Karakteriliisarnermi naleqassutsinik tulleriinnilersuineq allatullu naliliisarneq pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 14, 9. april 2001-imeersoq.

 

1) Ilisimatusarfik pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 16, 31. oktober 1996-imeersumi § 18,
2) Meeqqat atuarfianni ilinniartitsisussanik ilinniartitsineq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2, 2. maj 1996-imeersumi §§ 15-16,
3) Isumaginninnermi perorsaasunik ilinniartitsineq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2, 20. maj 1998-imeersumi § 19,
4) Tusagassiortunngorniat ilinniartitaanerat pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 6, 30. oktober 1995-imeersumi § 4,
5) Isumaginninnermi siunnersortit ilinniartitaanerat pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 10, 31. oktober 1996-imeersumi § 25,
6) Inuussutissarsiutinut ilinniartitaanerit inuussutissarsiutinullu pikkorissartitsisarnerit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2, 31. maj 1999-imeersumi § 7, imm. 1,
7) Peqqissaasutut ilinniartitaaneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 7, 29. oktober 1999-imeersumi § 5,
8) Folkehøjskolit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 1, 16. oktober 1980-imeersumi § 1, imm. 2,
9) Ilagiit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 15, 28. oktober 1993-imeersumi, Inatsisartut peqqussutaatigut nr. 7, 30. oktober 1998-imeersukkut kingullermik allanngortinneqartumi, § 34 a, aamma
10) Umiartornermik ilinniartitsineq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 7, 11. november 2000-imeersumi § 6, imm. 2, § 8, imm. 2, § 9, imm. 2, § 10, imm. 2, § 11, imm. 2 aamma § 13, imm. 2

naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

§ 1. Ilinniagaqartut, meeqqat atuarfianni aamma Sunngiffimmi sammisassaqartitsineq pillugu Inatsisartut peqqussutaat malillugu atuartut pinnagit, misilitsinnerni soraarummeernernut ilaatinneqartuni aamma ilinniartitsissutitut sammisani ataasiakkaani misilitsinnerni tamarmik immikkut ataasiakkaarlugit naliliivigineqartassapput karakteriliinermi naleqassutsinut tulleriinnilersugaq 13-skala kinguliani pineqartoq malillugu:

13: Namminersorluinnartumik pitsaalluinnartumillu naammassisaqartumut tunniunneqartartoq.
11: Pitsaalluinnartumik namminersortumillu naammassisaqartumut tunniunneqartartoq.
10: Pitsaalluinnartumik sungiussiinnarpasissumilli naammassisaqartumut tunniunneqartartoq.
9: Pitsaasumik, tassa akunnakusoortumit pitsaanerulaartumik, naammassisaqartumut tunniunneqartartoq.
8: Akunnakusoortumik naammassisaqartumut tunniunneqartartoq.
7: Naammaannartumik, tassa akunnakusoortumit ajornerulaartumik, naammassisaqartumut tunniunneqartartoq.
6: Naammaqqartumik naammassisaqartumut tunniunneqartartoq.
5: Nalornisumik naammaginanngitsumillu naammassisaqartumut tunniunneqartartoq.
03: Nalornisooqisumik, amigaqisumik naammaginanngeqisumillu naammassisaqartumut tunniunneqartartoq.
00: Atorsinnaanngilluinnartumik naammassisaqartumut tunniunneqartartoq.

Imm. 2. Naammassisanut ataasiakkaanut karakteriliisarnermi naleqassutsinik tulleriinnilersukkani piumasaqaatit taamatulli ukiumoortumik karakteriliinermut taamaaqataanilluunniit piginnaassutsimik naliliinermut atortinneqassapput.
Imm. 3. Ingerlaqqiffiusumik ilinniartitaanerni taamaattoq misilitsissutini soraarummeernermut ilaatinneqartuni, tak. § 11, imm. 1-imi aamma ilinniartitaanerup pingajorarterutaanoortumi, naliliineq »Angusivoq/Angusinngilaq« aamma atorneqarsinnaavoq.
Imm. 4. Inuussutissarsiutitigut ilinniartitaanerit ataasiakkaat pillugit maleruagassani aalajangersarneqarsimasinnaavoq naliliineq »Angusivoq/Angusinngilaq« imaluunniit karakteriliinermi naleqassutsinik tulleriinnilersuineq 13-skalamiit allaasoq atorneqassasoq.
Imm. 5. Nalunaarummi aalajangersagaq naliliinermut »Angusivoq/Angusinngilaq« atugaq taamatulli atuutsinneqassaaq »Akuerineqarpoq/Akuerineqanngilaq« naliliinermi.
Imm. 6. Karakterit naleqassusaasa tulleriinnilersornerata tuluttuumut nutserneqarnerani atorneqassapput taaguutit nalunaarummut ilanngussaq 1-imi saqqumisut.

