Akiliuteqarluni aallaaniarneq aalisarnerlu pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 13, 16. marts 2001-imeersoq.

 

Piniarneq aallaaniarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 12-imi, 29. oktober 1999-imeersumi §§ 7-8, § 10, §§ 12-13, § 15, imm.4, § 16, imm. 2, §17 aammalu Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 18-imi, 31. oktober 1996-imeersumi § 8, §§ 25-26 aamma § 33, § 34 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Atuuffia

§ 1. Nalunaarut manna nunami imaanilu Kalaallit Nunaata oqartussaaffigisaani akiliuteqarluni aallaaniarnermut aalisarnermullu atuuppoq.

Akiliuteqarluni aalisarneq

§ 2. Akiliuteqarluni aalisarneq inunnit aalisarsinnaanermut atuuttunik allagartalinnit taamaallaat ingerlanneqarsinnaavoq. Aalisarsinnaanermut allagartaq inummit namminermit kisiat atorneqartussiaavoq allanullu tunniuteqqusaangilaq, attartortinneqaqqussaangilaq assigisaanilluunnit pineqaqqusaanani, taamaattorli takuuk. imm. 2.
Imm. 2. Inuit 15-it inorlugit ukiullit inersimasumik ilaqartut taassuma aalisarsinnaanermut allagartaanut ilaatinneqarput. Qanoq ukioqarnermut uppernarsaat nassarneqassaaq.
Imm. 3. Kialuunniit politiit, piniarnermik aalisarnermillu nakkutilliisut imaluuniit allat Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfimmit tamatumunnga piginnaatitaasut piumasaqarnerisigut, aalisarsinnaanerminut pisinnaatitaaffeqarnini aalisarsinnaanermut allagartaminik atuuttumik takutitsinermigut uppernarsisinnaasariaqarpaa.

§ 3. Aalisarsinnaanernermut allagartaq Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfimmit tunniunneqassaaq.
Imm. 2. Akiliuteqarluni aalisarsinaanerup aqunneqarnera pillugu kommunit Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfimmit peqquneqarsinnaapput allaffissornikut ingerlatsineq pisariaqartinneqartoq isumageqqullugu, taamatuttaarlu ingerlatsiviit takornariartitsinermullu allaffiit aalisarsinnaanermut allagartanik tunniussisarnermi allaffissornermik ingerlatsinissamik Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfimmit piginnaatinneqarsinnaapput.

§ 4. Aalisarsinnaanermut allagartaq qissattaasersorluni, aalisaataannarsorluni imaluunniit assingusumik tigummiartakkamik atortoqarluni aalisarsinnaanermut pisinnaatitsivoq, makkuninnga malittarisassaqarluni:
1) Aalisarsinnaanermut allagartaq A, ullormut ataatsimut atuuppoq piffissamit tunniunneqarfigisaminit
2) Aalisarsinnaanermut allagartaq B, sapaatit akunnerannut ataatsimut atuuppoq, piffissamit tunniunneqarfigisaminit.
3) Aalisarsinnaanermut allagartaq C, qaammammut ataatsimut atuuppoq, piffissamit tunniunneqarfigisaminit
Imm. 2. Aalisarsinnaanermut allagartat tunniunneqartut pisallu amerlassusiannik nalunaaruteqartarnerit pillugit Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfik piumasaqaateqarsinnaavoq.
Imm. 3. Imm. 1. naapertorlugu aalisarsinnaanermut allagartaq taamaallaat aalisarneq pillugu inatsisini allani aalajangersarneqartut iluanni malittarisassat naapertorlugit aalisarnissamut pisinnaatitsivoq.

§ 5. Aalisarsinnaanermut allagartap tunniunneqarnerani akiliuteqartitsisoqartassaaq, annertussusissaa Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfimmit aalajangikkamik. Akiliutigineqartoq Nunatta karsianut nakkartinneqassaaq.

 

Akiliuteqarluni umimmanniartitsineq.

§ 6. Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfik umimmannik pisassiissutit aalajangersarneqartut iluanni akiliuteqarluni umimmanniartitsinissamut pisassiissutinik immikkoortitsissaaq, taamaattoq imm. 3 takuuk.
Imm. 2. Pisassiissutit § 8, imm. 2 naapertorlugu akuersissuteqarfigineqarsimasut akornanni agguaanneqassapput. Pisassiissutit aalajangersaaffigineqarsinnaapput piffissap ukiut pingasut tikillugit sivisussuseqartup iluani.
Imm. 3. Ivittuut Kommunianni akiliuteqarluni umimmanniartitsinermi kommunip inassuteqarneratigut akiliuteqarluni umimmanniartitsinissamut pisassiissutinik Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfik aalajangersaassaaq.

