Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 29, 4. december 1987-imeersoq 1988-imi kinguppanniarsinnaanermut akuersissutinut tunngasoq.

Inatsisartut inatsisaaani nr. 11-mi 21. november 1984-imeersumi inuutissarsiutigalugu aalisarnermut tunngasumi 8, imm. 2 aamma 3, kiisalu 10, 12 aamma 14 najoqqutaralugit aalajangersarneqarpoq.

 

1. Nalunaarut Kalaallit Nunaata aalisarfittaani inunnut piginneqatigiiffinnullu kalaallit angallataannik inuutissarsiutigalugu kinguppanniarnermi ingerlataqartunut atuuppoq, tak. inatsisartut inatsisaanni inuutissarsiutigalugu aalisarnermut tunngasumi 3.
Imm. 2. Nalunaarummi angallatit angissusii allassimapput uuttueriaatsit inatsit nr. 203-mi 18. maj 1977-imeersumi umiarsuarnik uuttuisarnermut tunngasumi aamma maleruagassani siusinnerusukkut atuuttuni aalajangersakkat naapertorlugit.

2. Angallat sunaluunniit atorlugu kinguppanniarsinnaaneq akuersissummik tunngaveqartinneqassaaq.
Imm. 2. Akuersissut qaammatisiutit malillugit ukiuusumut qinnutigineqarlunilu tunniunneqartassaaq. Qinnuteqarnissamut killigititaq Naalakkersuisunut ilaasortamit aalajangersarneqartassaaq. Qinnuteqaat qinuteqarnermi immersugassamut Inuutissarsiornermi Pisortaqarfimmi pissarsiarineqarsinnaasumut immersorneqassaaq
Imm. 3. Angallatit umiarsuarmi tunisassiorsinnaanermut akuersissuteqarfigineqartut kinguppanniarsinnaanermut akuersissuteqarfigineqarneranni piumasarineqassaaq pisamik agguarnerisa aalajangersimasut nunami tunisassiorfinni tunisassiassartngorlugit nunniguttassagaat.
Imm. 4. Akuersissummi piumasarineqarsinnaavoq pisat tunisassiorfinnut aalajangersimasunut tunineqartarnissaat.
Imm. 5. Nalunaarutip immikkut ittup kalaalit aalisariutaasa inuttalersugaanerannut tunngasup atulersinneqarnissaata tungaanut akuersissuteqarnermi piumasarineqarpoq minnerpaamik angallatip inuttaasa 70%-iisa Kalaallit Nunaani ukiuni kingullerni marlunni najugaqarsimanissaat najugaqartuarnissaallu kalaallinullu inuiaqatigiinnut aalajangersimasumik attuumassuteqarnissaat, uppernarsaatissaqartillugu aalisarnermik inuutissarsiuteqavinneq. Angallatinut angallatit pisassalinnut tunngatillugu piumasaqaatip naammassineqarsimaneranut uppernarsaatit umiarsualivimmiit aallarnerit tamaasa Kalaalit Nunaanni Aalisarsinnaanermut Akuersissutinik Naakutilliivimmut nassiunneqartassaaq inuttaasunut pisanullu allattuiffissap immersorneqarneratigut, tassunga ilanngunneqassaaq aalisarsinnaanermut aallagartap normua.
Imm. 6. Immikkut pissutissaqartillugu Naalakkersuisunut ilaasortap imm. 5-imi piumasarineqartut atunngitsoortissinnaavai.

