Kommunalbestyrelsinut nunaqarfinnilu aqutsisunut ilaasortanik il.il. kiisalu borgmesterinik borgmesterillu tulliinik akissarsiaqartitsineq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 35, 5. oktober 2001-imeersoq.

 

Kommunalbestyrelsit, nunaqarfinni aqutsisut il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 20-mi, 3. november 1994-imeersumi § 17, imm. 6 aamma imm. 7 aamma § 37 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Kommunalbestyrelsimut, nunaqarfinni aqutsisunut ilaasortanik il.il.
akissarsiaqartitsineq

§ 1. Kommunalbestyrelsip kommunalbestyrelsimut ilaasortat aalajangersimasumik akissarsiaqartissavai amerlanerpaamik ukiumut 37.500 kr.-inik.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsimut ilaasortat, aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamut imaluunniit ataatsimiititalianut ataavartunut ilaasortaajutigisut kiisalu kommunalbestyrelsimut arfineq-marluk inorlugit ilaasortalimmut ilaasortaasut akissarsiaqartinneqassapput amerlanerpaamik ukiumut 75.000 kr.-inik.
Imm. 3. Imm. 1 aamma 2 tunngavigalugit akissarsiat akissarsiaritinneqassapput kommunalbestyrelsimut ilaasortaanermut, kommunalbestyrelsimut ilaasortatut suliaqartitaanermut kiisalu aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamut aamma ataatsimiititalinut ataavartunut ilaasortaasimagaanni taakkunani ilaasortaanernut.
Imm. 4. Akissarsiat tunniunneqartassapput kommunalbestyrelsimut ilaasortanut tamanut akissarsiassat amerlanerpaafiissaat imm. 1-imi aamma 2-mi taaneqartutut agguarneri assigiimmik annertussuseqartillugit.

§ 2. Nunaqarfimmi aqutsisunut ilaasortat akissarsiaqartinneqassapput amerlanerpaamik ukiumut 35.000 kr.-inik. Akissarsiat tunniunneqartassapput nunaqarfimmi aqutsisunut ilaasortanut tamanut assigiimmik annertussuseqartillugit.

§ 3. Kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa kommunalbestyrelsimi ataatsimiititalini ataavartuni siulittaasut aamma nunaqarfinni aqutsisut siulittaasuinut ilassutaasunik akissarsiaqartitsinissaq.
Imm. 2. Ataatsimiititaliat siulittaasuinut ilassutaasumik akissarsiarititanut kommunip aningaasartuutai amerlanerpaamik ukiumut 220.000 kr.-iussapput. Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq ataatsimiititaliamut ataatsimut imaluunniit ataatsimiititalianut arlalinnut siulittaasutut sulinerminut ukiumut aningaasarsiaqarsinnaavoq amerlanerpaamik 85.000 kr.-inik.
Imm. 3. Nunaqarfinni siulersuisut siulittaasui tamarmik ilassutaasumik akissarsiai amerlanerpaamik ukiumut 50.000 kr.-iussapput.
Imm. 4. Nuup kommuniata kommunip angissusia pissutigalugu isumaginninnermut ataatsimiititaliami siulittaasoq amerlanerpaamik § 14, imm 1 naapertorlugu borgmesterip akissarsiaasa %-iisa affaannik tapiutitaqanngitsunik aningaasarsiaqartinneqassasoq aalajangersinnaavaa.

§ 4. Kommunalbestyrelsip ukiumi tullermut aningaasat pillugit missingersuusiornermut atatillugu §§ 1-3 malillugit ukiumi aggersumi akissarsiassat qanoq annertutiginissaat aalaja-ngersassavai.

