Pisortat ingerlatsinerat pillugu paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat nr. 1, 31. maj 1999-imeersoq. (Sulisorineqartut pillugit paasissutissanik paasitinneqarsinnaaneq).

 

§ 1.

Pisortat ingerlatsinerat pillugu paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 9-mi 13. juni 1994-imeersumi makku allannguutigitinneqassapput:

1. § 2 ima oqaasertalerneqassaaq:
"§ 2. Inatsit sulianut pinerluttulerinermut attuumassuteqartunut atuutinngilaq. Suliat inatsisiliornermut tunngasut, matumani aningaasaliissutissanut inatsisit ilanngullugit eqqarsaatigalugit, inatsisissatut siunnersuutitut Inatsisartunut saqqummiunneqarsimagunik inatsimmi pineqartunut aatsaat ilaatinneqarsinnaapput.
Imm. 2. Aammattaaq sulianut pisortani sulisunik atorfinitsitsinernut imaluunniit pisortani atorfinnut qaffasinnerusunut qaffatsinneqarnernut tunngasunut inatsit atuutinngilaq, § 6-imi aalajangersagaq eqqaassanngikkaanni. Tamanna paasissutissanut inuit ataasiakkaat pisortani atorfeqarnerannut tunngassuteqartunut aamma atuuppoq, taamaattorli imm. 3 aamma § 4, imm. 2 takuuk.
Imm. 3. Suliani imm. 2-mi oqaaseqatigiit aappaanni taaneqartuni atorfeqartup aqqa, atorfia, ilinniagaqarnera, suliassai, akissarsiai suliamullu atatillugu angalaneri pillugit paasissutissanut inatsit atuuppoq. Aammattaaq pisortatut atorfinni atorfinitsinneqartut eqqarsaatigalugit inatsit suliamut atatillugu mianersoqqussutit iliuuserisallu taakkunannga sakkortunerusut pillugit paasissutissanut atuuppoq. Taamaattorli tamakku pillugit inaarutaasumik aalajangiinermit ukiuni marlunni taamaallaat tamanna atuuppoq.
Imm. 4. Suliani imm. 2-mi oqaaseqaatigiit aappaanni pineqartunut ilaatinneqartuni paasissutissanut imm. 3-mi taaneqarsimasunit allaanerusunut inatsit aamma atuutissasoq Naalakkersuisut aalajangersinnaavaat."

2. § 16-imi imm. 2.-p kingorna immikkoortutut nutaatut ikkunneqassaaq:
Imm. 3. Suliat § 2, imm. 2, oqaaseqatigiit aappaanni taaneqartut takujumaneqarpata oqartussaasut piaarnerpaamik atorfeqartumut tamanna pillugu ilisimatitsissapput kina taama qinnuteqarsimanersoq ilanngullugu taallugu. Paasissutissat takuneqarsinnaanerannik aalajangiisoqarpat oqartussaasut paasissutissat suut tunniunneqarsimanerinik atorfeqartumut nalunaaruteqassapput".

Imm. 3 matuma kingorna imm. 4-nngorpoq.

 

§ 2.

Inatsisartut inatsisaat 1. juli 1999 atulerpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 31. maj 1999.
Jonathan Motzfeldt

/

Kaj Kleist

 


Nassuiaatit:

24. marts 1999 UKA 1999/05

 

Pisortat ingerlatsinerat pillugu paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu Inatsisartut inatsissaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuummut nassuiaatit. (Paasissutissat sulisorineqartut pillugit paasissutissanik paasitinneqarsinnaaneq).

 

 

Nassuiaatit nalinginnaasut:

Inatsisissatut siunnersuutip malitsigisaanik paasissutissat inuit ataasiakkaat pisortani atorfeqartitaanerannut tunngassuteqartut (sulisorineqartut pillugit paasissutissat aalajangersimasut) paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu inatsisip atuuffianut ilaatinneqassanngillat. Taamaalilluni paasissutissat taamaattut nalinginnaasumik paasissutissiissutigineqartassanngillat. Tamatumunnga peqatigitillugu nalinginnaasumik malittarineqartussaq taanna arlalitsigut saneqqunneqarsinnaasunngortinneqarpoq, taamaalillutik atorfeqartup aqqa, ilinniagaqarnera, suliassai, akissarsiai suliamullu atatillugu angalaneri inatsimmi malittarisassat nalinginnaasut malillugit suli paasissutissiissutigineqarsinnaassapput.