3. Angalatit 80 BRT-illit ainerusulluunniit  (angallatip uuttuinermut allagartaa uppernarsaataaluunrtiit malillugu) akuersissutaanni allanneqassaaq angallammit aamma/imaluunniit piginnittumit pisarineqarsinnaasut annertussusii.
Imm. 2. Angallatit 80 BRT-init minnerusut BT 80-usut imaluunniit BT 80-usunit anginerit (angallatip uuttuinermut allagartaa uppernarsaataaluunniit malillugu) akuersissutaanni allanneqarsinnaavoq angallammut aamma/imaluunniit umiarsuaatileqatigiinnut pisarineqarsinnaasut annertussusii.
Imm. 3. Akuersissummi pisat amertussusissai piffissanut sumiiffinnullu agguataarneqarsinnaapput, soorlu aamma akuersissut tamarmiusoq piffissamut alajangersimasumut atortussanngortinneqarsinnaasoq.
Imm. 4. 1-imiit 3-mut aalajangersakkatut taaneqartuni akuersissuteqarnissamut piumasarineqartuni tunngavigineqassapput pisassarititaasinnaasut annertussusiisa nalilerneqarnerat, angallatit pisaqarsinnaassusii aamma inuutissarsiutigalugu aalisarnerup eqqornerusumik sinerissamut siammarnissaa siunertaralugu.
Imm. 5. 1-imi pisassarititaasunut aalajangersarneqarsimasut annertussusii Naalakkersuisunut ilaasortamit aaqqiivigineqarsinnaapput, pisassarititaasut tamarmiusut aalajangiivigineqarnerini Naalakkersuisunut ilaasortap naliliinera malillugu aaqqiissuteqarnissaq pisariaqarsorinartinneqarpat. Taamatut aaqqiisoqarsinnaavoq piffissat sumiiffiilluunniit aalajangersimasut eqqarsaatigalugit. Taamatuttaaq piffissat sumiiffiilluunniit imm. 3-mi aalajangersarneqarsimasut pillugit Naalakkersuisunut ilaasortaq aaqqiissuteqarsinnaavoq.
Imm. 6. Aalisarneq unitsinneqassaaq
a) pisassarititaasut imm. 1 2-lu malillugit aalajangerneqarsimasut pisarineqarpata,
b) imm. 3-mi qanoq iliuusissatut aalajangersarneqarsimasut malinneqartussanngortillugit imaluunniit
c) pisassatut akuersissutigineqartut tamarmiusut (TAC) pisarineqarpata. Aalisarnerli kingusinnerpaamik unitsinneqassaaq taanna pillugu Naalakkersuisunut ilaasortaq radiokkut tusagassiuutitigulluunniit nalunaaruteqarpat. Taamatut nalunaaruteqarneq piffissanut sumiiffinnulluunniit aalajangersimasuinnarnut tunngasuteqarsinnaavoq.
Imm. 7. Uuttuinermut allagartaq malillugu angallat 80 BRT-iuppat annerulluniluunniit akuersissut umiarsuarmiitinneqassaaq.

4. Akuersissut allamut tunniunneqarsinnaanngilaq.
Imm. 2. Akuersissummik
a) piginnittup toqunerani,
b) piginneqatigiiffiup akuersissummik piginnittup atorunnaarnerani,
c) nunap allap imartaani aalisarsinnaanermut akuersissummik pissarsinermi,
d) angallatilluunniit akuersissummik piginnittup annaanneqarsinnaajunnaarluni umiiarnerani tunineqarneraniluunniit, akuersissut atorunnaarsinneqassaaq. Isumaliutigineqarsinnaallunili atorsinnaalerseqqissinnaanissaa paasineqarpat piumasarineqareersimasut naammassineqarsimasut nutaamik akuersissuteqarnissamut tunngatillugu.
Imm. 3. Akuersissummik tunniussaqarnermi piumasarineqartut allannguuteqarsimappata, tassunga ilanngullugu piginnittuusut allannguuteqarneranni, tamanna Naalakkersuisunut Ilaasortamut akuerisassanngorlugu saqqummiunneqassaaq.

5. Nalunaarummi matumani aalajangersakkanik unioqqutitsineq akiliisitaanermik aamma/imaluunniit akuersisummik arsaagaanermik kinguneqarsinnaavoq. Suliassallu tassunga tunngassuteqartut Inatsisartut inatsisaanni inuutissarsiutigalugu aalisarnermut tunngasumi maleruagassat malillugit suliarineqartassapput.

6. Nalunaarut manna atuutilerpoq 1. januar 1988.
Imm. 2. Nalunaarutip atuutilerneratigut Naaminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 35, 29. december 1986-imeersoq kinguppanniarsinnaanermut akuersissutinut 1987-imut tunngasoq atorunnaarsinneqarpoq.
Nuuk, ulloq 4. december 1987
Emil Abelsen

/

Einar Lemche