§ 5. Kommunalbestyrelsimut imaluunniit nunaqarfimmi aqutsisunut ilaasortaq sivikinnerpaamik piffissami qaammatini marlunni peqataasinnaanginnera naatsorsuutigineqarpat, pineqartullu sinniisussaa tamatuma nassatarisaanik kommunalbestyrelsit nunaqarfinnilu aqutsisut il.il. pillugit inatsisartut inatsisaanni § 16, imm. 2 naapertorlugu aggeqquneqarluni, sinniisuusoq piffissami tassani akissarsiaqartinneqassaaq.
Imm. 2. Sinniisussaq aggeqquneqarsimappat aqutsinermik inatsimmi § 16, imm. 2-mi taaneqanngitsunik pissuteqartumik, sinniisussaq taanna aalajangersumik akissarsiaqartinneqassaaq imaluunniit ilassutitut akissarsianik akissarsiaqartinneqassaalluni
1) piffissaq atuuffik qaammatit marluk sinneqarpat imaluunniit
2) piffissamut atuuffimminut tamarmut, taanna qaammatit marluk sinnerlugit sivisussuseqarpat, aamma kommunalbestyrelsi naliliippat sinniisussaq aqutsinermik inatsimmi § 16, imm. 2 naapertorlugu aggeqquneqartariaqarsimagaluartoq, tamannalu Nakkutilliisoqarfimmit akuerineqarpat.
Imm. 3. Piffissamik qaammatinik marlunnit sivikinnerusumik utaqqiisaagallartumik suliassamik isumaginninneq akissarsisitsissutigineqassaaq §§ 9-11 naapertorlugit ataatsimiinnermi ullormut aningaasarsianik aamma sulinermi aningaasarsiassaraluanik annaasanut taartinik. Taamaattorli §§ 9-11 malillugit utaqqiisaagallartumik suliassamik isumaginninnermut akissarsiarititaasut, piffissap assingani akissarsiassat aalajangersimasut imaluunniit ilassutitut akissarsiassat sinnersinnaanngilaat.
Imm. 4. Nuup kommuniata isumaginninnermut ataatsimiititaliami siulittaasup tullia, piffissani pineqartup atuuffigisaani aningaasarsiaqartissinnaavaa, piffissaq atuuffiusoq qaammatinit marlunnit sivikinneruppalluunniit

§ 6. § 5-imi eqqartorneqartutut pisoqartillugu ileqquusumik ilaasortap akissarsiai imaluunniit siulittaasutut qinikkap ilassutitut akissarsiai peerneqassapput, ilaasortaq alla akissarsianik taamaattunik utaqqiisaasumik akissarsianik peqartillugu.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsip aalajangerpagu § 5 imm. 2 aamma 4 najoqqutaralugu akissarsiaqartitsiumalluni, ileqquusumik ilaasortap imaluunniit siulittaasutut qinikkap ullormit takkutinngiffimminit siullermit akissarsiani utertissavai.

§ 7. §§ 1-3 malillugit akissarsiat aalajangersimasut kingumoortumik tunniunneqartassapput qaammatisiutit qaammataata akissarsiaqartussaatitaasup akissarsiffigisassaata naaneri tamaasa.
Imm. 2. § 6 naapertorlugu akissarsiassat sinnerlugit akissarsianik utertitsilluni akilersuisitsineq, annerpaamik qaammatit pingasut ingerlanerannik sivisussuseqarsinnaavoq.

§ 8. Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq ataatsimiinnermi peqataanngippat, pineqartorlu akue-rineqaqqaara peqataanani, kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa ilaasortap pineqartup akis-sarsiai peqataanngiffiata sivisussusianut naapertuuttumik ilanngaaffigineqassasut.

