Kalaallit Nunaanni namminersorluni inuutissarsiuteqarneq pillugu inatsisartut inatsisaat nr. 8, 16. november 1984-imeersoq.

 

Kapitali 1
Inatsimmi pineqartut.

§ 1. Inatsit una namminersorluni inuutissarsiummik Kalaallit Nunaanni ingerlataqarnermut tunngavoq, soorlu makkununnga:
1) Niuernermik assassorissanik suliffissuarmilluunniit ingerlataqartunut.
2) Nassiussanik aaqqissuisartunut ingerlatitseqqittartunullu.
3) Qamutaatilinnut.
4) Akitsorterussinikkut tuniniaasartunut.
5) Pappiaranik aningaasanik naleqartunik tuniniaasartunut.
6) Illunik nunaatinik pisilluni tuniniaaqqittartunut.
Imm. 2. Inatsit una aamma ingerlatseqatigiinnut (andelsforeninger) tunngavoq, ingerlatat avammut sammisitat iluanni.
Imm. 3. Pisortat sulliviisa inuutissarsiutinik ingerlatsivii inatsimmi uani pineqanngillat.
Imm. 4. Inatsit sanaalukkanik tuniniaanermut tunngatinneqanngilaq.

 

Kapitali 2
Aalajangersakkat nalinginnaasut.

§ 2. Kinaluunniit inuutissarsiummik § 1, imm. 1-imi   taaneqartut ilaannik ingerlataqartoq, inuussutissarsiummik ingerlatsisinnaatitaanermut uppernarsaammik allagartaqassaaq, takukkilli § 12, imm. 1 aamma 2, § 13, § 14, imm. 1, § 21, imm. 4 aamma § 22, imm. 2.
Imm. 2. Naalakkersuisut imm. 1-imi aalajangersakkat saneqqqullugit aalajangiisinnaatitaapput.
Imm. 3. Ingerlatseqatigiit (interessent- aamma kommanditselskabit) ingerlatinneqarneranni akisussaaqataasut tamarmik namminneq pigisaminnik inuussutissarsiummik ingerlatsisinnaanermut allagartaqassapput.
Imm. 4. Allagartat kommunalbestyrelsemit inuussutissarsiummik ingerlatsivissatut aalajangiussimasami najugaqartumit suliarineqartassapput. Allaqartaq tunngavigalugu inuussutissarsiummik Kalaallit Nunaanni ingerlatsineq ajornanngilaq.
Imm. 5. Allagartaq pissarsiaritinnagu inuutissarsiutiginiagaq aallartinneqassanngilaq. Taamaatoq aktietileqatigiit (aktieanpartsselskab) pilersinneqarluinnalersut inuutissarsiutiginiakkaminnik ingerlatsilereersinnaapput aktietileqatigiit allattorneqartarfiannut nalunaaruteqareersimagunik.

§ 3. Inuit inuutissarsiummik ingerlatsisinnaanissamut allagartamik pisinnaapput
1) danskisut innuttaassuseqarunik
2) Kalaallit Nunaanni ukiuni 2-ni aalajangersumik najugaqareersimagunik
3) inersimasutut nammineerlutik aalajangiisinnaassuseqarunik imaluunniit inatsisini aalajangersakkat tunngavigalugit inuutissarsiummik, allagartaqarfiusariaqartumik, nammineerlutik ingerlatsisinnaanerminnut akuerineqarsimagunik, aamma
4) inuutissarsiutinut § 1, imm. 1-imi nr. 4-6 taagorneqartunut tunngatillugu akiliisinnaajunnaartutut nalunaarutigineqarsimanngikkunik.
Imm. 2. Inuit, danskisut inuuttaassuseqanngitsut, imm. 1-imili piumasarineqartunik allanik naammassinnissimasut inuutissarsiummik ingerlatsisinnaanermut allagartartaarsinnaatitaapput, inuiaat assigiinngitsut isumaqatigiissutigisimasaat tunngavigalugit tamanna pisinnaatitaassappat, imaluunniit Naalakkersuisut immikkut aalajangiinerat malillugu.
Imm. 3. Naalakkersuisut akuersisinnaatitaapput inuit imm. 1-imi, nr. 1 - 3-mut naammassinnissimanngitsut allagartartaarsinnaanerannut. Taamatut Kalaallit Nunaanni aalajangersumik najugaqanngitsoq allagartartaarsinnaatitaassappat inuussutissarsiut ingerlataq immikkut pisortaqartinneqassaaq (bestyrer). Taanna imm. 1-imi tak. imm. 2 aamma 4, piumasarineqartunik naammassinnissimasuussaaq, Naalakkersusisut immikkut illuinnartumik akuersissuteqarsimanngippata.
Imm. 4. Inuussutissarsiutinut § 1, imm. 1 nr. 5 aamma 6-imi taaneqartunut pinerluttaalisitsinermi inatsimmi § 110-mi oqaaseqatigiit aappaat atuupput.