Aamma taamatut suliamut atatillugu iliuuseqarfigineqarnerit, soorlu mianersoqquneqarnerit taakkunanngaluunniit sakkortunerusumik iliuuseqarfigineqarnerit inatsimmi malittarisassat nalinginnaasut malillugit paasissutissiissutigineqarsinnaassapput, taamaattorli pisortatut atorfinni atorfillit kisiisa eqqarsaatigalugit, aamma atorfimmut atatillugu iliuuseqarfigineqarnerit inaarutaasumik aalajangiivigineqarnerannit ukiut marluk taamaallaat tikillugit sivisussusilimmi.

Tulliuttut tassaapput paasissutissat ullumikkut saqqummiunneqarsinnaasunut assersuutit, siunnersuulli malillugu siunissami paasissutissiissutigineqarsinnaajunnaartussat:

- paasissutissat atorfeqartup inuttut atugaanut tunngasut, taamaattorli ima innimiginanngitsigisut, allaat inatsit atuuttoq malillugu aatsaat pineqartunut ilaatinneqarsinnaassallutik assersuutigalugu imaattoqarpat:

- adressit illersugaanngippata, telefonit normui isertuussassaanngippata, aappariissutsikkut pissutsit atuuttut il.il.

- pissutsit atorfeqartup atorfeqarneranut tunngasut, tassani suliassanik ingerlatsinerpiaq imaluunniit tamatumunnga atatillugu pissusilersortarneq, assersuutigalugu:

- soraarsitaaneq qullersarisalluunniit iliuusaat suliamut atuumassuteqanngitsut allat pillugit paasissutissat.

Tamakku saniatigut inatsisissatut siunnersuutip kingunerisaanik sulisunik naliliisarnerit aamma sulisunik ineriartortitsinermi oqaloqatigiinnerit imaqarniliorneri il.il. paasissutissiisinnaaneq qulaarneqarpoq, taamaalillutik paasissutissat taamaattut siuniussami pisortat ingerlatsineranni aalajangiinernik paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu inatsimmi pineqartunut ilaajunnaarsinneqartussaallutik.

Inatsisissatut siunnersuutip matuma pisortat inatsisit tunngavigalugit ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu inatsimmi kapitali 4-mi peqataasup suliassamut tunngasunik ilisimasaqarnera pillugu malittarisassanik allanngortitsineq kingunerissanngilaa.

Siunnersuutip akuersissutigineqarnerata aningaasatigut allaffissornikkulluunniit kinguneqarnissaa naatsorsuutigineqanngilaq.

 

 

Aalajangersakkanut ataasiakkaanut nassuiaatit:

§ 1-imut

Imm. 1-imut

Aalajangersakkap taassuma aalajangersakkami atuuttumi imm. 1-imi oqaaseqatigiit siulliit aamma imm. 2 assigai.


Imm. 2-mut

Aalajangersakkami oqaaseqatigiit siulliit aalajangersakkami atuuttumi imm. 1-imi oqaaseqatigiit aappaat assigaat. Aalajangersakkap atuuffiinik allanngortitsinissaq siunertarineqanngilaq.

Aalajangersakkami oqaaseqaatigiit aappaat malillugu inuit atasiakkaat pisortani atorfeqartitaanerini (sulisorisat pillugit paasissutissat inunnut ataasiakkaanut tunngassuteqartut) paasissutissanut allanut inatsit aallaavittut atuutissanngilaq, allattuisussaatitaaneq pillugu § 6-imi aalajangersagaq eqqaassanngikkaanni.

Tassa taamaalillutik allattuisussaatitaaneq pillugu malittarisassat sulisorisat pillugit paasissutissaatigineqartunut atuutissapput, soorluttaaq § 4, imm. 2 naapertorlugu atorfeqartut namminermut tunngasunik paasitinneqarsinnaatitaanerat siunnersuutikkut allanngortinneqassanngitsoq. Aammattaaq atorfeqartup soorlu sulisutut qanoq iliuuseqarfigineqarmini suliassat suliarineqartarnerat pillugu inatsimmi kapitali 4-imi malittarisassat naapertorlugit suliaq pillugu paasitinneqarsinnaatitaanera siunnersuutikkut allanngortinneqanngilaq.

Aalajangersakkap atuuffigigajuttagassaa tassaassaaq "sulisorisat pillugit paasissutissat nalinginnaasut", tassa imaappoq paasissutissat sulisup sulilerneratigut nalinginnaasumik pilersinneqartartut, assersuutigalugu tunngaviusumik akissarsiat, sulisut akissarsiaat tapisiallu allat, feriarsimanermut takussutissat, napparsimanermut tunngasut, suliamut atillugu angalanerit, sulisunik ineriartortitsinermi oqaloqatigiinnerit imaqarniliorneri il.il. paasissutissanik allanik piffissap ingerlanerani ilaartorneqartartut.

