Sinerissamut qanittumi qaleralinniarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 16, 19. april 2001-imeersoq.

 

Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 18-imi, 31. oktober 1996-imeersumi, kingullermillu Inatsisartut inatsisaatigut nr. 6, 20. maj 1998-imeersukkut allanngortinneqartoq, §§ 10, 11, 13 imm. 2, 22, 23, 26, 33 imm. 2 aamma 34 imm. 3 aalajangersakkat tunngavigalugit aalajangersarneqarpoq:

 

Atuuffii

§ 1. Nalunaarut atuuppoq angallatit 75/BRT/120 BT-mit minnerusut atorlugit qaleralinniarnermut, sinerissamullu qanittumi Kalaallit Nunaata aalisarnikkut oqartussaaffigisaani titarnermit aallaaviusumiit sømilit pingasut iluanni ingerlanneqartumut.
Imm. 2. Nalunaarummi matumani "angallat" immakkut nunakkulluunniit assartuutitut suugaluartutulluunniit aalisarnermut atorneqartutut paasineqassaaq, Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 18-imi 31. oktober 1996-imeersumi § 4, imm. 7 naapertorlugu.
Imm. 3. Nalunaarummi matumani kommunit killeqarfii Kalaallit Nunaata nunap immikkoortuinut kommuninullu aggorneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisaanni aalajangersarneqarput.

 

Inuussutissarsiutigalugu qaleralinniarneq

§ 2. Inuussutissarsiutigalugu qaleralinniarnissamut akuersissummik pigisaqarnissaq piumasaqaataavoq. Akuersissummi taaneqassaaq angallat suna imaluunniit angallatit suut atorneqarnersut. Akuersissut piffissamut killiligaavoq sivisunerpaamillu ukioq ataaseq atuuttussatut tunniunneqartassalluni.
Imm. 2. Akuersissummi sumiiffimmi aalisarsinnaatitaanerup killilerneqarnissaa aalajangersarneqarsinnaavoq.

§ 3. Akuersissut taassumaluunniit assilinera aalisartilluni nassatarineqartassaaq.

 

Inuussutissarsiutigalugu qaleralinniarnermi angallatit

§ 4. Aasiaat, Qasigiannguit, Qeqertarsuup, Ilulissat, Uummannap Upernaviullu kommuniini inuussutissarsiutigalugu qaleralinniarneq angallatinut 19,99 BRT/31,99 BT-init anginerusunut kiisalu angallatinut raajarniarsinnaanermut akuersissummik pigisaqartunut ajornartitaavoq.

§ 5. Aasiaat, Qasigiannguit, Qeqertarsuup, Ilulissat Uummannallu kommuniini angallammut 5 BRT/8 BT-imit anginerusumut, siornatigut qaleralinniarsimanngitsumut, inuussutissarsiutigalugu qaleralinniarnissamut akuersissut tunniunneqassanngilaq, aalisarnermit tassannga amerlaqataanik pisaqarsinnaasumik aalisarunnaartoqarsimanngippat.

 

Inuussutissarsiutigalugu qaleralinniarnermi piniutit

§ 6. Inuussutissarsiutigalugu qaleralinniarnermi qassutit qalorsuilluunniit atorneqarnissaat ajornartitaavoq.
Imm. 2. Taamaattorli qassutit 2001-imi 30. april tikillugu Ilulissat kommuniani sumiiffimmi titarnerit ataani taaneqartut killiligaasa iluanni atorneqarsinnaapput:

- 69o22' N, 51o08'8 W

- 69o22' N, 51o03' W

- 69o12'5 N, 51o12'1 W

- 69o08'4 N, 51o08'5 W

- 69o08'4 N, 51o14'3 W

- 69o12'5 N, 51o18' W og

- 69o22' N, 51o08'8 W

Imm. 3. Qassutit atorlugit qaleralinniarnermi qassutini nigartaqqortussutsimut 220 mm-inik nigartakinnerpaaffissaq atuuppoq.

§ 7. Aalisarnermi atortut nalunaaqutserneqassapput piginnittup atianik najugaanillu imaluunniit angallatip atianik GR-normuanillu. Nalunaaqutsiussaq immamit aanngartinneqarsinnaasuussanngilaq. Qassutini kivisittakkani nalunaaqutsiussaq qimiaanut qullermut ikkunneqassaaq. Ningittakkani ningittakkat qimiaannut ikkunneqassaaq. Atortuni uninngasuni allanittaaq puttaqutit atorneqartut taamatut nalunaaqutserneqassapput.

 

Pisat tunisinernillu nalunaarutit

§ 8. Inuussutissarsiutigalugu qaleralinniarnermi pisat Kalaallit Nunaanni umiarsuarmut nunamiluunniit tunitsivimmut tulaanneqassapput. Umiarsuartut nunamiluunniit tunitsivittut paasineqassaaq aalisakkanik tunitsivik pisortanit akuerineqarsimasoq.
Imm. 2. Tamatumani pineqanngillat angallatit angallammi namminermi suliarinnittussatut akuerineqarsimasut.