§ 7. Akiliuteqarluni umimmanniartitsineq inunnit imaluunniit ingerlatseqatigiiffinnit taamaallaat Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfimmit tamatumunnga akuerineqartunit aaqqissuunneqarsinnaavoq, § 8, imm. 1 takuuk. Akuersissut killilimmik piffissaligaavoq ukiullu ataatsip iluani atorneqartussaalluni, tamaanngippat akuersissut atorunnaassaaq. Akuersissut inummut piginnittuinnarmut atuuppoq tuneqqusaanani tunniuteqqusaananilu.

§ 8. Akiliuteqarluni umimmanniartitsinermik aaqqissuussinissamut akuersissut Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfimmut qinnuteqarnikkut pissarsiarineqassaaq. Akuersissut taamaattoq pissarsiariumallugu qinnuteqartup akiliuteqarluni umimmanniartitsinermik aaqqissuussisinnaanini uppernarsarsinnaassavaa. Uppernarsaat ilaatigut makkuninnga ilaqarsinnaavoq Greenland Tourism A/S-ip, Takornariaqarneq pillugu Siunnersuisoqatigiit pilersitaannik outfitteritut ilinniarnermut atatillugu akiliuteqarluni aallaaniarnermi immikkoortunik naammassinnissimaneq. Aammattaaq aaqqissuisoq ilisimasortanik pisinnaassuseqartunik atuissaaq, imm. 2 takuuk.
Imm.2. Ilisimasortanik pisinnaassuseqartunik paasineqassapput inuit tassaasut,
1) aallaaniarnermut eqqissisimatitsinermullu aalajangersakkanik aamma aallaasit pillugit inatsimmi aalajangersakkani malittarisassanik atuuttunik ilisimasaqartut,
2) umimmaat pillugit naleqquttunik ilisimasaqartut,
3) pissusissaatut pisanik tammajuitsussiassanik piareersaallutik suliaqarsinnaasut
4) allamiut oqaasiinik atorneqartunik ilisimasaqartut,
5) nunamik aallaaniarfiusumik ilisimasaqartut,
6) aallaaniarnermut tunngasunik immikkut ilisimasaqartut, aamma
7) akiliuteqarluni aallaaniartitsinerni isumannaallisaanernut tunngasutigut isumannaatsumik ingerlatsisinnaasut.
Imm.3. Akiliuteqarluni umimmanniartitsinermik aaqqissuussisinnanermut akuersissut pissarsiarissagaanni, imm. 1-imi piumasarineqartut taaneqartut saniasigut, pingaartinneqarpoq qinnuteqartup akiliuteqarluni aallaaniarsinnaanermut aaqqissuussinerup ingerlanneqarnissaanut pisariaqartitanik illuuteqarnissaa, nunatsinnut akileraartartuunissaa kiisalu piniarnermik/aallaa-niarnermik imaluunniit takornariartitsinermik pingaarnertut inuussutissarsiuteqarnissaa.
Imm. 4. Akiliuteqarluni aallaaniartitsinermik aaqqissuisoq taassumaluunniit sulisuisa ilaat ataaseq akiliuteqarluni aallaaniarnerup ingerlanneqarnerani nammineq najuutissaaq.

§ 9. Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfik umimmammut ataatsimut akiliuteqarluni piniartitsinermi umimmattarineqarsinnaasumut ataatsimut uppernarsaammik tunniussissaaq. Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfiup akiliuteqarluni aallaaniartitsinermi aaqqissuisoq peqqusinnaavaa uppernarsaammik immersueqqullugu, tamatumalu kingorna uppernarsaat atuutilisaaq.
Imm. 2. Akiliuteqarluni piniartitsinermik aaqqissuisoq piffissap aallaaniarfiusussap aallartinnginnerani Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfimmut saaffiginnissaaq, nalunaaqutsiutassanik ataasiaannarlugit atortakkanik tunineqarnissaq siunertaralugu. Umimmaap pisarineqareerneratigut taakku pisap uppernarsineqarnissaanut atorneqassapput umimmaap quttoraanut ivertinneqassapput katajaatsumut erseqqissumullu inissillugit.
Imm. 3. Ilanngullugu uppernarsaat uumasunik mikisunik nujuartanik pisaqarsinnaatitsivoq aamma sapaatip akunnerani ataatsimi aalisarsinnaatitsilluni, takuuk § 4, imm. 1, nr. 2 aamma § 15, imm. 1 aamma imm. 5, nr. 2, taamaattoq § 15, imm. 3, naapertorlugu.