Aamma atukkat pissutsillu immikkut ittut pillugit paasissutissat, soorlu suliunnaarsinneqarallarneq, soraarsitaaneq imaluunniit sulisup suliaminut atatillugu iliuuseqarfigineqarnikkut malersorneqarnera aalajangersakkami tassani pineqartunut ilaatinneqarput.

Aammattaaq atorfinitsitsinernut atorfinnilu qaffatsinneqarnernut atuuttut assigalugit suliassat allakkianik paasissutissanillu sunik imaqarnerat apeqqutaanngilaq. Taamaalillutik suliassani allakkiat paasissutissallu tamarmik aalajangersakkami pineqartunut ilaatinneqassapput, taamaattumillu paasissutissiissutigineqarsinnaasunut aallaavittut ilaatinneqassanatik.

Aalajangersakkap atuuffiata avataaniipput paasissutissat sulisoqarnermut tunngasut, inunnut ataasiakkaanut tunngassuteqanngitsut (sulisorisat pillugit paasissutissat nalinginnaasut). Tamakku tassaasinnaapput paasissutissat sulisut kattuffiinut akissarsiat pillugit isumaqatigiinniarnernut tunngasut imaluunniit paasissutissat oqartussanut allanut paarlaateqatigiittarnissanut il.il. tunngassuteqartut. Suliassat taamaattut inatsimmi §§ 4-14 malittarisassat nalinginnaasut malillugit paasissutissiissutigineqartartussaassapput.

Imaattoqarsinnaavoq sulisorisat pillugit paasissutissani aalajangersimasuni allakkiat sulisorisat pillugit paasissutissani nalinginnaasunut ilanngunneqartut. Assersuutigalugu paasissutissani sulisumut ataatsimut tunngassuteqartuni allakkiaq sulisoqarneq ataatsimut isigalugu paasissutissani tunuliaqutassatut uppernarsaasiussatulluunniit ilanngunneqarsinnaavoq. Aalajangersagaq siunnersuutigineqartoq suliat kingulliit taaneqartut pillugit paasitinneqarnissamik qinnuteqaateqarnermi atorneqarsinnaasussaassanngilaq, tak. qulaani taaneqartut. Kisianni pisuni taamaattuni - aalajangersakkami mianerisariaqartutut tunuliaqutaasut tunngavigalugit - § 13, imm. 1 nr. 6 malillugu suliani taamaattuni paasissutissiisutigineqarnissaat qinnuteqaatigineqarpat nalinginnaasumik itigartitsissutigineqarsinnaavoq.

Aammattaaq imaassinnaavoq sulisorisat pillugit paasissutissat nalinginnaasut sulisunut ataasiakkaanut tunngassuteqartunik imm. 2-mi oqaaseqatigiit aappaanni taaneqanngitsunik ilaqartut. Tamakku assersuutigalugu tassaasinnaapput siunnersortit nalunaarusiaat, oqartussaqarfimmi pineqartumi sulisoqarnermut ataatsimoortumik tunngassuteqartut, atorfeqartulli ataasiakkaat suliaminnik ingerlatsinerannik naliliinernik il.il. imaqartut. Aamma paasissutissani taamaattuni mianerisassat aalajangersakkatut siunnersuutigineqartumiittut tunngavigalugit paasissutissat taakku pillugit paasitinneqarnissamik qinnuteqaatit nalinginnaasumik itigartinneqarsinnaapput, tak. § 13, imm. 1 nr. 6.

§ 13, imm. 1 nr. 6 pillugu oqaatigineqartut paasissutissanut imm. 3-imi pineqartunut, kiisalu sulisorisat pillugit paasissutissatut aalajangersimasutulli takuneqaqqusaanngissinnaanngitsunut atuutinngillat, tak. tulliuttut.


Imm. 3-mut

1. Aalajangersakkap taassuma sulisorisat pillugit paasissutissani aalajangersimasuni paasissutissat ilaasa imm. 2-mi oqaaseqatigiit aappaanni taaneqarsimasut paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu inatsimmi pineqartunut ilaatinneqanerat nassataraa.

Tassa imaappoq paasissutissat taakku paasissutissiissutigineqarsinnaanerat pillugu apeqqutit inatsimmi malittarisassat nalinginnaasut tunngavigalugit aalajangiivigineqartassasut. Taamaattumik paasissutissat taakku pisut qanoq ittuunerat apeqqutaatillugu pineqartunut ilaatinneqanngitsoorsinnaapput, inatsimmi aalajangersakkat sinnerisa nassatarisaannik. Tamanna assersuutigalugu atuuppoq taamaaliortoqarneratigut sulisup akiniarlugu naqisimaniarneqarsinnaanera, ajoquserneqarsinnaanera taakkuluunniit assigissaannik pisoqarsinnaanera erseqqissumik ilimagineqarpat, tak. § 13, imm. 1 nr. 3.

