Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 28, 4. december 1987-imeersoq uiluinniarnermut tunngasoq.

Inatsisartut inatsisaanni nr. 11 21. november 1984-imeersumi inuutissarsiutigalugu aalisarnermut tunngasumi § 8, imm. 2 aamma 3, kiisalu §§ 10, 12, 14, 16 aamma 17 najoqqutaralugit aalajangersarneqarpoq:

 

§ 1. Nalunaarut Kalaallit Nunaata aalisarfittaani inuutissarsiutigalugu uiluinniarnermik ingerlatsisunut, inunnut piginneqatigiiffinnullu Kalaallit Nunaanni aalisarsinnaanermik akuersissuteqartunut atuuppoq.
Imm. 2. Nalunaarummi angallatit angissusii allassimapput uuttueriaatsit inatsit nr. 203-mi 18. maj 1977-imi umiarsuarnik uuttuisarnermut tunngasumi aamma siusinnerusukkut maleruagassani atuuttuni aalajangersakkat naapertorlugit. Angallatip usisinnaassusia aalajangiisuussaaq nalunaarut malillugu angallatip pineqartup angissusianut killigitinneqartup sorliup atorneqarnissaanut.

§ 2. Uiluinniarsinnaaneq uiluinniarsinnaanermik akuersissummik tunngaveqartinneqassaaq.
Imm. 2. Akuersissut qaammatisiutit malillugit ukiuusumut qinnutigineqarlunilu tunniunneqartassaaq.Qinnuteqarnissamut killigititaq Naalakkersuisunut ilaasortamit aalajangerneqartassaaq. Qinnuteqaat qinnuteqarfissamut allanneqassaaq Inuutissarsiornermi Pisortaqarfimmiit tunniunneqartumut.
Imm. 3. Angallatinut umiarsuarmi tunisassiorsinnaanermut akuersissuteqarfigineqartunut piumasarineqarsinnaavoq pisamik agguarneri aalajangersimasut nunami tunisassiorfinni tunisassiassanngorlugit nunniguttassagaat.
Imm. 4. Akuersissummi piumasarineqarsinnaavoq pisat tunisassiorfinnut aalajangersimasunut tunineqartarnissaat.
Imm. 5. Nalunaarutip immikkut ittup kalaallit aalisariutaasa inuttalersugaanerannut tunngasup atulersinneqarnissaata tungaanut uiluinniarsinnaanermut akuersissutinik tunniussinissamut piumasarineqarpoq angallatip inuttaasa minnerpaamik 70 %-iisa Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik ukiuni marlunni najugaqarsimanissaat najugaqartuarnissaallu kiisalu kalaallinut inuiaqatigiinnut aalajangersimasumik attuumassuteqarnissaat, uppernarsaatissaqartillugulu aalisarnermik inuutissarsiuteqavinneq. Angallatinut pisassalinnut tunngatillugu, piumasaqaatip naammassineqarsimaneranut uppernarsaat umiarsualivimmiit aallarnerit tamaasa Kalaallit Nunaanni Aalisarsinnaanermut Akuersissutinik Nakkutilliivimmut nassiunneqartassaaq inuttaasunut pisanullu allatuiffissap immersorneqarneratigut, tassunga ilanngunneqassaaq aalisarsinnaanermut allagartap normua.
Imm. 6. Immikkut peqqutissaqartillugu imm. 5-imi aalajangersakkat Naalakkersuisunut llaasortap atunngitsoortissinnaavai.

§ 3. Akuersissut piumasaaqaateqarfigineqarsinnaavoq pisassat qaqugu sumilu aalisarneqassanerannik. Tamannalu tunngaveqarpoq pisassat qanoq amerlatiginerinik, angallatip qanoq aalisarsinnaatigineranik aammalu angallatip suminngaaneerneranik inuutissarsiutigalugu aalisarnerup eqqornerusumik sinerissamut siammarnissaa siunertaralugu.

§ 4. Umiarsuarnut BT 50-ilinnut 50 BRT-linnullu pisassarisinnaatitat annerpaaffissaat aalajangersarneqassaaq. Aamma taamatut umiarsuit umiarsuarmi tunisassiornissamut akuersissuteqarfigineqarsimasut, apeqqutiginagu qanoq angitiginerat.
Imm. 2. Naalakkersuisunut Ilaasortamit imm. 1-imi pisassaritinneqartut annertussusissaattut aalajangerneqarsimasut allanngortinneqarsinnaapput, pisassaritinneqartut tamarmiusut aalajangiivigineqarneranni pisassaritinneqartut tamarmiusut pisarineqarnissaat eqqarsaatigalugu Naalakkersuisunut Ilaasortap naliliinera malillugu allannguuteqartitsinissaq pisariaqartinneqarpat. Aamma taamatut allanngortitsisoqarsinnaavoq piffissaq aalisarfiillu aalajangersimasut eqqarsaatigalugit.
Imm. 3. Aalisarneq taamaatinneqassaaq,
a) pisassat annertussusii imm. 1-imi 2-milu aalajangerneqarsimasut pisarineqarpata,
b) imm. 2-mi aalajangersakkat malillugit qanoq iliuuseqartoqartariaqarpat imaluunniit
c) pisassatut akuersissutigineqartut tamarmiusut pisarineqarpata. Aalisarnerli kingusinnerpaamik taamaatinneqassaaq Naalakkersuisunut ilaasortaq radio-kkut tusagassiuutitigulluunniit taanna pillugu nalunaaruteqarpat. Piffissamut aalisarfinnullu aalajangersimasuinnarnut taamatut nalunaaruteqarneq attuumassuteqarsinnaavoq.
Imm. 4. Akuersissut umiarsuarmiitinneqassaaq.