§ 2. Angusanik piginnaassutsinillu naliliineq pissaaq ilinniartitaanermut pineqartumut ilinniartitsissutitut sammisani piumasaqaatitut pilersitat tunngavigalugit (karakteriliinivittut). Angusaq piginnaassuserluunniit nalilerneqassaaq ilinniartitsissutitut sammisap siunertaa ilinniartitaanerullu imarisaatut allaaserineqartut aallaavigalugit. Karakterit qanoq ittumilluunniit aalajangersimasumik agguataarniarneqassanngillat (allanut naleqqiussiilluni karakteriliineq).
Imm. 2. Misilitsinneq aallartereerpat naliliineqassaaq misilitsinneq unitsinneqarsimanngippat peersitsineq imaluunniit napparsimaneq, napparsimasimasimaneq pissutigalugu immikkut soraarummeernissamut pisinnaatitsisoq, pissutigalugu.

§ 3. 13-skala malillugu naliliinermi angusaq piginnaassuserluunniit siullermik karakteriliissutit sisamat kinguliiniittut iluini inissinneqassaaq:
1) Pitsaalluinnartoq, karakterit 13, 11 aamma 10.
2) Akunnattoq, karakterit 9, 8 aamma 7.
3) Naammaqqartoq, karakteri 6.
4) Nalornisoq, karakterit 5, 03 aamma 00.
Imm. 2. Inissiisoqareerpat karakteriliissutit 1, 2 aamma 4 eqqarsaatigalugit aalajangerneqassaaq taakku iluini angusaq piginnaassuserluunniit sorlermut naliliivigineqassanersoq.
Imm. 3. Karakterimik aalajangiineq pissaaq angusap piginnaassutsilluunniit piumasaqaatitut allaaserisanik naammassinninnerata ataatsimut naliliivigineqarnera tunngavigalugu.

§ 4. Karakteriliissutimut »pitsaalluinnartoq« (karakterit 13, 11 aamma 10) pineqartunut ilaapput angusat piginnaassuserlu ilinniagaqartup

1) ilinniartitsissutit sammisamut annertuumik qularnaatsumillu ilisimasaqarnermik aamma annertuumik qularnaatsumillu piginnaasaqarnermik takutitsinera,
2) pingaarutilinnik pingaaruteqanngitsunillu immikkoortitsilluarsinnaanera,
3) suussutsinik periutsinillu annertuumik ilisimasaqarnerminik aamma suussutsinik periutsinillu atuilluarsinnaanerminik takutitsinera,
4) taakkuninnga nassuiaanera sammisaminillu pissutsinik naleqquttunik tamakkiingajalluni suussusersiuinera,
5) pissutsit tamakku ilanngunneqarnerinut naammattunik patsisilersuuteqarnera,
6) suussutsinik, periutsinik paasissutissanillu qularnaatsumik naleqqatigisitsinera ataqatigiissitsineraluunniit taakkulu aallaavigalugit naliliinera ataatsimoortitsineralu, aamma
7) ajornartorsiutit ilisimasat pillugit ilisimasaminik piginnaasaminillu qularnaatsumik atuinera immaqalu ajornartorsiutit ilisimanngisat pillugit tunngavissarisani atorlugit aaqqeeriutissarsiornera.

Imm. 2. Karakteriliussaq 13 qaqutiguinnaq tunniunneqartarpoq. Karakteriliussaq atorneqartarpoq namminersorluinnarluni pitsaalluinnartumik naammassisaqarnermut taamaaqataanilluunniit nammineerluinnarluni, ajornartorsiummik imaluunniit sammisamik paasinniaarsinnaanermik tamakkiisumilluunniit paasinninnermik aamma sammisap ilarujussuanik imminullu ataqatigiinnerannik nammineerluinnarluni aalajangiiffiginnissinnaanermik takutitsilluni angusaqarnermut.