Sulisorisat pillugit paasissutissani siuliini taaneqartunik paasissutissanik imaqartuni allakkiat aalajangersakkami taaneqanngitsunik paasissutissanik imaqakkajuttassapput taamaammallu paasissutissinneqartussaanerup ataaniissanatik. Taamatut pisoqartillugu imaqarniliuisoqartariaqarpoq. Tamanna pisinnaavoq paassissutissat paasissutissiissutiginngitsoorneqarsinnaanngitsut assilillugit allakkiamut allamut nuunnerisigut, taassumalu tunniunneqarneratigut, imaluunniit paasissutissat paasissutissiissutigineqartussanngitsut asserneqarnerisigut, taamaalillutik paasissutissat taakku allakkiami tunniunneqartumi takuneqarsinnaajunnaarsillugit.

Inatsimmi § 4, imm. 1-imi oqaaseqatigiit aappaanni annertunerusumik paasissutissiisinnaaneq malillugu paassissutissat imm. 3-mi pineqartunut ilaatinneqanngitsut aamma paasissutissiissutigineqarsinnaapput, taamaaliornissaq nipangiussisimasussaatitaanerup ajornartinngippagu. Taama pisoqartillugu aalajangersaganngortussatut siunnersuutigineqartoq atorlugu illersorneqartussat kiisalu illuatungaani soqutigisat paasissutissinneqarnissamik qinnuteqarnermut pissutaasut imminnut sanilliullugit oqimaalutarneqartariaqarput. Tamatumunnga atatillugu naatsorsuutigisariaqarpoq assersuutigalugu tusagassiortut pisortat pillugit tusagassiorniartillutik misissuinerminni paasitinneqarnissamik qinnuteqaataasa suliarineqarnerini tusagassiuutit apeqqutinik tamanut soqutiginaateqarsinnaasunik qulaajaanissaannut periarfissat immikkut isiginiarneqartassasut.

2. Aalajangersagaq taanna malillugu siullermik paasissutissat "nalinginnaanerusut" arlallit inatsimmi pineqartunut ilaatinneqarput. Tassani pineqartut tassaapput atorfeqartup aqqa, atorfia, ilinniagaqarnera, suliarisartagai, akissarsiaanut tunngasut suliamullu atatillugu angalaneri pillugit paasissutissat.

Atorfiit suliarisartakkallu pillugit paasissutissanik oqarnermi oqartussami paasitinneqarnissamik qinnuteqaateqarfiusumi atorfik suliassallu pingaartumik eqqarsaatigineqarput, matumani oqartussami tassani siusinnerusukkut atorfigisimasai suliassarisimasaalu ilanngullugit eqqarsaatigalugit.

Qulaani taaneqartutut suliat pisortani atorfinitsitsinernut atorfinnilu qaffatsitsinernut tunngasut inatsimmi ilaatinneqanngillat, matumani pisortani namminersortuniluunniit siusinnerusukkut atorfigisimasat suliassarisimasallu pillugit paasissutissat, assersuutigalugu atorfeqartup atorfimmini qaffakkiartuaarsimaneranik qulaajaasinnaasut ilanngullugit eqqarsaatigalugit. Kisianni sulisorisat pillugit paasissutissani nalinginnaasuni tamakku pillugit paasissutissaqarpat paasissutissat taakku inatsimmi pineqartunut aamma ilaatinneqassapput. Tamanna pisortani saniatigut suliaqarneq pillugu paasissutissanut aamma atuuppoq, assersuutigalugu aalajangiiniartartoqatigiinni, siunnersuisoqatigiinni, ataatsimiititaliarsuarni il.il. ilaasortaaneq eqqarsaatigalugu.

Atorfeqartup ilinniagaqarnera pillugu paasissutissanik paasitinneqarsinnaatitaanermi atorfinitsinneqarneq sioqqullugu ilinniagaqarsimaneq pingaartumik eqqarsaatigineqarpoq. Aammattaaq ilaatigut ilinniaqqissimasinnaanermut paasissutissat paasissutissiissutigineqarsinnaapput, matumani pikkorissartitsinerni il.il. peqataasimanerit ilanngullugit eqqarsaatigalugit. Soraarummeernermi karakterit il.il. pillugit paasissutissat (§ 12, imm. 1 nr. 1 malillugu ilaatinneqanngitsoorsinnaasut) pineqartunut ilaatinneqanngillat.

