquteqarnermut Immikkoortortaqarfiup qanoq iliornissaanut maleruagassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaavoq.

 

Kapitali 2.
Aaqqissuussineq aqutsinerlu.

3. Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat Tunisassiornermut- aamma Nioqquteqarnermut immikkoortortaqarfiat imaalillugu aaqqissuunneqassaaq, kilisaatinut ingerlatsivik, tunisassiornermut ingerlatsivik aamma nioqquteqarnermut ingerlatsivik, sapinngisamik annertunerpaamik, namminneerlutik allaffeqarnikkut aamma aningaasaqarnikkut immikkoortortatut ingerlassallutik, ataatsimoortumik ataqatigiissitsisussamik siulersuisoqarlutik.
Imm. 2. Immikkoortortat namminneersut ataaasiakkaat imminnut attaveqatigiinnerat sakkortunerulersinniarlugu aalisarnermut suliffissuaqarnermullu naalakkersuisoq suliffeqarfiup ingerlanneqarnerata alliartortinneqarneratalu pilersaarusiorneqarneranut qitiusumik piffinniluunniit  ataasiakkaani akulerunneqarsimasunik ilaasortalimmik suliffinnik tamanit ilaaffigineqartumik ataatsimiititailiorsinnaavoq.

4. Aalisariutit pisortat pigisaasa ingerlanneqarnerannisiunertaavoq, ilaatigut tunisassiorfiit tunisassiassanik tunioraavigissallugitf ilaatigut angallammi suliarinnittarnissaq. Ingerlatat isumagineqassapput kilisaatinut ingerlatsivimmi ingerlatsinikkut aningaasaqarnikkullu nammineerluni ingerlasumit.
Imm. 2. Kilisaatinik ingerlatsinermi aalisarnikkut suliniutit pilersaarusiorneqartarnerat aammalu aaqqissuussivigineqartarnerat pillugit ukiumoortumik pilersaarusiorluni ataatsimiittoqartassaaq.

5. Tunisassiorfittut ingerlassat pisortanit pigineqartut ingerlatsivigineqarnerat imaalillugu aaqqissuunneqartassaaq, sulliviit ataasiakkaat namminneerlutik allaffeqarnikkut aningaasaqarnikkullu ingerlassallutik.
Imm. 2. Immikkoortunut ataasiakkaanut namminersorlutik ingerlasunut atasumik piffinni tunisassiornermut ataatsimiititaliat pilersinneqassapput, taanna aalajangiisinnaassuseqartinneqassalluni sulliviit ataasiakkaat ingerlanneqarneranni pilersaarusiortarnermut.
Imm. 3.  Tunisassiornermut ataatsimiititaliaq inuttalerneqassaaq kommunep, S.I.K.-p aamma K.N.A.P.K.-p sinniisui amerlaqatigiissillugit. Aalisarnermut Suliffissuaqarnermullu Naalakkersuisup tunisassiornermut ataatsimiititaliap oqartussaaffii, akisussaaffii sulinerallu pillugit maleruagassat erseqqinnerusut aalajangersassavai tamatumunnga ilanngullugu aalajangersakkat tunisassiornermut ataatsimiititaliap pisinnaatitaaffiinik arsaarinnissutaasinnaasut.

6. Tunisassiat (3-mi 4-milu) taaneqartunit pisortat sullivianneersut tuniniarneqartassapput pisortanit pigineqartumik nioqquteqarnermut ingerlatsivimmiit, imaalillugu aaqqissuunneqartumit, immikkoortutut nammineersutut allafffeqarfeqarnermi aningaasaqarnermilu ingerlasutut.
Imm. 2. Nioqquteqarnermut ingerlatsiviup sulliviit namminersortunit ingerlassat isumaqatigiissuteqarfigisinnaavai, piniarnerup, aalisarnerup aamma tunisassionerup iluani taakkua tunisassiaasa akigineqarnissaannut tunngasumik.
Imm. 3. Nioqquteqarnermut ingerlatsiviup nioqquteqarniarneranut atasumik pilersaarusiorneq aaqqissuinerlu pillugit ukiumoortumik pilersaarusiornermut ataatsimiittoqartassaaq.

 

Kapitali 3.
Ikaarsaalernermi aalajangersakkat.

7. Kalaallit pisortaasa, aallaffeqarfeqarnermi aningaasaqarnermilu immikkoortut nammineerlutik ingerlasut aamma qitiusumik aqutsisut akornanni attaveqaqatigiinnerup sapinngisamik annertunerpaamik qulakkeerneqarnissaa anguniarlugu, Tunisassiornermut aamma Nioqquteqarnermut  Ingerlatsiviup suliaasa amerlanersaasa Danmarkimiit Kalaallit Nunaanni nuunneqarnissaat anguniarneqarpoq.

8. Assigiinngitsut arlaqartut iluanni Namminersornerullutik Oqartussat Tunisassiornermut aamma Nioqquteqarnermut ingerlatsiviata suliassani isumagisarpai KGH-mik  sullissinissamut isumaqatigiissutit KGH-mik isumaqatigiinnissutaasimasut aqqutigalugit.
Imm. 2. Namminersornerullutik Oqartussat Tunisassiornermut aamma Nioqquteqarnermut ingerlatsiviata imm. 1-mi suliassat taaneqartut nammineerluni ingerlattassavai, tamatumunnga allaffeqarfikkut aningaasatigullu tunngavissarisat pissarsiarineqarniariaraangata.

 

Kapitali 4.
Ingerlatsiviup aningaasaqarniarnera.

9. Tunisassiornermut aamma Nioqquteqarnermut ingelatsiviup   aningaasat pisariaqartitai Namminersornerullutik Oqartussat aningaasanut isertitassanullu inatsisaani aningaasaliissutigineqartassapput.

 

Kapitali 5.
Piffissaq atortuulersitsivissaq.

10. Inatsisartut piqqussutaat una atuutilissaaq 1. januar 1985.
Nuuk, ulloq 23. november 1984.
Jonathan Motzfeldt

/

Lars Emil Johansen