§ 9. Tunitsivik qalerallit tunineqartut pillugit Kalaallit Nunaanni Aalisarsinnaanermut Akuersissutinik Nakkutilliisoqarfimmut (KANUAANA) nalunaaruteqartassaaq. Paasissutissat makku tunniunneqartassapput:
1) Sumiiffik tunitsiviusoq (illoqarfik/nunaqarfik kiisalu kommuni)
2) Tunisisup aamma/imaluunniit angallatip atia
3) Tunisisup inuttut normua aamma/imaluunniit angallatip nalunaarsorneqarnermini normua kiisalu akuersissutip normua
4) Tunisat kiilunngorlugit amerlassusii aammalu qanoq, soorlu imatut suliarineqarsimaneri nalunaarlugit MHUI (niaqui atatillugit erlaviikkat), UHUI (niaquerlugit erlaviikkat) aamma UHHI (niaquerlugit, paperuerlugillu erlaviikkat)
5) Sumiiffik aalisarfiusimasoq.
Imm. 2. Paasissutissat qaammatinut tamanut, kingusinnerpaamik qaammatip tulliuttup qiteqqunnerani allakkatigut, faxikkut imaluunniit qarasaasiakkut atuarneqarsinnaasunngorlugit (KANUAANA isumaqatigalugu) nassiunneqartassapput uunga KANUAANA, Box 501, 3900 Nuuk, telefaxnr. 32 32 35 imaluunniit 32 32 36.

 

Inuussutissarsiutiginagu qaleralinniarneq

§ 10. Nammineq atugassanik qaleralinniarneq danskisut innuttaassusilinnut tamanut aalaja-ngersimasumik Kalaallit Nunaanni najugaqartunut ajornartitaanngilaq. Nunani allani Danmarkiunngitsumi innuttaassusillit Kalaallit Nunaanni najugaqavissut ukiullu kingulliit marluk ataavartumik Kalaallit Nunaanniissimasut danskisut innuttaassuseqartutut pineqassapput, Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 18-imi 31. oktober 1996-imeersumi § 8, imm. 1 naapertorlugu.
Imm. 2. Nammineq atugassanik qaleralinniarnermi qassutit qalorsuilluunniit atornissaat ajornartitaavoq. Piniutit atorneqartut tamarmik § 8 naapertorlugu piginnittup atianik nalunaaqutserneqarsimassapput.

 

Nakkutilliineq

§ 11. Angallatit nalunaarummi matumani pineqartut pisussaapput KANUAANA, GLK (sakkutuut imarsiortut) aamma politiit, oqartussaasut taakku sulineranni suleqatigissallugit, Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 18-imi 31. oktober 1996-imeersumi §§ 27-29 naapertorlugit.
Imm. 2. Angallatit isumannaassavaat KANUAANA-p, GLK-p aamma politiit sulisuisa akornuserneqaratik angallammi angallatip immikkoortuinut tamanut nakkutilliinermut pisariaqartinneqartunut isersinnaatitaanissaat.

 

Immikkut akuersissuteqartarnerit

§ 12. Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfik § 1 imm. 1-mi aalajangersakkap atorneqannginnissaanut immikkut akuersissuteqarsinnaapput, sumiiffinni aalisariutinik minnerusunik aalisarfiunngitsuni kiisalu aalisariutinik annerusunik aalisarneq sumiiffimmi aalisarnerup ineriartorneranut akornutaassanngippat.
Imm. 2. Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfik §§-it 4-p 5-illu atorneqannginnissaannut immikkut akuersissuteqarsinnaapput, pisarineqarsinnaasut, qanoq pisaqartigisinnaanerup aammalu qaleralinniarnermik inuussutissarsiuteqarnerup siamasissumik ineriartortinneqarnissaata isiginiarneqarnissaata tamanna ajornartinngippagu.

 

Pineqaatissiissutit

§ 13. § 2, § 3, § 4, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10 imm. 2, aamma § 11-mik unioqqutitsineq kiisalu akuersissummut piumasaqaataasunik sumiginnaaneq akiliisitsinermik kinguneqassapput.
Imm. 2. Aktiaateqarluni ingerlatseqatigiiffik, piginneqataassuteqarluni ingerlatseqatigiiffik, piginneqatigiiffik imaluunniit piginneqatigiilluni umiarsuaatileqatigiiffik unioqqutitsippat ingerlatseqatigiiffik taannaatillugu akiliisitassatut akisussaasunngortinneqarsinnaavoq.
Imm. 3. Pinerluttulerinermi inatsimmi arsaarinnittarneq pillugu malittarisassat taamatuttaaq atorneqassapput.
Imm. 4. Akuersissummi piumasaqaataasunik unioqqutitsineq tassannga atuisinnaatitaanermik killiliinernik kinguneqarsinnaavoq kiisalu sakkortunerusunik pisoqartillugu imaluunniit unioqqutitsisoqaqqitsillugu akuersissut arsaarinnissutigineqarsinnaalluni. Tamanna pillugu Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfik aalajangiissaaq, aalajangiinerlu nalunaarutigineqarnerminiit ullut 15-it qaangiutsinnagit Nunatta Eqqartuussivianut suliassiissutigineqarsinnaalluni, Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 18-imi 31. oktober 1996-imeersumi § 21, imm. 3 naapertorlugu.
Imm. 5. Pineqaatissiinissamik suliat allattaaq Aalisarneq pillugu inatsimmi Kap. 13-imi aalajangersakkat malillugit suliarineqartassapput.

 

Atortuulerfia

§ 14. Nalunaarut 19. April 2001 atortuulerpoq.
Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu sinerissamut qanittumi qaleralinniarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 2, 7. januar 2000-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 19. April 2001.
Simon Olsen

/

Gedion Jeremiassen