§ 10. Akiliuteqarluni piniartitsinermik aaqqissuisup politiit, piniarnermik aalisarnermillu nakkutilliisut imaluunniit inuit allat Naalakkersuisunit piginaatitaasut piumasaqarnerisigut uppernarsaat atuuttoq aamma nalunaaqutsiuttakkat ataasiaannarlugit atortakkat takutissinnaassavai, § 7 aamma § 9, imm. 1 aamma 2, naapertorlugit.
Imm. 2. Akiliuteqarluni piniartitsinermik aaqqissuisup, pisarineqartut neqaasa amiisalu tamarmik angerlaanneqarnissaat imaluunniit qimatulineqarnissaat qularnaassavai.

§ 11. Akiliuteqarluni aallaaniartitsinermik aaqqissuisoq aallaaniarnermi pisarisimasat amerlassusiat, uumasut suuiaassusiat, qanorlu utoqqaassuseqarnerat aammalu piffissap qanoq ilinerani sumilu pisarineqarsimanerannik paasissutissanik imaqartunik Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfimmut nalunaarusiortassaaq aallaaniartitsinerup naammassinerata kingornatigut kingusinnerpaamik qaammat ataaseq qaangiutsinnagu. Tamanna aamma atuuppoq uumasunut mikisunut nujuartanut pisarineqartunut, § 13, imm. 3 naapertorlugu.

§ 12. Akiliuteqarluni umimmanniartitsinissamut uppernarsaammik tunniussisoqartillugu, takuuk § 9, imm. 1, uppernarsaat naapertorlugu pisarineqartussamut ataatsimut uppernarsaateqarfigineqartumut akiliuteqaqqusisoqassaaq. Akiliutissap annertussusia Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfimmit aalajangersarneqartassaaq akiliutaasorlu Nunatta karsianut nakkaassaaq, taamaattoq imm. 2 takuuk.
Imm. 2. Imm. 1-imi taaneqartumi akiliuteqarluni piniartitsinermi ummimmattarineqartumut ataatsimut Nunatta karsianut akiliuteqqaqqusineq, Ivittuut Kommuniani akiliuteqarluni piniartitsinermik aaqqissuisumut atuutinngilaq.

§ 13. Akiliuteqarluni piniartitsinermik aaqqissuisup qularnaartussaavaa, inuit akiliuteqarlutik piniartitsinermut peqataasut angerlarsimaffittut nunagisamit aallaaniarsinnaanermut allagartamik atuuttumik takutitaqarsinnaanerat.
Imm. 1. Inuit, § 9, imm.1 naapertorlugu umimmanniarsinnaatitaasut sukkulluunniit uppernarsaat atuuttoq takutissinnaasariaqarpaat.

§ 14. Umimmaat illersugaanerat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni akiliuteqarluni piniartitsisarnerup sakkortunerusumik malittarisassaqartinneqarnera aalajangersarneqarpoq.

 

Akiliuteqarluni uummasunik mikisunik nujuartanik aallaaniartitsineq

§ 15. Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfik akiliuteqarluni uumasunik mikisunik nujuartanik aallaaniartitsisinnanermut aaqqissuusinissamut akuersissuteqarsinnaavoq. Uumasut mikisut nujuartat pineqartut tassaapput, timmissat, puisit aamma nunami uumasut miluumasut mikisut, taamaattoq matumani tuttut pineqaratik. Akuersissut inummut piginnittuinnarmut atuuppoq allamullu tunniuteqqusaanani.
Imm. 2. Akuersissut ukiunut marlunnut atuuppoq. Piffissap atuuffigisaata ingerlanerani akuersissut allamut tunniunneqarsimappat taanna piaarnerpaamik atuutilersumik atorunnaassaaq.
Imm. 3. Akiliuteqarluni uumasunik mikisunik nujuartanik aallaaniarnermi akiliuteqarluni aallaaniarnermik aaqqissuisoq aatsaat ilagalugu piniarniartoqartassaaq.
Imm. 4. Imm. 1 naapertorlugu akiliuteqarluni aallaaniartitsinermi aaqqissuisutut akuerineqarnissami akiliuteqarluni piniartitsinermi aaqqissuisup nr. 1 - 6-mi piumasaqaatinik naammassinnissimanini uppernarsarsinnaassavaa. Uppernarsaat ilaatigut makkuninnga ilaqarsinnaavoq Greenland Tourism A/S-ip, Takornariaqarneq pillugu Siunnersuisoqatigiit pilersitaannik outfitteritut ilinniarsimanermi akiliuteqarluni aallaaniartitsinermi immikkoortunik naammassinnissimaneq.
1) aallaaniarnermut eqqissisimatitsinermullu aalajangersakkanik atuuttunik aamma aallaasit pillugit inatsimmi malittarisassanik aalajangersarneqartunik ilisimasaqarneq,
2) nunamik aallaaniarfiusunik ilisimasaqarneq,
3) aallaaniarnermut tunngasunik immikkut ilisimasaqarneq,
4) akiliuteqarluni aallaaniatitsinerni isumannaallisaanermut tunngasutigut isumannaatsumik ingerlatsisinnaaneq,
5) uumasunik piniakkanik naleqquttumik ilisimasaqarneq,
6) takornariartitsinermik ingerlataqarnissamik ilisimasaqarneq.
Imm. 5. Akiliuteqarluni uumasunik mikisunik nujuartanik aallaaniarsinnaatitaanermut akuerisaaneq imaluunniit piniarsinnaatitaaneq maleruagassat makku malillugit pissaaq:
1) Akiliuteqarluni uumasunik mikisunik nujuartanik aallaaniarneq (A), piffissamit tunniunneqarfigisaminit ullormut ataatsimut atuuppoq.
2) Akiliuteqarluni uumasunik mikisunik nujuartanik aallaaniarneq (B), piffissamit tunniunneqarfigisaminit sapaatit akunnerannut ataatsimut atuuppoq.
Imm. 6. Inuit akiliuteqarluni uumasunik mikisunik nujuartanik aallaaniarsinnaatitaanissamik kissaateqartut, akiliuteqarluni aallaaniarnermik aaqqissuussisumut angerlarsimaffittut nunagisaminnit aallaaseqarsinnaanermut akuersissummik atuuttumik takutitaqarsinnaasariaqarput.

