Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 31, 4. december 1987-imeersoq 1988-imi suluppaagarniarsinnaanermut akuersissutinut tunngasoq.

Inatsisartut inatsisaanni nr. 11-mi 21. november 1984-imeersumi inuutissarsiutigalugu aalisarnermut tunngasumi 8, imm. 2 aamma 3, kiisalu 10, 12 aamma 14 najoqqutaralugit aalajangersarneqarpoq:

 

1. Nalunaarut Kalaallit Nunaata aalisarfittaani inunnut piginneqatigiiffinnulluunniit kalaallit angallataanik inuutissarsiutigalugu suluppaagarniarnermik ingerlataqartunut atuuppoq, tak. Inatsisartut inatsisaanni inuutissarsiutigalugu aalisarnermut tunngasumi 3.
Imm. 2. Nalunaarummi angallatit angissusii allassimapput uuttueriaatsit inatsit nr. 203-mi 18. maj 1977-imeersumi umiarsuarnik uuttuisarnermut tunngasumi aamma maleruagassani siusinnerusukkut atuuttuni aalajangersakkat naapertorlugit.

2. Angallatit 80 BRT-illit annerusulluunniit  (angallatip uuttuinermut allagartaa uppernarsaataaluunniit malillugu) atorlugit suluppaagarniarneq akuersissummik tunngaveqartinneqassaaq.
Imm. 2. Akuersissut qaammatisiutit malillugit ukiuusumut qinnutigineqarlunilu tunniunneqartassaaq. Qinnuteqarnissamut killigititaq Naalakkersuisunut ilaasortamit aalajangerneqartassaaq. Qinnuteqaat qinnuteqarfissamut allanneqassaaq Inuutissarsiornermi Pisortaqarfimmit tunniunneqarsimasumut.
Imm. 3. Angallatinut umiarsuarmi tunisassiorsinnaanermut akuersissuteqarfigineqartunut piumasarineqarsinnaavoq pisamik agguarneri aalajangersimasut nunami tunisassiorfinni tunisassiassanngorlugit nunniguttassagaat.
Imm. 4. Akuersissummi piumasarineqarsinnaavoq pisat tunisassiorfinnut aalajangersimasunut tunineqartarnissaat.
Imm. 5. Nalunaarutip immikkut ittup kalaallit aalisariutaasa inuttalersugaanerannut tunngasup atulersinneqarnissaata tungaanut akuersissuteqarnermi piumasarineqarpoq minnerpaamik angallatip inuttaasa 70%-iisa Kalaallit Nunaanni ukiuni kingullerni marlunni najugaqarsimanissaat najugaqartuarsimanissaallu kalaallinullu inuiaqatigiinnut aalajangersimasumik attuumassuteqarnissaat, uppernarsaatissaqartillugulu aalisarnermik inuutissarsiuteqavinneq. Angallatinut pisassalinnut tunngatillugu, piumasaqaatip naammassineqarsimaneranut uppernarsaat umiarsualivimmiit aallarnerit tamaasa Kalaallit Nunaanni Aalisarsinnaanermut Akuersissutinik Nakkutilliivimmut nassiunneqartassaaq inuttaasunut pisanullu allattuiffissap immersorneqarneratigut, tassunga ilanngunneqassaaq aalisarsinnaanermut allagartap normua.
Imm. 6. Immikkut pissutissaqartillugu Naalakkersuisunut ilaasortap imm. 5-imi piumasarineqartut atunngitsoortissinnaavai.

3. Angallammut aamma/imaluunnit umiarsuaatileqatigiinnut pineqartunut pisarineqarsinnaatitaasut akuersissummi allassimassapput.
Imm. 2. Akuersissut piumasaqaateqarfigineqarsirtnaavoq pisassat qaqugu sumilu aalisarneqassanerannik, taamatuttaarlu aamma akuersissummik tunineqarneq piffissami aalajangersimasumi aalisartoqarnissaanik piumasaqaammik tunngavilerneqarsinnaalluni.
Imm. 3. Imm. 1 aamma 2-mi aalajangersakkat akuersissummik tunisinermi piumasarineqartut tunngaveqarput pisassat qanoq amerlatiginerinik, angallatip qanoq aalisarsinnaatigineranik aammalu angallatip suminngaaneerneranik inuutissarsiutigalugu aalisarnerup eqqornerusumik sinerissamut siammarnissaa siunertaralugu.
Imm. 4. Imm.1-mi pisassatut aalajangersimasat annertussusaat Naalakkersuisumit allanngortinneqarsinnaapput, Naalakkersuisoq isumaqarpat pisassat tamanut tunngatillugu pisariaqalersimasoq allanngortitsinissaq. Taamatut allannguineq piffissamik aammalu sumiiffimmik aalajangersimasumik piumasaqaateqarfiusinnaavoq. Taamatuttaarlu aamma Naalakkersuisoq imm.2-mut tunngatillugu piffissanik sumiiffissanillu allannguisinnaavoq.
Imm. 5. Aalisarneq unitsinneqassaaq,
a) pisassarititaasut imm. 1-imi aalajangersarneqareersimasut pisarineqarpata,
b) pisassatut akuersissutigineqartut tamarmiusut pisarineqarpata. Aalisarnerli kingusinnerpaamik unitsinneqassaaq taanna pillugu Naalakkersuisunut ilaasortap radiokkut tusagassiuutitigulluunniit nalunaaruteqarpat. Taamatut nalunaaruteqarneq piffissanut sumiiffinnulluunniit aalajangersimasuinnarnut tunngassuteqarsinnaavoq.
Imm. 6. Akuersissut umiarsuarmiitinneqassaaq.

4. Akuersissut allamut tunniunneqarsinnaanngilaq.
Imm. 2. Akuersissummik
a) piginnittup toqunerani,
b) piginneqatigiiffiup akuersissummik piginnittup atorunnaarnerani,
c) nunap allap imartaani aalisarsinnaanermut akuersissummik pissarsinermi,
d) angallatilluunniit akuersissummik piginnittup annaanneqarsinnaajunnaarluni umiiarnerani tunineqarneraniluunniit, akuersissut atorunnaarsinneqassaaq. Isumaliutigineqarsinnaallunili atorsinnaalerseqqissinnaanissaa paasineqarpat piumasarineqareersimasut naammassineqarsimasut nutaamik akuersissuteqarnissamut tunngatillugu.
Imm. 3. Akuersissutip tunniunneqareernerata kingorna allannguisoqarpat, aammattaaq piginnittut allanngortinnerinut tunngasut Naalakkersuisumut saqqummiunneqassapput akuerisassanngorlugit.

5. Nalunaarummi matumani aalajangersakkanik unioqqutitsineq akiliisitaanermik aamma/imaluunniit akuersissummik arsaagaanermik kinguneqarsinnaavoq. Suliassallu tassunga tunngassuteqartut Inatsisartut inatsisaanni inuutissarsiutigalugu aalisarnermut tunngasumi  maleruagassat malillugit suliarineqartassapput.

6. Nalunaarut manna saqqummiunneqarnermigut atuutilerpoq januarip 1-aniit 1988 atuukkunnaassallunilu 1988-ip naanerani.
Imm. 2. Taanna ilutigalugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 3, 14. januar 1987-imeersoq 1987-imi suluppaagarniarnermut akuersissutinut tunngasoq atorunnaarsinneqarpoq.
Nuuk, ulloq 4. december 1987
Emil Abelsen

/

Einar Lemche