§ 4. Aktie- aamma anpartsselskabit naalagaaffimmi maani   nalunaarsorneqarsimasut aammalu selskabit allat killilimmik akisussaassuseqartut naalagaaffimmi maani najugaqartinneqartut (allanngorartunik araerlassusilinnik ilaasortaqartut aningaasaateqartullu ilanngullugit), peqatigiiffiit, ikiuiniarfittut pilersitaasimasut (stiftelser), ingerlatallu allat imminnut ingerlattut inuussutissarsiununik ingerlatitsisinnaatitaanermut allagartartaarsinnaatitaapput, pisortat siulersuisunilu ilaasortat § 3-mi piumasarineqartut eqqortissimappatigik. Naalakkersuisulli akuersisinnaapput inuussutissarsiummik ingerlatitsisinnaatitaanermut § 3-mi aalajangersakkat eqqortinneqanngikkaluarpataluunniit.
Imm. 2. Selskabit allalu imm. 1-imi taagorneqartutut ittut nunani allani najugaqartut immikkoortortaat (filialer) inuutissarsiummik ingerlatsisinnaatitaanermut allagartartaarsinnaapput inuiaat assigiinngitsut isumaqatigiissutigisimasaat, Naalakkersuisulluunniit aalajangersagaat tunngavigalugit. Tamatuma saniatigut Naalakkersuisunit immikkoortortanut taamaattunut inuutissarsiummik ingerlatsisinnaanermut allagartanik tunisisoqarsinnaavoq, kiisalu selskabit naalagaaffimmi maani issimasut immikkoortortaanni imm. 1-imi taaneqartutut ittuni, pisortap siulersuisullu § 3, imm. 1-imi aalajangersakkat, tak. imm. 2 aamma 4, eqquutissimanngippatigit, Naalakkersuisut pissutsit immikkut illuinnartut, tunngavigalugit immikkut iliuuseqarpata.

§ 5. Inuutissarsiummik ingerlatsisinnaanermut allagartami allassimassapput piginnittuata aqqa allagartallu sumut tunngatinneqarnera nalunaarniarlugu makku arlaat allassimassaaq:
1) Niuertoq, assassugassanik sulisartoq suliffissuarmik ingerlataqartoq.
2) Nassiussanik aaqqissuisartoq ingerlatitseqqillunilu (speditør).
3) Qamutaatilik.
4) Akitsorterussinikkut tunininiaasartoq.
5) Pappiaranik aningaasanik naleqartunik nioqqutilik.
6) Nunaatinik illunillu pisilluni tuniaaqqittartoq.
Imm. 2. Inuutissarsiummik ingerlataqarsinnaanissamut allagartaliorneq assiliinerlu akilerneqartassapput naalakkersuisunit angissusissaa aalajangerneqartartussamik. Akiliutit Landskassemut nakkartassapput.

§ 6. Inuutissarsiummik ingerlataqartut aalajangersumik ingerlatsiveqartut (tuniniaaveqartut) allagartartik pisortat suliaat saaffiginnittunut takujuminartumut nivinngartassavaat.
Imm. 2. Automatit piginnittup aqqanik (firma) najugaanillu allagartaqartassapput.

§ 7. Allagartaq tunngavigalugu inuussutissarsiummik ingerlatsisinnaaneq piginnittup toquneratigut atorunnaassaaq, tak. § 8, taamattaarlu piginnittup allagartartaarnermini piumasarineqartut naammassisinnaajunnaarsimappagit atorunnaassalluni.
Imm. 2. Imm. 1-mi aalajangersakkat Naalakkersuisut sanioqqussinnaavaat.
Imm. 3. Allagartaartereernikkut § 1, imm. 1, nr. 4 - 6 aalajangersakkat malillugit allagartaqarsinnaaneq atorsinnaajunnaarsinneqassappat imaluunniit pinerluttaalisitsinermi inatsimmi § 110-mi oqaaseqatigiit pingajui malillugit eqqartuussinikkut arsaarinnissutissanngortinneqarsimappat pisortaqarfimmut allagartamik suliarinniffiusimasumut utertinneqassaaq.