Aammattaaq paasissutissat akissarsianut tunngasut inatsimmi pineqartunut ilaatinneqarput. Tamanna tunngaviusumik akissarsiaannarnut il.il. atuutinngilaq, aammali qaangiuttoornersianut, pikkorissarnermut immikkullu suliaqarnermut tapisianut, tapisianut immikkut ittunut, soraarnermut atatillugu ajunngitsorsianut soraarnerussutisianullu il.il. atuulluni. Tamatumunnga tapertaliullugu suliamut atatillugu angalanerit pillugit paasissutissat inatsimmi malittarisassat nalinginnaasut malillugit paasissutissiissutigineqarsinnaapput, matumani ilaatigut angalanermi siumoorutit naatsorsuusiorneqartarneri ilanngullugit eqqarsaatigalugit. Kisianni assersuutigalugu tapisianik tunineqarneq imaluunniit soraarnermut atatillugu ajunngitsorsiassat pillugit isumaqatigiissuteqarnerni tunngaviusut erseqqinnerusut pineqartunut ilaatinneqanngillat.

3. Aappassaanik suliamut atatillugu iliuuseqarfigineqarnerit pillugit paasissutissat ilaat inatsimmi pineqartunut ilaatinneqarput. Kisianni pisortatut atorfinniinnaq atorfeqartunut tamanna atuuppoq, piumasaqaataallunilu pissutsit iliuuseqarfigineqarsimanermut pissutaasut atorfimmi tassani pisimasuussasut. Taamaalillutik pisortatut atorfimmi atorfinitsinneqarneq sioqqullugu atorfimmut atatillugu iliuuseqarfigineqarsimanerit il.il. pineqartunut ilaatinneqanngillat.

Namminersornerullutik Oqartussani kommuninilu pisortat ingerlatsiviini nalinginnaasuni ator-feqartut eqqarsaatigalugit allaffinni pisortat taakkunanngalu qaffasinnerusunik atorfillit pineqartussaapput. Assersuutigalugu taakku tassaasinnaapput atorfiup atorunnaarsinneqarnerata kingorna allamik atorfeqartinneqarallartut, immikkoortortaqarfinni pisortat, direktørit kommunillu direktørii. Kisianni fuldmægtigit allaffinnilu sulisorineqartut pineqartunut ilaatinneqartussaanngillat.

Kisianni oqaatigineqartutigut suut tamaasa tamakkerlugit ilanngunneq ajornarput. Pisuni taaneqartunit allaanerusuni atorfinni ilaatigut siulersuinikkut piginnaatitaaffiit, akissarsiat aqutsisoqarfimmilu atorfiit qaffakkiartuaartut assersuutini taaneqarsimasunut sanilliunneqarsinnaasut ilaanni sorlerni atorfeqarneq pingaartillugu isiginiartariaqarpoq. Akissarsianut tunngasut eqqarsaatigalugit oqaatigineqassaaq pissutsit ullumikkutut itsillugit pineqartut tassaasussaammata atorfeqartut akissaateqarfimmi 36-mi tassanngaluunniit qaffasinnerusumi taakkuluunniit assigisaanni inissisimasut.

Siunnersuut naapertorlugu inuit taaneqartut eqqarsaatigalugit paasissutissat suliamut atatillugu iliuuseqarfigineqarnernut tunngasut suugaluartulluunniit inatsimmi pineqartunut ilaatinneqanngillat. Tassani pineqartut tassaassapput mianersoqqusinerit iliuuserisalluunniit taakkunannga sakkortunerusut. Tjenestemandit eqqarsaatigalugit assersuutigalugu tamakku tassaasinnaapput assuarineqarneq, pillaammik akiliisinneqarneq, atorfimmut appasinnerusumut nuutsinneqarneq soraarsitaanerluunniit, tak. Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussani kommuninilu tjenestemandit pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 27. Atorfeqartut allat eqqarsaatigalugit assersuutigalugu iliuuserineqartut tassaasinnaapput suliarineqartartut allanngortinneqarnerat, soraarsitaaneq imaluunniit suliami iliuusissaanngitsumik iliuuseqarsimaneq pissutigalugu suliffimmit peersitaaneq.

Taaneqartunit annikinnerusunik iliuuseqarnerit pillugit paasissutissat inatsimmi pineqartunut ilaatinneqanngillat, atorfeqartoq kina pineqarnersoq apeqqutaatinnagu. Tamakku assersuutigalugu tassaasinnaapput "suliamut atatillugu uparuaanerit", matumani pissutsit oqartussap isorisarialittut isigisai, kisianni suliamut atatillugu pisortatigoortumik iliuuseqarfigineqarnissaannut naammattumik tunngavissaqanngitsut pissutigalugit inassuteqaatit eqqaasitsinerillu ilanngullugit eqqarsaatigalugit.