§ 9. Kommunalbestyrelsit nunaqarfinnilu aqutsisut pillugit inatsisartut inatsisaanni § 17, imm. 3 tunngavigalugu kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa, kommunalbestyrelsimut ilaasortanut aamma nunaqarfinni aqutsisunut ilaasortanut ataatsimiinnermi assingisumik ullormut aningaasarsiaqartitsiniarluni aamma sulinermi aningaasarsiassaraluanik annaasanut taartisiaqartitsiumalluni, ilaasortat taakku kommunalbestyrelsimit toqqarneqarpata
1) pikkorissarnerni assigisaanniluunniit kommunalbestyrelsimi, nunaqarfinni aqutsisuni imaluunniit ataatsimiititaliani ilaasortatut suliassat isumagineqarnissaannut pingaaruteqartutut isigisariaqartuni,
2) inatsisit immikkut ittut tunngavigalugit sulianik, allanit akilersugaanngitsunik, suliamik isumaginnittussatut, imaluunniit
3) immikkut ittumik suliamut tunngatillugu angalanerni minnerpaamik ullunik arfineq-pingasunik sivisussuseqartumi, angalaneq kommunalbestyrelsip, ataatsimiititaliap assigisaattaluunniit ataatsimiinnerannut atanngippat.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa sulinermi aningaasarsiassaraluanik annaasanut taartisiaqartitsiumalluni kommunalbestyrelsimut aamma nunaqarfinni aqutsisunut ilaasortaanngitsunut, aqutsinermik inatsimmi § 18, imm. 8 naapertorlugu kommunimut tunngasunik suliaqartussatut kommunalbestyrelsimit toqqarneqarsimasunut. Kommunimi atorfillit, atorfimminnut tunngatillugu suliassanik isumagisassanik suliassaqartitaallutik toqqagaasut, nalunaarut manna naapertorlugu akissarsiaqarsinnaanngillat.
Imm. 3. Suliamut tunngatillugu angalanermi ullormusiat unnuarsiornermillu tapisiat tunniunneqartassapput naalagaaffimmi, Namminersornerullutik Oqartussani aamma Kalaallit Nunaanni kommunini atorfillit atorfitsik naapertorlugu angalanerini akissaajaatissanut amerlissutit matussuserneqartarnissaat pillugu malittarisassat sukkulluunniit atuuttut malillugit.

§ 10. Ataatsimiinnermi ullormut aningaasarsiat ullormut 400 kr.-inik amerlassuseqassapput.

§ 11. Sulinermit aningaasarsiassaraluanik annaasat matussuserneqartarnissaat pillugu kommunalbestyrelsip aalajangiiffigisaanut amerlanerpaamik ilaassinnaapput:
1) Sulinermik inuussutissarsiuteqartut sulillutik akissarsiassaraluaminnik annaasaat uppernarsarneqartut imaluunniit
2) ullormut 600 kr.-it inunnut, ataatsimiinnerup nalaani annermik namminersorluni inuussutissarsiuteqarnermit aningaasarsiorfeqartunut, soorlu piniartunut, aalisartunut, savaatilinnut il.il., annertunerusumik isertitassanik annaasaqarsimaneq ilimanarsisinneqarsinnaanngippat.

§ 12. Kommunalbestyrelsip imaluunniit nunaqarfimmi aqutsisut, ataatsimiititaliat ataavartut aamma aningaasaqarnermut ataatsimiititaliat ataatsimiinnerannut atasumik angalanermut najugaqarnermullu aningaasartuutinut kommunalestyrelsi taarsiisaaq imaluunniit matussusiisaaq, aamma aalajangiisinnaalluni ataatsimiinnernut § 9-mi pineqartunut atasumik angalanermut najugaqarnermullu aningaasartuutit taarsissallugit imaluunniit matussusissallugit.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsip angallatinik attartorluni angalanermut aningaasartuutinut matusissutai annertunerussanngillat Namminersornerullutik Oqartussat KNAPK-illu isumaqatigiissutaat atuuttut malillugit akigititaasunit.
Imm. 3. Angalanernut allanut aningaasartuutit akilerneqartassapput angalanermut aningaasartuutiviusut naapertorlugit, annerpaamilli angallatit kikkunnit tamanit ilaaffigineqarsinnaasut ilaaffiginerini billettip nalinginnaasumik akianut naapertuuttunik.

 

Borgmesterinik borgmesterillu tulliinik akissarsiaqartitsineq

§ 13. Borgmesterip akissarsiassai aalajangersarneqassapput kommunalbestyrelsimit taassuma atuuffianut imaluunniit atuuffiup sinneranut.

§ 14. Akissarsiat annerpaamik annertussuseqarsinnaapput tjenestemandit akissaateqarfiinut, Ilinniagartuut Kattuffiat/Akademikernes Sammenslutning i Grønland (AS-G)-ip isumaqatigiissutaani akissaateqarfinni ataani taaneqartuni, tapisiat nalinginnaasut aamma feeriartarneq pillugu inatsisit malillugit immikkut feeriarnersiat ilanngullugit, makku malillugit:

1. januar innuttaasut nalunaarsorneqartut amerlassusii akissaateqarfik
0-2000 36
2.001-5.000 37
5.001 - 38