§ 8. Kommunemut nalunaaruteqareernikkut toqusup qimataasa, aapparisap illumi kingornussarsiarineqanngitsumi qimataasup, akiliisinnaajunnaarnerluunniit pissutigalugu qimataasumi najugaqartup imaluunniit allap nammineersinnaajunnaarsitaasimasoq sinnerlugu akisussaatinneqartup, toqusup, akiliisinnaajunnaartup nammineersinnaajunnaarsitaasulluunniit suliffiutaa ingerlateqqiinnarallarsinnaavaat suliffiup tunineqarnissaa allatulluunniit ingerlaannarnissaa siunertaralugu. Ukiorli sinlleq ataasiinnaq taamaaliortoqarsinnaavoq. Immikkut pissutissaqartillugu piffissaq kommunemit sivitsorneqarsinnaavoq.

§ 9. Inuussutissarsiummik ingerlatitsisinnaanermut allagartaq akuersissullu, inatsisit tunngavigalugit Naalakkersuisunit immikkut akuersissutaasoq Naalakkersuisut aalajangiinerisigut killiliiffigineqarsinnaavoq allanilluunniit piumasaqaatitaqartinneqarsinnaalluni. Imm. 2. Inatsit tunngavigalugu kommunalbestyrelsep aalajangersagai Naalakkersuisunut suliareqqitassanngortinneqarsinnaapput.

 

Kapitali 3
Niuertut, assassugassanik sulisartut suliffisuarmillu suliffiuteqartut.

§ 10. Niuernermik, assassugassanik sulisartutut suliffissuarmillu ingerlataqarsinnaanermik allagartaqartut Kalaallit Nunaanni ingerlassinnaavaat niuerneq, assassugassanik suliaqarneq suliffissuarmillu ingerlatsineq sunaluunniit. Nioqqutissat suliallu suliamik taassuminnga ingerlatsivigisaminniit taamaallaat tuniniarneqarsinnaapput, takuukkilli § 12, imm. 1 aamma 2, §§ 13 aamma 14 imm. 1.
Imm. 2. Suliamik inuussutissarsiutigisamik ingerlatsivissat tassaapput pisiniarfiit ataavartut, sannaviit, suliffissuit kiisalu automatit. Automatit illumut inuussutissarsiummik ingerlatsivigisamut atassuserlugit inissitat taassuma ilaviatut isigineqassapput.

§ 11. Nioqqutissanik kingusinnerusukkut aggiutitinniakkanik suliaritinniakkanilluunniit nammineerluni saaffiginninneq pisiniartup sioqqutsisumik saaffiginninneratigut taamaallaat pisinnaavoq.
Imm. 2. Imm. 1-imi aalajangersakkat nioqqutissanut § 12, imm. 1-imi 2-milu taagorneqartunut atunngillat. Aamma atuakkanut assassorlunilu suliassanut ornigunnikkut aatsaat suliarineqarsinnaasunut imaluunniit inuussutissarsiummik ingerlataqartunut saaffiginnissutinut pisortallu suliffeqarfiinut nioqqutissanik suliassaqartitsilluniluunniit sulianik ingerlatsivirami atugassanut.
Imm. 3. Imm. 1-imi 2-milu aalajangersakkat pisiniakkanut nunani allamiut aningaasaannik akiligassanut aamma atortuupput.

§ 12. Inuit Kalaallit Nunaanni najugaqartut allagartaqanngikkaluarlutik angallallugit makkuninnga tuniniaasinnaapput:
a) Naatitat inerittui, nersutaatit, piniakkat, aallaaniakkat aalisarlunilu pisat, inuussutissat qeritillugit, pujoorlugit tarajorterlugilluunniit asiunaveersakkat, kiisalu iffiukkat, immuit, siku (nerisassaq), immussuit, punneq margarinalu.
b) Avisit, atuagassiat sap. akunnikkuutaartumik saqqummersartut, atuagassiat qaammatikkuutaartumik saqqummersartut, kisianni taamaallaat aqqusinerni illoqannginnersanilu.
Imm. 2. Imm. 1 malillugu aalisagaannarnik angallassilluni tuniniaasartoq tamakkununnga atortussanik (akussanik) uutitikkanillu/aqerlortikkanillu aamma angallallugit nioqquteqarsinnaavoq.
Imm. 3. Niuertutut, assassortutut suliffissuaatilittullu suliaqartutut allagartallit aamma sullivinni allani atorfissaqartinneqartunik angallassillutik tuniniaasinnaapput.
Imm. 4. Allanilli angallassilluni tuniniaaneq inerteqqutaavoq.
Imm. 5. Qamutini motorilinni, umiarsuarmi, tupermiluunniit imm. 1 malillugu nioqqutissanik tuniniaavigisami tuniniaasup aqqa, najugaalu erseqqissumik allassimassapput.