Paasissutissat suliamut atatillugu iliuuserineqartumut tunngasut kisimik - tassalu oqartussat atorfinitsitsisuusut allakkiaat suliassani inaarutaasumik aalajangiinernik imaqartut - inatsimmi pineqartunut ilaatinneqarput. Suliami allakkiat paasissutissallu allat (§ 13, imm. 1 nr. 3 malillugu ilaatinneqanngitsoorsinnaagajuttooreersut) pineqartunut ilaatinneqanngillat. Assersuutigalugu tamanna suliamut atatillugu killisiuinerup imaqarniliorneqarnerata killisiuinermillu ingerlatsisup nalunaarusiaata assilineqarnerinut atuuppoq. Suliamut atatillugu iliuuseqarnernik aallartitsinissamut tunngavissaqannginneranik aalajangiinerit aamma pineqartunut ilaatinneqanngillat. Pingaartumilli suliassani suliamut atatillugu iliuuseqarnissamik ingerlatsisoqarnera nalinginnaasumik ilisimaneqartillugu aalajangiinerup taamaattup tamanut saqqummiunneqarnissaa atorfeqartup nammineq soqutigigajuttussaavaa.

Suliamut atatillugu siusinnerusukkut iliuuserineqarsimasut pillugit paasissutissat aalajangiinermi ilanngunneqarpata taakku inatsimmi pineqartunut taamaallaat ilaatinneqassapput taakku ilaatinneqarnissaannut piumasaqaatit aatsaat eqqortinneqarsimappata. Assersuutigalugu suliamut atatillugu iliuuserisassaanngitsumik iliuuseqarsimaneq pineqartup pisortatut atorfinitsinneqarnera sioqqullugu iliuuserineqarsimasoq pillugu paasissutissaq aalajangiinermi ilanngullugu taaneqartoq inatsimmi pineqartunut ilaatinneqartussaassanngilaq.

Pisuni qaqutigoortuussagunartuni atorfimmut atatillugu iliuuseqarnissamik pisortatigoortumik aalajangiiffiunngitsuni, taamaattorli oqartussap inaarutaasumik allagaani takuneqarsinnaalluni taaneqartutut iliuuseqarnissamut tunngavissaqartussaasoq, taava allagaq taanna inatsimmi pineqartunut ilaatinneqartussaavoq. Assersuutigalugu tassaasinnaavoq suliassami annertunerusumik iliuuseqartoqaqqissanngitsoq - atorfeqartup nammineq piumassutsini tunngavigalugu suliassanik allanik suliaqalereersimanera pissutigalugu - kisiannili suliamut atatillugu iliuutsitut suliamut allamut nuutsitsinissamut tunngavissaqartussaasoq.

Aalajangiinermi il.il. paasissutissat suliamut atatillugu iliuuserineqartumut annertunerusumik attuumassuteqanngitsut aalajangersakkatut siunnersuutigineqartumi imm. 2-mi oqaaseqatigiit aappaani aamma imm. 3-mi oqaaseqatigiinni siullerni malittarisassat nalinginnaasut naapertorlugit naliliiffigineqartassapput. Tamatuma kinguneraa assersuutigalugu adressip namminerisap aalajangiinermi taaneqarsimasinnaasup inatsimmi pineqartunut ilaatinneqannginnera.

Aalajangiineq allaffissornikkut oqartussamut qulliunerusumut naammagittaalliuutigineqarsimappat naammagittaalliuutigineqarnissaaluunniit naatsorsuutigineqarpat aalajangiineq inatsimmi pineqartunut aatsaat ilaatinneqarsinnaalissaaq naammagittaalliuutigineqartoq pillugu aamma aaalajangiisoqareerpat. Kisianni allaffissornermi aqutsinikkut aalajangiinerup assersuutigalugu kommunimik nakkutilliisoqarfimmut, eqqartuussivimmut Inatsisartulluunniit Ombudsmandiannut suliassanngortinneqarsimanera tassani sunniuteqartussaanngilaq.

Inaarutaasumik aalajangiisoqareerpat il.il. aalajangiineq taanna inatsimmi pineqartunut ukiuni marlunni ilaatinneqartussanngussaaq. Piffissap tamatuma kingorna aalajangiineq inatsimmi pineqartunut ilaatinneqarunnaassaaq. Taamaattorli aalajangiineq siusinnerusukkut tamanut saqqummiunneqarsimappat pissutsit qanoq ittuunerat aalajangiisuutillugu annertunerusumik paasissutissiisinnaaneq tunngavigalugu pissusissamisoortussaavoq paasitinneqarnissamik qinnutteqaatit piffissap taaneqartup naanerata kingorna saqqummiunneqartut akuersaarneqartarnissaat.