§ 5. Karakteriliissummut »Akunnattoq« (karakterit 9, 8 aamma 7) pineqartunut ilaapput angusat piginnaassuserlu ilinniagaqartup

1) ilinniartitsissutit sammisamut annertungaatsiartumik qularnaakannersumillu ilisimasaqarnermik aammalu annertungaatsiartumik qularnaakannersumillu piginnaasaqarnermik takutitsinera,
2) sammisamut saqqummiunneqartumut nassuiaanera pissutsit pingaarutillit saqqummiullugit,
3) suussutsinik periutsinillu annertuumik ilisimasaqarnerminik aamma suussutsinik periutsinillu atuilluarsinnaanerminik takutitsinera,
4) taakkuninnga nassuiaasoq pissutsit pingaarutillit amerlasuut ilanngullugit,
5) pissutsit tamakku ilanngunneqarnerinut naammakannersumik patsisilersuuteqarnera,
6) suussutsinik, periutsinik paasissutissanillu qularnaakannersumik naleqqatigiissitsinera ataqatigiissitsineraluunniit taakkulu aallaavigalugit naliliinera ataatsimoortitsineralu, aamma
7) ajornartorsiutit ilisimasat pillugit ilisimasaminik piginnaasaminillu qularnaakannersumik atuinera.

§ 6. Karakteri 6 minnerpaatut killiliussaavoq 13-skala malillugu angusinissaq aalajangersarneqarsimatillugu. Taamaattumik karakteri angusamut imaluunniit piginnaasamut ilinniagaqartup misilitsinnermi paasinnissimanermik, ilisimasaqarnermik piginnaasaqarnermillu takutitsiffigisaanut angusaqarsimasutut isigineqarnissaanut naapertuuppoq. Paasinninneq takutinneqartoq kiisalu ilisimasaqarneq piginnaasaqarnerlu takutinneqartut eqqarsaatigalugit angusap imaluunniit piginnaasap ilagisai pitsaasut pitsaanngitsullu naligiikannertariaqarput, taamaattoq ilagisai pitsaasut oqimaannerutinneqassallutik. Allattariarsorluni oqaluttariarsorlunilu angusat, ilinniagaqartumut suliakkiutap imaluunniit sammisarititap ilaa qanoq annertutigisoq taassuma naammassisinnaasimaneraa erseqqikannersumik taaneqarsinnaagaangat, taassuma ilaa aggornernit ½-mit qaffasinnerussaaq.

§ 7. Karakteriliissummut »Nalornisoq« (karakterit 5, 03 aamma 00) pineqartunut ilaapput angusat piginnaassuserlu ilinniagaqartup

1) ilinniartitsissutitut sammisamut killilimmik nalornisumillu ilisimasaqarnermik aammalu killilimmik nalornisumillu piginnaasaqarnermik takutitsinera,
2) pingaarutilinnik pingaaruteqanngitsunillu immikkoortitsilluarsinnaannginnera,
3) suussutsinik periutsinillu naammanngitsumik ilisimasaqarnerminik aamma suussutsinik periutsinillu atuilluarsinnaannginnermik takutitsinera,
4) pissutsit naleqquttut ikittuinnaat ilanngullugit taakkuninnga nassuiaanera,
5) pissutsit tamakku ilanngunneqarnerinut naammanngitsunik patsisilersuuteqarnera,
6) suussutsinik, periutsinik paasissutissanillu nalornisumik naleqqatigiissitsinera ataqatigiissitsineraluunniit taakkulu aallaavigalugit naliliinera ataatsimoortitsineralu, aamma
7) ajornartorsiutit ilisimasat pillugit ilisimasaminik piginnaasaminnillu nalornisumik atuinera.

Imm. 2. Karakteriliussaq 00 qaqutiguinnaq tunniunneqartarpoq. Karakteriliussaq atorneqartarpoq angusamut piginnaasamulluunniit ilinniagaqartup ilinniakkami pineqartumi ilinniartitsissutitut sammisami pineqartunik paasinninngilluinnarluni takutitsivigisaanut. Karakteriliussaq 00 tunniunneqartarportaaq suliamut tunngasumik naammassinnittoqarsimanngikkaangat.