§ 13. Immikkut pissutissaqartillugu Naalakkersuisut inuit ataasiakkaat, ingerlatseqatigiit (selskaber) il.il. immikkut akuersissummik tunisinnaavaat piffissami killilikkami nioqqutissat immikkut taagorneqartut angallallugit tuniniarnissaannut.

§ 14. Illoqannginnersani uumasunillu takutitsinerit iluatsillugit, tuniniaasarfinni, nersutaatinik, naatitat inerititaannik, piniakkanik, aallaaniarluni aalisarlunilu pisanik, sanalukkanillu allagartaqanngikkaluarluni tuniniaaneq ajornanngilaq.
Imm. 2. Silami tuniniaaneq taamaallaat ingerlanneqarsinnaavoq korranunalbestyrelsep politimesteri isumasioqatigereerlugu ullup qanoq ilineratigut sumilu tuniniaasoqarsinnaaneranik piumasarisai tunngavigalugit.

§ 15. Naalakkersuisut niueqatigiinniarlutik katersuussimasut takutitsisullu iluatsillugit tuniniaasoqarnissaa immikkut akuersissutigisinnaavaat.
Imm. 2. Niuertut assassugassanik sulisartut suliffissuarmillu ingerlataqartut allagartallit taakkulu sinniisui (tuniniaasartui) § 11, imm. 2 malillugu, pisiniarfigineqarnissaminnik suliniuteqartut takutitsisarfinni tuniniakkaminnik saqqummersitsisinnaapput tuniniaasinnaallutillu inuussutissarsiummik ingerlatsisinnaanermut allagartaqanngikkaluarlutik. Saqqummersitsivik nioqqutigineqartunik sulliviutiminni atuisinnaasunuinnaq ammatinneqarlunilu pitsivigineqarsinnaavoq.

§ 16. Niuertut assassugassanik sulisartut suliffissuarmillu ingerlataqartut allagartallit politeqarfimmik iluani nioqqutissaatiminnik akitsorterussititsillutik tuniniaasinnaatitaapput.

§ 17. Inuit assassugassanik suliassanut aalajangersimasunut inatsisit malillugit svendetut soraarummeersimasut, kommunalbestyrelsemiit inuutissarsiummik ingerlatsisinnaanermut allagartamik pisinnaatitaapput "mester"-itut imminnut taasinnaalerlutik, assassugassaq ilinniarsimasartik soraarummeerutigisimasartillu allagartami ilanngullugu allatsillugu. Naalakkersuisut inuit allat aqqutigalugit suliassamik aalajangersimasumik sungiussilluarsimanerminnik takutitsisinnaasut siuliani taaneqartutut allagartartaartissinnaavaat.
Imm. 2. Assassugassanik suliaqarnermi "mester"-itut taaguuteqarsinnaapput taamaallaat inuit imm. 1 malillugu
allagartamik tunineqarsimasut.

 

Kapitali 4
Nassiussassanik aaqqissuisartut ingerlatitseqqittartullu qamutaatillillu.

§ 18. Speditør taaguut isumaqarpoq nassiussassanik isumaginnittartoq nammineq atini atorlugu nassitsisartoq allalli akiligassaannik.
Imm. 2. Speditørit aalajangersimasumiit nassiussuisarfeqassaput.

§ 19. Qamutaatilik tassaavoq inunnik nioqqutissanilluunniit/atortussanilluunniit qamutinik motorilinnik angallassisartoq.

 

Kapitali 5
Akitsorterussinikkut tuniniaasartut, pappiaranik aningaasanik naleqartunik tuniniaasartut, illunik nunaatinik pisillutik tuniniaaqqittartut.

§ 20. Akitsorterussinikkut tuniniaasartuuneq inatsit  una malillugu ima paasineqassaaq, nioqqutissanik pissarsilluni inimiit taamatut atugassatut naatsorsuussamiit piareersaatigereerlugit akitsorterutitillugit tuniniaasarneq.
Imm. 2. Akitsorterussinikkut tuniniaasartut niuernermik, assassugassanik suliffissuarmilluunniit inuussutissarsiuteqaqqusaanngillat. Akitsorterussinikkut tuniniaasartuuneq ingerlateriigaq immikkut ittunik pissuteqarluni ingerlateqqiinnarumagaanni Naalakkersuisut immikkut akuersissuteqarsinnaapput. Init taamatut akitsorterussiviusartut Naalakkersuisut immikkut akuersissuteqarneratigut inuussutissarsiutinik allanik ingerlatsivittut atorneqarsinnaapput.