Ukiut marluk killissaliunneqartutut taaneqartut atorfinitsinneqarneq pillugu suliassani assersuutigalugu siusinnerusukkut mianersoqqussutaasimasup kingusinnerusukkut suliamut atatillugu iliuuserisassaanngitsunik iliuuseqarsimanernut qanoq pingaaruteqartinneqarnissaannut sunniuteqanngilaq.

4. Imm. 2-mi oqaaseqaatigiit aappaanni aalajangersakkatut siunnersuutip, tak. imm. 3, nassataraa sulisorisat pillugit paasissutissani paasissutissat arlallit ullumikkut paasissutissiissutigineqarsinnaasut paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu inatsimmi pineqartunut ilaatinneqarunnaarnerat.

Assersuutigalugu tassani pineqarput adressit illersugaanngitsut, telefonit normui isertuussassaanngitsut aappariissutsikkut inissisimaneq pillugu paasissutissat sulisullu inuttut atugaat pillugit allallu paasissutissat taakku assigisaat.

Sulisut sulinerminni atugaannut tunngassuteqartut eqqarsaatigalugit aalajangersakkatut siunnersuutip nassataraa paasissutissat taamaattut - suliassanik ingerlatsinerpiamut tunngassuteqarunik imaluunniit suliat ingerlanneqarnerannut atatillugu qanoq pissusilersornermut tunngassuteqarunik - paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu inatsit malillugu pineqartunut aallaavittut ilaatinneqartussaannginnerat. Taakku taamaallaat paasissutissiissutigineqarsinnaassapput imm. 3-mi aalajangersakkami malittarisassat malillugit. Tamatuma ilaatigut kinguneraa pissutsit soraarsitsinermut il.il. tunngaviusut pillugit paasissutissat suliamut atatillugu iliuuseqarfigineqarnerup tunngaviginngisaasa inatsimmi pineqartunut ilaatinneqannginnerat.

Tamatumunnga peqatigitillugu erseqqissarneqarpoq assersuutigalugu sulisunik naliliisarnerit aamma sulisunik ineriartortitsinermi oqaloqatigiinnerit imaqarniliorneri § 13, imm. 1-imi nr. 6 malillugu ullumikkut isertuunneqarsinnaareersut paasissutissiissutigineqarsinnaasunut ilaatinneqarunnaarmata.


Imm. 4-mut

Paasinarsisinnaavoq sulisorineqartut pillugit paasissutissani aalajangersimasuni allanik paasissutissaqartoq imm. 3-mi taaneqarsimanngitsunik paasissutissiissutigineqarsinnaasariaqartunik.

Tamanna tunngavigalugu siunnersuutigineqarpoq Naalakkersuisut nalunaarummik aalajangersaanermikkut imm. 3-mi aalajangersakkat atuuffisaannik annertusisitsinnaassasut. Tamatumani piumasarineqarpoq tassani paasissutissat pineqartut tassaassasut qanoq ittuussusertik tunngavigalugu innuttaasunut soqutiginaateqarsinnaasut, paasissutissallu paasissutissiissutigineqarsinnaalernerat sulisut mianerisariaqarnerannut oqartussallu sulisoqarnermikkut soqutigisaannut annertuumik assortuuttuussanngitsoq.

Aalajangersagaq inatsisitigut tunngavissaliinngilaq paasissutissat qulaani isummerfigineqarsimasut inatsimmi pineqartunut ilaatinneqarnissaannik aalajangersaanissamut. Assersuutigalugu aalajangiisoqarsinnaanngilaq sulinermut atatillugu sulisunut atorfinni appasinnerusuni atorfeqartunut iliuuserineqartut imaluunniit tapisiaqalersitsinermut il.il. atatillugu tunngavigineqartut pillugit paasissutissat erseqqinnerusut inatsimmi pineqartunut ilaatinneqassasut. Aalajangersakkakkulli paasissutissat inatsisissatut siunnersuutip matuma suliarineqarnerani naammattumik eqqumaffigineqarsimanngitsutut malunniukkumaartussat eqqarsaatigineqarput.

Piginnaatitsinermik taassuminnga atuineq pisinnaavoq assersuutigalugu tusagassiortut Naalakkersuisunut malugeqquppassuk paasissutissat taamaattut paasissutissiissutigineqarnissaat pisariaqartinneqartoq. Tamatumani piumasarineqarpoq piginnaatitsissutip taassuma atorneqalinnginnerani Naalakkersuisut apeqqut taanna pillugu oqartussanik suliniaqatigiiffinnillu susassaqartunik oqaloqateqartassasut, aalajangiiniarnermi pitsaanerpaanik tunngavissaqarsinnaajumallutik.