§ 5. Akuersissut allamut tunniunneqarsinnaanngilaq.
Imm. 2. Akuersissummik
a) piginnittup toqunerani,
b) piginneqatigiiffiup akuersissummik piginnittup atorunnaarnerani,
c) nunap allap imartaani aalisarsinnaanermut akuersissummik pissarsinermi,
d) angallatilluunniit akuersissummik piginnittup annaanneqarsinnaajunnaarluni umiiarnerani tunineqarneraniluunniit, akuersissut atorunnaarsinneqassaaq. Isumaliutigineqarsinnaallunili atorsinnaalerseqqissinnaanissaa paasineqarpat piumasarineqareersimasut naammassineqarsimasut nutaamik akuersissuteqarnissamut tunngatillugu.
Imm. 3. Akuersissutip tunniunneqareernerata kingorna allanguisoqarpat, aammattaaq piginnittut allanngortinnerinut tunngasut Naalakkersuisumut saqqummiunneqassapput akuerisassanngorlugit.

§ 6. Ministereqarfiup nalunaarutaani nr. 629-imi   22. december 1976-imeersumi amma nr. 176-imi 14. maj 1980-imeersumi Kalaallit Nunaata aalisarfittaanut tunngasumi aalajangersakkat najoqqutaralugit tunngaviusumik killigititamiit 3 sømilinik ilorpasinnerusup sinerissallu akornani angallatit BT 80-illit 80 BRT-llillu taakkunanngalu annerusut uiluinniarsinnaatitaanngillat.
Imm. 2. Immikkut peqqutissaqartillugu Naalakkersuisunut llaasortaq tunngaviusumik killigititamiit 3 sømilinik ilorpasinnerusumi kalaallit angallataannut  pioreersunut BT 80-ilinnut 80 BRT-ilinnullu taakkunanngalu annerusunut aalisarsinnaanermut akuersissuteqarsinnaavoq, taamaaliorneq pisuussutit uumassusillit angallatillu pisaqarsinnaassusiisa atorluarneqarnissaat eqqarsaatigalugit iluaqutaappat.

§ 7. Umiarsuarmi tunisassiornermi perlukut ikkannersuarnut uilueqarfinnut iginneqassanngillat.

§ 8. Immersugassaq Inuutissarsiornermi Pisortaqarfimmi pissarsiarineqarsinnaasoq atorlugu allattuisoqartassaaq. Aalisariareernerit tamaasa immersugassaq uunga nassiunneqassaaq: Aalisarsinnaanermut Akuersissutinik Nakkutilliivik, Postbox 501, 3900 Nuuk.

§ 9. Kalaallit Nunaanni Aalisarnermut Akuersissuteqartarnernik Nakkutilliisoqarfimmut ataasinngornerit tamaasa nal. 1100-lertinnagu sapaatip akunnikkoortumik nalunaaruteqartoqartassaaq. Sapaatip akunnikkoortumik nalunaarut imaqartassaaq makkunannga:
a) Sapaatip akunneranut nalunaarut.
b) Angallatip aqqa.
c) Angallatip umiarsualivimmiinnermini ilisarnaataa
d) Angallatip radiokkut attaveqarnermi ilisarnaataa
e) Angallatip nalunaaruteqarnermini sumiissusia.
f) Sapaatip akunnerani qaangiuttumi uiluiit pisarineqarsimasut ammarneqaratik salissimallutillu oqimaassusii (ataasinngornermi na. 0000-miit sapaatikkut nal. 2400-mut).
g) Sapaatip akunnera pineqartoq.
h) Ulloq nalunaaqutarlu nalunaarfik.
i) Angallammi naalagaasup aqqa.
Imm. 2. Sapaatip akunnerata ingerlanerani angallammut allamut pisanik usingiarsimagaanni nalunaarutigineqassaaq uiluiit ammarneqanngitsut salissimasut qanoq annertutigisut usingiarneqarsimanersut.
Imm. 3. Sapaatip akunneranut nalunaarutit telefonikkut (2 32 99) telexikkulluunniit (90 400) nalunaarutigineqartassapput.

§ 10. Nalunaarummi aalajangersakkanik unioqqutitsineq akiliisitaanermik aamma/imaluunniit akuersissummik arsaagaanermik kinguneqarsinnaavoq. Suliassallu tassunga tunngassuteqartut Inatsisartut inatsisaanni inuutissarsiutigalugu aalisarnermut tunngasumi maleruagassat malillugit suliarineqartassapput.

§ 11. Nalunaarut manna atortuulerpoq 1. januar 1988.
Imm. 2. Uuma nalunaarutip atuutileriarnerani nalunaarut nr.4 3.januar 1985-imeeersoq uiluinniarnermut tunngasoq atuukkunnaarsinneqarpoq.
Nuuk, ulloq 4. december 1987
Emil Abelsen

/

Einar Lemche