Nalunaarasuartaatitigut aqqutinut tamanut ammasunut terminalini atortunik atassusiisarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 12, 28. juni 1999-imeersoq.

Nalunaarasuartaatitigut attaveqarneq sullissinerillu pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 10-mi, oktobarip 28-iani 1993-imeersumi, Inatsisartut peqqussutaatigut nr. 12-ikkut, novembarip arfernani 1997-imeersukkut allanngortinneqartumi, §§ 2, 3 imm. 3 aamma 14 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

§ 1. Matumani nalunaarut tamanut ammasumik nalunaarasuartaatitigut attaveqarnermi aqqutinut terminalini atortunik atortunillu allanik atassusiinermut, Namminersorullutik Oqartussat kisermaassinerisa avataaniittunut, atuuppoq.
Imm. 2. Akuersissummik pigisaqartup apeqquteqaateqartoqarneratigut paasissutissiissutigissavaa atortut sorliit Namminersornerullutik Oqartussat kisermaassinerata avataaniinnersut, tak. nalunaarummut matumunnga ilanngussaq 1.

§ 2. Nalunaarummi matumani nalunaarasuartaateqarnermi terminalini atortutut paasineqassapput atortut paasissutissanik nassiussinissaq tigooraanissarlu siunertaralugit makkununnga atortussiat nalunaarasuartaatitigut aqqutini tamanut ammasuni terminalinik ikkussuiffimmut toqqaannartumik atassuserneqarnissamut, imaluunniit toqqaannartumik imaluunniit alla aqqutigalugu nalunaarasuartaatitigut aqqutinut tamanut ammasunut atassuserneqarnikkut nalunaarasuartaatitigut aqqutit tamanut ammasut peqatigalugit ingerlanissamut.
Imm. 2. Atassusiineq imm. 1-imi eqqaaneqartoq ungerutissiatigut aqqutit, radiup maligaasai, qaamaneq atorlugu attaveqaatit imaluunniit atortut innaallagissap kajungerneranik ingerlasut allat atorlugit pisinnaavoq.
Imm. 3. Nalunaarasuartaatitigut aqqutitut tamanut ammasutut paasineqassaaq nalunaarasuartaatitigut attaveqarnerup aaqqissugaanera, ungerutissiatigut aqqutit, radiup maligaasai, qaamaneq atorlugu attaveqaatit imaluunniit atortut innaallagissap kajungerneranik ingerlasut allat iluaqutigalugit terminaleqarfiit akornanni nassiussisinnaanermut periarfissiisoq.
Imm. 4. Imm. 1 naapertorlugu atortup siunertaa tunisassiarineqarfianit imaluunniit pilersuisumit nalunaarutigineqassaaq. Nalunaarasuartaateqarnermi terminalini atortut, imm. 1-imi nassuiarneqartut, radiup maligaasai atorlugit atassuserneqartartut nalunaarasuartaatitigut aqqutinut tamanut ammasunut atassuserneqarnissaannut atugassiaassapput.
Imm. 5. Nalunaarummi matumani akuersissummik pigisaqartutut paasineqassaaq TELE Greenland A/S.

§ 3. Nalunaarasuartaateqarnermi terminalini atortut § 1-imi ilaatinneqartut nalunaarasuartaatitigut aqqutinut tamanut ammasunut taamaallaat atassuserneqarsinnaapput makku arlaannik nalunaaqutserneqarsimagunik:
1) "CE"-mik naqissusigaagunik, tassa ataatsimut CTR (Common Technical Regulation) EU-kommissionimit aalajangersarneqarsimasut teknikkikkut malittarisassanut ilaatinneqartutut. Nalunaaqutsiussap isikkua ilanngussami 2-mi takutinneqarpoq.
2) Danmarkip naalagaaffiata iluani akuersissummik nalunaaqutsikkat. Nalunaaqutsiussap isikkua ilanngussami 2-mi takutinneqarpoq.
3) Danskit akuersissutaannik nalunaaqutsikkat peqatigitillugu radiumut atortulersuutaanerannut, radiukkut attaveqarneq pillugu inatsimmi nalinginnaasumik akuersinissamut aaqqissuussamut ilaatinneqarput. Nalunaaqutsiussap isikkua ilanngussami 2-mi takutinneqarpoq.
Imm. 2. Nalunaarasuartaateqarnermi terminalini atortut § 1-imut ilaatinneqartut akuersissummik pigisaqartup atassusiinissamut innersuussutaanut taamaallaat atassuserneqassapput.
Imm. 3. Akuersissummik pigisaqartoq nalunaarasuartaateqarnermi terminalini atortut ilaannik tamanut ammasumik nalunaarasuartaatitigut attaveqarnermi aqqutinut, terminalinut atortunik aalajangersimasunik tigusisinnaanngitsunut atassuserneqartunik attaveqaatitigut aqqutit katitigaanerannik teknikki aningaasalluunniit pissutaallutik teknikkikkut aaqqiissuteqarnernik pisariaqartitsisunik killilersuisinnaavoq.