Nr. 2-mut:

Nalinginnaasumik naatsorsuutigineqartarpoq atorfeqartoq, sulisorineqartut pillugit paasissutissat qinnutigineqartut inuttaat pineqartoq, suliaq pillugu paasisaqarnermut attuumassuteqanngitsoq. Taamaammat suliassat suliarineqartarnerat pillugu inatsit naapertorlugu atorfeqartinneqartup pineqartup tusarniarneqarnissaanut, imaluuniit sulisorisat pillugit paasissutissat tamakkerlugit ilaannakorlugilluuniit tunniunneqarsimanerannut tunngasunik tunngavilersuiffiginissaanut pisussaaffeqartoqanngilaq. Taamaattorli ingerlatsinermi ileqqorissaarnerup malitsigisaanik sulisup pineqartup sulisutut imminut paasissutissaatigineqartut takuneqarnissaannik qinnuteqartoqarsimaneranik ilisimatinneqarnissaa naatsorsuutigineqartariaqarpoq taamaalilluni pineqartoq taanna isummaminik oqaasissaminilluuniit saqqummiussisinnaaniassammat suliaq pillugu paasissutissat takujumaneqarnerata isummerfigineqarnissaa sioqqullugu.

§ 16, imm. 3-itut siunnersuutigineqartup malitsigisaanik sulisup, sulisutut imminut paasissutissaatigineqartunik takunnikkumasoqarsimaneranik oqartussaasunit ilisimatinneqarnissaa inatsimmi immini erseqqissumik aalajangersarneqartussanngorpoq. Taamaaliornerminni oqartussaasut oqaatigissavaat kina qinnuteqarnersoq. Atorfeqartinneqartup ilisimatinneqarnera pissaaq oqartussaasut paasissutissinneqarumanermik qinnummik tigusaqareerneranniit piaarnerpaamik. Ilisimatitsinikkut siunertarineqarpoq soorlu oqartussaasut paasissutissinneqarumaneq pillugu aalajangiiniarnerannik atugassanik atorfeqartinneqartup oqaaseqaateqarnissaminik periarfissinneqarnissaa. Suliaq pillugu piaarnerpaamik aalajangiisinnaajumallutik oqartussaasut atorfeqartinneqartup isummaminik saqqummiussinissaanut sivikinnerusumik piffissaliisariaqarput. Tamatumani oqaatigineqassaaq pisortat ingerlatsineranni aalajangiinernik paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu inatsimmi § 16, imm. 2 naapertorlugu oqartussaasut suliaq pillugu paasitinneqarnissamik qinnuteqarfigineqarnerminniit ullut qulit ingerlanerini aalajangiisimanngikkunik tamatumunnga pissutaasunik qinnuteqartumut nalunaaruteqartussaammata kiisalu aalajangiinerup qaqugukkut ilimagineqarsinnaaneranik ilisimatitsissallutik. Inatsisissatut siunnersuutigineqartoq naapertorlugu oqartussaasut suliaq pillugu aalajangiisimagunik atorfeqartinneqartoq sulisutut tassunga paasissutissaatigineqartut suut tunniunneqarsimanerannik aamma nalunaarfigissavaat. Paasisaqarumaneq itigartilluinnarneqarsimappat atorfeqartinneqartoq aamma tamatuminnga ilisimatinneqassaaq. Atorfeqartinneqartup imminut sulisutut pilluni paasissutissaatigineqartunik takunnikkumasoqarnera pissutigalugu suliamut ilanngunneqarnissaa aalajangersakkap kingunerissanngilaa. Tassa tamatumuunakkut inatsisit atuuttut malinneqaannarnissaat naatsorsuutigineqarpoq.


§ 2-mut

Piffissamit atortuulerfimminit inatsit atorneqarsinnaalissaaq, allakkiat il.il. paasissutissiissutigeqqullugit qinnuteqaatigineqartut ingerlatsinermi oqartussamit pineqartumit qanga allanneqarsimanerat qaqugukkulluunniit pissarsiarineqarsimanerat apeqqutaatinnagu.

Inatsisip atortuulersinneqarfia sioqqullugu sulisoq pillugu suliassami paasitinneqarnissamik qinnuteqaat saqqummiunneqarsimappat, inatsisillu atortulersinneqarfia sioqqullugu tamanna pillugu aalajangiisoqarsimappat paasitinneqarnissamik apeqqut pineqartoq malittarisassat manna tikillugu atuuttut tunngavigalugit naliliiffigineqartassaaq.