§ 8. Karakteri nalileeqataasumit imaluunniit soraarummeersitsisumit aalajangerneqassaaq. Naliliinermi nalileeqataasoq soraarummeersitsisorlu peqataappata taakku oqaloqatigeereernerisigut karakteri aalajangerneqassaaq.
Imm. 2. Nalileeqataasup soraarummeersitsisullu ataatsimoorullugu naliliinissaq isumaqatigiinngissutigigunikku immikkoorlutik karakteriliissapput. Misilitsinnermut karakteriliissut tassaavoq karakterit taakku katinnerisa agguaqatigiissinnerat karakteriliinermi naleqassutsinik tulleriinnilersuinermi karakterimut qaninnerpaamut akunnaallisillugu inissinneqassaaq. Katinnerisa agguaqatigiissinnerat karakterit marluk akornanniippat karakteri qaffasinneq qaninnerpaaq karakteriliunneqassaaq nalileeqataasoq qaffasinnerusumik karakteriliisimappat, taamaanngippalli karakteri appasinneq qaninnerpaaq. Piginnaassutsip naammassisalluunniit »Angusivoq«-mik imaluunniit »Angusinngilaq«-mik naliliivigineqarnissaa isumaqatigiinngissutaappat nalileeqataasup naliliinera aalajangiisuuvoq.
Imm. 3. Nalileeqataasut imaluunniit soraarummeersitsisut arlallit peqataappata tamarmiullutik nalileeqataasussatut soraarummeersitsisussatullu imm. 1 malillugu pisinnaassuseqarput. Eqimattat taakku iluini, tassa nalileeqatigiinni soraarummeersitseqatigiinnilu isumaqatigiinngittoqartillugu naliliineq aalajangerneqassaaq naliliinerit ataasiakkaat katinnerisa agguaqatigiissinneranni karakteriliisarnermi naleqassutsinut tulleriinnilersuinermi karakteritut naleqassutsinut tulleriinnilersuinermi qaninnerpaamut. Karakterit marluk akornanni agguaqatigiissitsineq akornanniippat qummut qaffaaneqassaaq.
Imm. 4. Imm. 2-mi aamma 3-mi maleruagassat apeqqutaatinnagit karakterit 13 aamma 00 akunnaalliinikkut tunniunneqarsinnaanngillat.
Imm. 5. Naliliineq karakteriliisarnermi naleqassutsinik tulleriissaarisarnermi 13-skala aallaaviginagu pippat imm. 1-3 taamatulli atuutsinneqassapput, tak. § 1, imm. 2 aamma 3.
Imm. 6. Imm. 2 aamma 3 atuutsinneqassanngillat ilinniartitaanernut ataasiakkaanut maleruagassatut aalajangersakkat malillugit Ilinniartitaanermut Pisortaqarfik, akunnermuliuttoq taamaaqataaluunniit aalajangiisussaatillugu.

§ 9. Ataatsimoorussamik karakteriliussaq angusanut imaluunniit piginnaasanut assigiinngitsunut ilaannakuusumik karakteriliussat arlallit ataatsimoortinnerisigut aalajangerneqassatillugu karakteri tassaavoq ilaannakuusumik karakteriliussat agguaqatigiissinnerat karakteriliinermi naleqassutsinik tulleriissaarisarnermi karakterimut qaninnerpaamut akunnaallisagaq. Qummut akunnaallisaasoqassaaq agguaqatigiissinnera karakterit marluk akornanniippat. Ilinniartitaanernut ataasiakkaanut maleruagassatut aalajangersakkani aalajangerneqarsinnaavoq ataatsimoorussamik karakteriliussap aalajangernissaani ilaannakuusumik karakteriliussat assigiinngitsunik oqimaalutaatigineqassasut.
Imm. 2. Imm. 1-imi aalajangersagaq apeqqutaatinnagu karakterit 13 aamma 00 akunnaallisitsinikkut tunniunneqarsinnaanngillat. Naliliineq karakteriliisarnermi naleqassutsinik tulleriissaarisarnermi 13-skala aallaaviginagu pippat imm. 1-imi aalajangersagaq taamatulli atuutsinneqassaaq, tak. § 1, imm. 2 aamma 3.

§ 10. Soraarummeernermi, misilitsinnermi imaluunniit piginnaasanik naliliinermi angusinissaq piumasaqaataappat piumasaqaat naammassineqarsimassaaq ilinniagaqartup karakteri 6 minnerpaamik anguppagu imaluunniit naliliineq tassaappat »Angusivoq«.
Imm. 2. Karakterit arlallit tunngavigineqarpata imm. 1-imi piumasaqaat naammassineqarsimassaaq agguaqatigiissitsineq minnerpaamik 6,0-iuppat. Agguaqatigiissitsinerup minnerpaamik 6,0-iunissaanik piumasaqaat naammassineqarsinnaanngilaq qummut akunnaallisitsinikkut. Misilitsinnerni il.il. naliliineq »Angusivoq/angusinngilaq« atorneqarpat anguneqarsimassaaq »Angusivoq«. Kiisalu ilinniartitaanernut ataasiakkaanut maleruagassatut aalajangersakkani piumasaqaatitut aalajangersarneqarsinnaavoq misilitsinnermi il.il. ataatsimi arlalinniluunniit agguaqatigiissitsinermi ilaatinneqartuni naleqassutsinik tulleriissaarisarnermi karakteri aalajangersimasoq minnerpaamik ataaseq anguneqarsimassasoq.