§ 4 Akuersissummik piginnittup paasippagu atortut § 3-mi piumasaqaatinik naammassinnissimasut aqqutini kukkunernut akornusersuutinulluunniit pissutaasut, akuersissummik piginnittoq allatut aalajangiinngippat atortoq nalunaarasuartaateqarnermi aqqutiniit attaveerunneqassaaq.
Imm. 2. Atortunik imm. 1 naapertorlugu attaveerutsitassanik piginnittoq atuisorluunniit, aku-ersissummik piginnittup peqqusineratigut taamatullu iliornissamut piffissaliineratigut atortumik attaveerutsitsinissamik sulissuteqassaaq.
Imm. 3. Naalagaaffiup pisortallu oqartussaasut isumannaatsuunissaannut tunngatillugu, kikkulluunniit pissuserissaarnerata isumannaarneqarnissaanut, inunnik ulorianartorsiortitsinermi assigisaanilluunniit pissuteqartuni Naalakkersuisut akuersissummik piginnittoq siumut ilisimateqqaarnagu aammalu akuersissummik piniaqqaaratik atortunik ajoqusiisunik akornusersuisunilluunniit attaveerutsitsinissamik peqqusisinnaapput.
Imm. 4. Attaveerutsitsineq imm. 3 malillugu pisimappat, akuersissummik piginnittoq atortumik piginnittumut taamatut pisoqarsimaneranik attaveerutsitsinermullu suna patsisaanersoq pillugu nalunaarfiginninnissamut pisussaatitaavoq.

§ 5. Terminalini atortut nalunaarutip matuma atuutilernerata kingorna ikkussorneqartut § 3-lu naapertorlugu nalunaaqutsersugaanngitsut akuersissummik piginnittup peqqusineratigut ingerlaannartumik attaveerutsinneqassapput.

§ 6. Nalunaarut manna naapertorlugu akuersissummik pigittup aalajangiineri pillugit naammagittaalliuutit akuersissummik piginnittumut tunniunneqassapput taassuminngalu suliarineqarlutik. Akuersissummik piginnittup suliani naammagittaalliutini aalajangiineri, oqaaseqatigiit siulliit takukkit, Naalakkersuisunut naammagittaalliutigineqarsinnaapput.
Imm. 2. Matumani aalajangersagaq malillugu naammagittaalliuutinik tunniussinissamut pif-fissaliussaq akuersissutip naammagittaalliutigineqartup tiguneqarneraniit sap.ak. sisamanik sivisussuseqarpoq. Naammagittaalliummik tunniussineq kinguartitsinermik kinguneqarneq ajorpoq.

§ 7. §§ 3-mik 4-milu imm. 1-imik aamma 2-mik aammalu § 5-imik unioqqutitsineq akiliisitaanermik pineqaatissiissutaasinnaavoq.
Imm. 2. Nalunaarasuartaatitigut attaveqarneq sullissinerillu pillugit Inatsisartut peqqussutaanni § 15 malillugu §§ 3-mik 4-milu imm.1-imik 2-millu aamma § 5-mik unioqqutitsisoqartillugu taamatuuttaaq Pinerluttulerinermil inatsimmi arsaarinnissuteqartarnermut malittarisassat atuupput.

§ 8. Nalunaarut ulloq 15. juli 1999 atulerpoq.
Imm. 2. Peqatigitillugu Nalunaarasuartaatitigut aqqutinut tamanut ammasunut terminalini atortunik atassusiisarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 26, 2. novemberimeersoq atorunnaarsinneqarpoq.
Imm. 3. Nalunaarasuartaateqarnermi terminalini atortut nalunaarutip matuma atuutilinnginnerani inatsisit atuuttut naapertorlugit atassuserneqartut, atorneqaannarsinnaapput, kisiannili akuersissummik piginnittumit § 4 naapertorlugu attaveerutsinneqarnissaat piumasaqaatigineqarsinnaavoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 28. juni 1999
Steffen Ulrich-Lynge

/

Jens K. Lyberth


ILANNGUSSAQ 1:

 

Terminalini atortut Namminersornerullutik Oqartussat kisermaassinerani ilaatinneqanngitsut

Nalunaarasuartaateqarnermi terminalit makku Namminersornerullutik Oqartussat kisermaassinerannut ilaatinneqanngillat taamaattumillu killilersugaanngitsumik pissarsiarineqarsinnaallutik nalunaarasuartaateqarnermilu aqqutinut attassuserneqarsinnaallutik, tassa malittarisassat naalakkersuisunit aalajangersarneqartut naammassineqarsimappata.

 

Oqarasuaatinut aqqutit tamanut ammasumik attavillit:

Telexinut aqqutit:

 

ISDN-inut aqqutit:

 

Oqarasuaatit angallattakkat aqqutaat:

 

Qarasaasiatigut ataatsimut attaveqaaseeriaaseq:

Kredsløbit aalajangersimasut:

Router-inut aqqutit:

 


ILANNGUSSAQ 2:

 

Attaveqaatitigut terminalinut atortut tamanut ammasumik attaveqaatitigut aqqutinut aatsaat atassuserneqarsinnaapput ataani allagartamit ataatsimit nalunaaqutserneqarsimappata. Maluginiaqquneqarpoq, nalunaaqutseeriaaseq allanngortarsinnaammat soorlu assersuutigalugu taaguutit "P & T" aamma "Teleinspektionen" allanngornerisigut.

CE-siegel:

Image14.gif (2341 bytes)

 

Nalunaarasuartaatitigut terminalinut atortunut danskit akuersissuteqarnermi nalunaaqutsiuttagaat:

 

P&T DK xxyyzzzz *)

TELESTYRELSEN

imaluunniit

DK XX000000

TELESTYRELSEN

 

*) xx = ukioq
yy = Atorneqarfissaa
zzzz = Normua

 

Danmarkimi attaveqaatitigut akuersissutip normuata ilisarnaataa, peqatigitillugu radiokkut attaveqaqatigiinnermut inatsit malillugu nalinginnaasumik akuersissuteqarnermi aaqqissuussinermut ilaatinneqartoq:

 

 

Tilladelsesnummer

DK xxyyzzzz *)

Telestyrelsen

 

*) xx = Ukioq
yy = Atorneqarfissaa
zzzz = Normua