§ 16. Akiliuteqarluni aallaaniarnermik aaqqissuisoq ukiumut ataasiarluni januarip qulingat tikitsinnagu Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfimmut nalunaarummik nassiussaqassaaq, paasissutissanik ukiup siuliani uumasut nujuartat qassit pisaasimasut amerlassussii, akiliuteqarluni uumasunik mikisunik nujuartanik aallaaniartitsinermi aningaasat isertinneqartut amerlassusiat pillugit aammalu piffissami qanga sumilu pisarineqarsimanerannik paasissutissanik imaqartumik.

§ 17. Akiliuteqarluni aallaaniartitsinissamik akuersissummik § 15 naapertorlugu tunniussinermi Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfiup annertussusiligaanik akiliuteqartoqassaaq. Akiliutaasoq Nunatta karsianut nakkassaaq.

§ 18. Akiliuteqarluni uumasunik mikisunik nujuartanik aallaaniartitsineq piniakkanut pineqartunut tunngatillugu piniarnermi aallaaniarnermilu malittarisassat atuuttut malillugit ingerlanneqassaaq.

 

Immikkut akuersissuteqarsinnaatitaaneq

§ 19. Nalunaarummi uani maleruagassanik Naalakkersuisut immikkut akuersissuteqarsinnaatitaapput, ilisimatusarluni misissuinerit imaluunniit pissutsit immikkut ittut mianerisariaqartut tamanna pisariaqalersippassuk.

 

Pineqaatissiissutit

§ 20. §§-ini, 2, 7, 10, 13, imm. 1 aamma § 15, imm. 1 aamma 6-mik unioqqutitsinerit akiliisitsinermik aamma pisanik arsaarinninnermik kinguneqarsinnaapput.

§ 21. § 7 aamma § 15 naapertorlugit akiliuteqarluni aallaaniarnermik neqerooruteqarsinnaanermut akuersissut Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfimmit utertinneqarsinnaavoq,
1) akiliuteqarluni aallaaniarnermik aaqqissuisoq aallaaniarnermut eqqissisimatitsinermillu maleruagassanik atuuttunik aamma aallaasit pillugit inatsimmi aalajangersakkanik unioqqutitsippat;
2) pinngortitami pissutsit akuersissuteqarnermi tunngavigineqartut annertuumik allannguuteqarpata:
3) akiliuteqarluni aallaaniarnermik aaqqissuisoq § 11 aamma § 16 naapertorlugit nalunaarusiamik nassiussinngippat.
4) akiliuteqarluni aallaaniarnermik aaqqissuisoq § 8, imm. 1-imi aamma § 15, imm. 4-imi, aalajangersakkani piumasarineqartunik naammassinnissinnaajunnaarpat.

 

Atuutilerfia

§ 22. Nalunaarut ulloq 30. marts 2001 atuutilerpoq.
Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu akiliilluni aallaaniarneq aalisarnerlu pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 26, 9. september 1993-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, 16. marts 2001.
Simon Olsen

/

Jørn Birk Olsen