§ 11. Soraarummeernermut uppernarsaatip imarissavai soraarummeernermi misilitsinnerit suut ilaatinneqarsimanerat aamma naliliinerit suut anguneqarsimanerat pillugu paasissutissat. Soraarummeernerup inernera tamarmiusoq taaneqarsinnaavoq agguaqatigiissitsinermi agguakkap inerneratut, tak. § 12. Agguaqatigiissitsinermi agguakkap inernerata naatsorsornerani uniffiup talerpiatungaani kisitsimmik ilanngussisoqarsinnaavoq. Ilinniartitaanernut ataasiakkaanut maleruagassatut aalajangersakkani aalajangerneqarsinnaavoq agguaqatigiissitsinermi agguakkap inernera karakterinut aalajangersimasunut ataatsimoortunut agguaqatigiissitsinermi agguakkap inernerinit naatsorsorneqarsinnaasoq. Taamatut pisoqartillugu § 12, imm. 2 malillugu angusinissamik piumasaqaat ataatsimoortuni tamani naammassineqarsimassaaq. Agguaqatigiissitsinermi agguakkat inernerisa naatsorsorneqarneranni ilinniakkatut sammisani »Angusivoq/angusinngilaq« atorlugu naliliivigineqartut ilaatinneqassanngillat.
Imm. 2. Ilinniartitaanernut ataasiakkaanut maleruagassatut aalajangersakkani soraarummeernerup inernerani tamarmiusumi karakterit suut ilaatinneqassanersut aalajangerneqarput.
Imm. 3. Ilinniartitaanernut ataasiakkaanut maleruagassatut aalajangersakkani aalajangerneqarsinnaavoq karakterit ataasiakkaat soraarummeernerup inernerani tamarmiusumi ilaatinneqartut agguaqatigiissitsinermi agguakkat inernerata naatsorsornerani assigiinngitsunik oqimaalutaatigineqassasut.

§ 12. § 9 malillugu karakterip tamarmiusup, § 10, imm. 2 malillugu naliliinerup, soraarummeernermi, misilitsinnermi imaluunniit piginnaasap naliliiviginerani angusinissamik piumasaqaatip aammalu § 11 malillugu agguaqatigiissitsinermi agguakkap inernerata aalajangersarnerani karakterit assigiinngitsunik oqimaalutaatigineqarsinnaapput ilinniartitaanernut ataasiakkaanut maleruagassatut aalajangersakkani aalajangersarneqartutut.
Imm. 2. Agguaqatigiissitsineq oqimaalutaatigineqartoq tassaavoq karakterit ataasiakkaat karakterip oqimaalutaataaneranik amerlisarnerata oqimaalutaatillu katinnerisa agguarnerisa inernerat.

§ 13. Nalunaarut atortuulerpoq 1. maj ukioq 2001 atuullunilu karakterinut naliliinernullu taassuma kingorna tunniunneqartunut. Tamatumunnga peqatigitillugu Inuutissarsiutitigut ilinniartitaanermi ilinniartut atugarisaat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 51, 20. december 1990-imeersoq aamma STI-mi atuartut suliffinniinnermi akissarsiatigut atugassaat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 27, 20. juli 1989-imeersoq atorunnaarsinneqarput.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 9. april 2001
Lise Lennert

/

Karl Kristian Olsen

 


Karakteriliisarnermi naleqassutsinik tulleriinnilersuineq allatullu naliliisarneq pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 14, 9. april 2001-imeersoq.

 

Ilanngussaq 1

 

13-skalap tuluttut nutserneqarnera

 

13: Is given for the exceptionally independent and excellent performance.

11: Is given for the independent and excellent performance.

10: Is given for the excellent but not particularly independent performance.

9: Is given for the good performance, a little above average.

8: Is given for the average performance.

7: Is given for the mediocre performance, slightly below average.

6: Is given for the just acceptable performance.

5: Is given for the hesitant and not satisfactory performance.

03: Is given for the very hesitant, very insufficient and unsatisfactory performance.

00: Is given for the completely unacceptable performance.