Imm. 2. Kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa borgmesterit akissarsiai tapeqartinneqassasut annertussusissarititaasut, Kalaallit Nunaanni Kommuneqarfiit Kattuffiata Naalakkersuisullu isumaqatigiissutaat malillugit imatut amerlassuseqartunik:

Inuitttaasut nalunaarsorneqartut amerlassusii Aningaasat
0 - 1.500 kr. 38.700
1.501 - 3.000 kr. 58.050
3.001 -10.000 kr. 101.580
10.001- kr. 153.820

Imm. 3. Tapiliussat ukiumoortuupput 1. april 1991-imi aningaasat nalinginit tunngaveqarput, iluarsineqartassallutillu piffissat aalajangersimasut atorlugit aammalu annertussusilerlugit tjenestemandinut immikkut tapiliussat Ilinniagartuut Kattuffiat/Akademikernes Sammenslutning i Grønland (AS-G)-ip isumaqatigiissutaat malillugu.
Imm. 4. Borgmesterip akissarsiai tunniunneqartassapput tjenestemandit qaammammusiallit akissarsiaasa tunniunneqartarnerattut Ilinniagartuut Kattuffiat/Akademikernes Sammenslutning i Grønland (AS-G)-ip isumaqatgiissutaat malillugu.
Imm. 5. Borgmesterit Naalakkersuisut akuersisimatinnagit akissarsiamik saniatigut kommunimi suliarititanut allanut akissarsiaqarsinnaanngillat.

§ 15. Borgmesterip tullii kommunini ataatsimik borgmesterimut tullilinni aamma kommunini borgmesterip tulliinik marlunnik peqarfilinni borgmesterip tullilia siulleq kommunalbestyrelsip aalajangiineratigut ukiut tulliinut aningaasanut missiginersuusiornermut atasumik aalajangersimasumik akissarsiaqartinneqarnissaa aalajangerneqarsinnaavoq §§ 1-imiit 3-mut taaneqartuni akissarsiaritat saniasigut, annerpaamik borgmesterip akissarsiaasa 15 pct.-iannik.
Imm. 2. Borgmesterip tullia imm. 1 naapertorlugu aalajangersimasumik akissarsiaqanngitsoq akissarsisinneqarsinnaavoq piffissami borgmesteritut atuuffigisami, pineqartoq kommunalbestyrelsimit peqquneqaruni aqutsinermik inatsimmi § 36, imm. 2 naapertorlugu borgmesterip suliai pisussaaffiilu tamaasa isumageqqullugit.
Imm. 3. Imm. 2 malillugu aatsaat akissarsisitsisoqarsinnaavoq pineqartoq borgmesteritut taartaalluni atuussimappat qaammatisiutit ukiuat malillugu ukiup ataatsip ingerlanerani katillugit amerlanerpaamik ulluni 15-ini.
Imm. 4. Imm. 3-mi aalajangersakkap saniatigut imm. 2 malillugu taartaalluni atuunnermi akissarsisitsisoqartassaaq maleruagassat AS-G-mi atorfinni akissarsiat pillugit maleruagassanut naapertuuttut malillugit.

§ 16. Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq, kommunalbestyrelsit nunaqarfinnilu aqutsisut il.il. pillugit inatsimmi § 16, imm. 5 malillugu borgmesteritut taartaallu atuuteqqusaasoq, borgmesteritut akissarsiaqartinneqassaaq § 14-imi taaneqartut malillugit.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq aqutsinermik inatsimmi § 16, imm. 5 malillugu borgmesterip tulliatut siullertut imaluunniit borgmesterip tullituaatut taartitut atuuteqquneqartoq akissarsiaqartinneqassaaq § 15, imm. 1 aamma imm. 2 malillugit. Akissarsianit ilanngaatit pillugit § 6, imm. 1-imi malittarisassat taamaallutik atorneqassapput borgmesterip tullianut, sivikinnerpaamik qaammatini sisamani qinikkatut sulisimanngitsumut.

 

Atortuulersitsineq

§ 17. Nalunaarut 15. oktober 2001 atortuulissaaaq 1. maj 2001-imiillu atuutilissalluni.
Imm. 2. Tamatuma peqatigisaanik nalunaarut nr. 24 12. september 1997-imeersoq atorunnaarpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 5.oktober 2001.
Jonathan Motzfeldt

/

Søren Hald Møller