§ 21. Pappiaranik aningaasanik naleqartunik tuniniaasarneq inatsimmi uani ima paasineqassaaq, pappiaranik aningaasanik nalilinnik aningaasanillu nioqquteqarneq nunallu allamiut aningaasaannik aggortitsineq.
Imm. 2. Taaguut "vekselerer" taamatut allagarserneqarsimasumik inuussutissarsiummik ingerlatsisinnaatitaanermut allagartamik pigisaqartut kisimik taaguutigisinnaavaat.
Imm. 3. Naalakkersuisut vekselereritut suliaqarnissami erseqqinnerusunik malittarisassiussapput kukkunersiuinermut tuniniaasoqarsinnaanissamullu malittarisassat   ilanngullugit. Vekselererit ininik aalajangersimasunik siiliaminnik ingerlatsiveqassapput.
Imm. 4. Danskit aningaaserivii sparekassela inatsisit allat tunngavigineqarsinnaasut atorlugit "vekselerer"-itut sulianik ingerlatsisinnaatitaapput akuersissummik allagartaqanngikkaluarlutik. 

§ 22. Illunik pisilluni tuniniaaqqittartutut inuussutissarsiuteqarneq inatsimmi uani ima paasineqassaaq, illut tunineqarlutillu pisiarineqartarneranni akunnermiliuttuusoq aalajangersumillu suliffilik.
Imm. 2. Illunik tuniniaaqqittartut aamma advokatit immikkut akuersissummik allagartaqanngikkaluarlutik illunik pisisarlutillu tuniniaaqqittarsinnaatittaaput.
Imm. 3. Illunik pisilluni tuniniaaqqittartutut allagartartaarsinnaatitaapput inuit ataasiakkaat kisimik. Naalakkersuisut aalajangersarsinnaavaat inuussutissarsiutit atorfiillu ilaat illunik pisiortorlunilu tuniniaaqqittarnermut atatillugu ingerlanneqarsinnaanngitsut.
Imm. 4. Illunik pisiortorlutillu tuniniaaqqittartut suliassaat Naalakkersuisut erseqqinnerusunik aalajangersagaliuussinnaavaat. Taamatut inuussutissarsiuteqartut aalajangersimasumiit inuussutissarsiutiminnik ingerlatsiveqassapput.
Imm. 5. Illunik pisiortorlutik tuniniaaqqittartut sulisuilu illunik tunniussinermut ilanngullugit allagartanik uppernarsaatissanik piginnaatitsissutinik sallunaveeqqutinillu suliaqaqqusaanngillat.

 

Kapitali 6
Piffissami ikaarsaariarfiusumi aalajangersakkat atuuttussat.

§ 23. Inuussutissarsiummik inatsisip uuma atulinngikkallarnerani ingerlanneqartumik ingerlatat ingerlaannassapput.

 

Kapitali 7
Pillaateqartarnissamut aalajangersakkat.

§ 24. § 2, imm. 1, 2 aamma 4, oqaaseqatigiit siulliit, § 6, § 7, imm. 3. § 10 imm. 1 oqaaseqatigiit aappaat, § 11, iiran. 1, § 12, imm. 4 aamma 5, § 14, imm. 2, § 15, imm. 2, oqaaseqatigiit aappaat aamma imm. 3, § 17, imm. 2, § 18, imm. 2, § 20, imm. 2 oqaaseqatigiit siulliit pingajuilu, § 21, imm. 2 aamma 3, oqaaseqatigiit aappaat, § 22, imm. 4, oqaaseqatigiit aappaat aamma imm. 5 unioqqutinneqarpata akiliisitsinermik pillaateqartinneqassapput.
Imm. 2. Naalakkersuisut inatsisit malillugit aalajangersagaat unioqqutinneqarpata unioqqutitsineq akiliisitsinermik pillaatitaqartinneqarsinnaavoq.
Imm. 3. Aktieselskabit, anpartsselskabit andelsselskabit assigisaallu unioqqutitsippata ingerlatseqatigiit ingerlataat akiliisussanngortinneqarsinnaavoq.

 

Kapitali 8
Inatsisip atulersitaanissaanut aalajangersakkat.

§ 25. Inatsisartut inatsisaat 1. januar 1985 atortuulerpoq.
Imm. 2. Inuussutissarsiutinik ingerlatsisinnaanermut inatsit, Kalaallit Nunaannut atortussanngortitaasimagaluartoq, takuuk inatsimmik nalunaarut nr. 397 2. december 1966-imeersoq, atorunnaassaaq.
Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 16. november 1984.Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt