Inatsisartunut Naalakkersuisunullu il. il. ilaasortat aningaasarsiaqartitaanerat il. il. pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 16, 12. november 2001- imeersoq.

 

Kapitali 1.
Inatsisartuni ilaasortat aningaasarsiaqartitaanerat il.il.

§ 1. Inatsisartuni ilaasortat ukiumut akissaatit inissisimaffianni 36-imi tamanut atuuttumik tapisianik tunngaviusumik ukiumut kr. 49.340-inik immikkut tapisiartaqartunik aningaasarsiaqartinneqassapput. Aningaasarsiarititat naatsorsorneqassapput AS - G'mi ulloq 1. april 2002-mi isu-maqatigiissut atuuttoq aallaavigalugu.
Imm. 2. Inatsisartuni ilaasortatut sulinermi aningaasartuutinut matussutissanik tapisiaqartitsisoqassaaq, taakkulu soraarnerussutisiaqataasussaanngillat isertitanullu akileraaruteqaataasussanut ilaatinneqartussaanatik. Ilaasortat Nuummi najugaqartut tapisiaat ukiumut kr. 96.000-ussapput, ilaasortallu allat tapisiaat ukiumut kr. 126.000-ussallutik.
Imm. 3. Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliami ilaasortat ukiumut kr. 60.000-inik immikkut aningaasarsiaqartinneqassapput. Landskarsip Naatsorsuutaasa Kukkunersiorneqartarnerannut Ataatsimiititaliami ilaasortat aamma Inatsisartut siulittaasuata tullersortai ukiumut kr. 36.000-inik aningaasarsiaqartinneqassapput.
Imm. 4. Aningaasarsiat tapisiallu imm. 1 - 3-mi taaneqartut qaammammoortumik siumoortumik tunniunneqartassapput. Imm. 1-imi aamma 3-mi taaneqartutut aningaasarsiat tapisiallu iluarsiivi-gineqartarnerisa AS - G-mi (Akademikernes Sammenslutning i Grønland) isumaqatigiinniuteqartarfimmi ineriartorneq malittaraat. Imm. 2 malillugu tapi ukiumut ataasiarluni qaammatisiutit malillugit ukiorisap aallartinnerani nunatsinni akinut iluarsiissut malillugu iluarsiivigineqassapput. Imm. 2 malillugu tapisiap iluarsiivigineqarnera siulleq 2003-mi pissaaq.
Imm. 5. Inatsisartuni ilaasortat Nuummi najugaqarnissamik kissaateqartut inissaannik atugassii-vigineqassapput, taakkununngalu Namminersornerullutik Oqartussat inissianik attartortittagaannut ineqarnermut akiliutit naatsorsorneqartarnerannut maleruagassat qanoq ilisukkulluunniit atuuttut malillugit ineqarnermut akiliutinik akiliisoqartassalluni.
Imm. 6. Inissat Inatsisartuni ilaasortanut atugassiissutigineqartut Inatsisartuni ilaasortatut sulineq naappat qimanneqassapput.
Imm. 7. Piffissami ilaasortaajunnaarnersiaqarfimmi utaqqiisaasumik ineqartitsisoqassaaq. Inissi-anut Namminersornerullutik Oqartussat attartortittagaannut ineqarnermut akiliutit naatsorsorneqartarnerinut maleruagassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit ineqarnermut akiliuteqar-toqartassaaq. Piffissaq ilaasortaajunnaarnersiaqarfik nnappat inigisaq qimanneqassaaq.

§ 2. Inatsisartuni ilaasortaq qaammatip qinigaanermi akuersissutigineqarfiata aallaqqaataaniit aningaasarsiaqartinneqalerlunilu aningaasartuutinut matussutissanik tapisiaqartinneqalissaaq. Ilaasortaq ilaasortap allap toqunerata Inatsisartuniluunniit ilaasortatut tunuavinnerata kingunerisaanik ilaasortanngorsimaguni qaammatip kingoraakkami toquffiata ilaasortatulluunniit tunuaviffiata aallaqqaataaniit aningaasarsiaqartinneqalissaaq. Aningaasarsiat aningaasartuutinullu matus-sutissatut tapisiat qaammatip Inatsisartuni ilaasortaajunnaarfiup naaneraniit tunniunneqartarunnaassapput.
Imm. 2. § 1, imm. 3 naapertorlugu aningaasarsiat qaammatip ilaasortap ataatsimiititaliami ilaa-sortassatut Inatsisartunit qinigaaffiata aallaqqaataaniit aningaasarsiaritinneqalissapput qaamma-tillu ilaasortap ataatsimiititaliami ilaasortaajunnaarfiata naaneraniit tunniunneqartarunnaassallutik.
Imm. 3. Inatsisartuni ilaasortap Kalaallit Nunaanni Inatsisartut Suleriaasianni maleruagassat naapertorlugit ilaasortatut sulinngiffeqarallarnissaminut Inatsisartut Siulittaasoqarfiannit akuerineqartup aningaasarsiani aningaasartuutinullu matussutissatut tapisiani piffissami sulinngiffeqarallarfimmini pisinnaanngilai. Inatsisartut Siulittaasoqarfiat sulinngiffeqarallartarnermut akuer-sinissamut najoqqutassiussaaq. Pisuni immikkut ittuni sulinngiffeqarnissamut akuersinissamut tunngavissanngortinneqarsinnaavoq sinniisussamik aggersaanermut atasumik aningaasartuutit akilerneqarnissaat.
Imm. 4. Inatsisartuni ilaasortaq ilaasortatut sulinngiffeqarallarnissaminut Inatsisartut Siulittaasoqarfiannit akuerineqarsimappat piffissaq soraarnerussutisiaqalernissaanut katersiffittut naatsorsuiffiusoq piffissami sulinngiffeqarallarfiani atuutissanngilaq.
Imm. 5. Qanigisap toquneranut perululluniluunniit napparsimaneranut atatillugu napparsimaneq najuutinnginnerluunniit pissuteqarluni najuutinnginnertut isigineqassaaq.
Imm. 6. Naartunermut, erninermut meeravissiartaarnermulluunniit atatillugu sulinngiffeqarneq pissuteqarluni najuutinnginnertut isigineqassaaq.

 

Aningaasartuutinik matussusiisarneq

§ 3. § 1, imm. 2 naapertorlugu tapisiat Inatsisartuni ilaasortap Inatsisartuni ilaasortatut sulinermini aningaasartuutigiunnagaanut tamanut matussutissaapput.
Imm. 2. Ilaasortat Nuummi najugaqartuunngitsut Inatsisartut ataatsimiinnerini angalanerminnut ineqarnerminnullu akiliunneqartassapput.
Imm. 3. Qinnuteqaateqarneq tunngavigalugu Inatsisartut Siulittaasoqarfiannit Inatsisartulluunniit siulittaasuannit aalajangerneqarsinnaavoq ilaasortaq ataatsimiititaliat ataatsimiinnerinut anga-lanerinulluunniit atatillugu angalanerminut ineqarnerminullu akiliunneqassasoq.
Imm. 4. Inatsisartuni ilaasortaq qaammatisiutit malillugit ukiut tamaasa ataasiarluni kr. 30.000-inik killilikkamik Kalaallit Nunaanni paasisassarsiorluni angalasinnaatitaavoq. Angalanissamut pilersaarusiaq tunngavigalugu siumoorutinik tunniussinissamut kiisalu aningaasanut killiliussatut taaneqartut iluanni akiligassanik aaqqiinissamut maleruagassanik Inatsisartut Siulittaasoqarfiat najoqqutassiussaaq. Qaammatisiutit malillugit ukiumut Inatsisartuni ilaasortamut aningaasanut killiliussanit atunngitsuukkat ukiup naanerani atorneqarsinnaajunnaassapput.
Imm. 5. Piffissami Inatsisartunut qinersinissap nalunaarutigineqarnerata qinersinerullu akuersissutigineqarnerata akornanniittumi Inatsisartuni ilaasortat angalaneri, ataatsimiititaliat ataatsimiinnerinut kinguartinneqarsinnaanngitsunut angalanerunngitsut, Landskarsimit akilerneqarsinnaanngillat.

§ 4. Ilaasortanut Nuummi najugaqanngitsunut Inatsisartuni ilaasortap aapparisaa qaammatisiutit malillugit ukiut tamaasa ataasiarluni Inatsisartut ataatsimiinnerannut atatillugu ingiaqataanermini angalanerminut ineqarnerminullu akiliunneqartassaaq.
Imm. 2. Aappariinnermut naligititaassaaq inuit aqqisa allattorsimaffianni najugaqatigiittut nalunaarsorneqarluni ukiumi ataatsimi inooqatigiinneq.
Imm. 3. Ilaasortanut Nuummi najugaqanngitsunut Inatsisartuni ilaasortap qitornai angerlarsimaffimminni najugaqartut 18-it inorlugit ukiullit qaammatisiutit malillugit ukiut tamaasa ataasiarlutik Inatsisartut ataatsimiinnerannut atatillugu ingiaqataanerminni angalanerminnut ineqarnerminnullu akiliunneqartassapput.
Imm. 4. Inatsisartuni ilaasortaq Naalakkersuisuni ilaasortaajutigippat aapparisaa qitornaaluunniit Inatsisartut ataatsimiinnerannut atatillugu ingiaqataanerminni angalanerminnut ineqarnerminnullu akiliunneqartassanngillat.

 

Sinniisussat

§ 5. Inatsisartuni ilaasortat sinniisussaat ullut Inatsisartuni ilaasortamut taartaaffitik tamaasa aningaasarsiat § 1, imm. 1-imi taaneqartut 1/365-erarterutaannik aningaasarsiaqartinneqartassapput. Aammattaaq sinniisussaq sumi najugaqarnini apeqqutaatillugu aningaasartuutinut matussutis-satut tapisiat § 1, imm. 2-mi taaneqartut 1/365-erarterutaannik tapisiaqartinneqartassaaq.
Imm. 2. Aamma sinniisussaq § 3, imm. 2-mi maleruagassat naapertorlugit angalanerminut ine-qarnerminullu akiliunneqartassaaq.
Imm. 3. Inatsisartut Siulittaasoqarfiannut qinnuteqarneq tunngavigalugu sinniisussap aapparisaa qitornaalu angerlarsimaffimminni najugaqartut 18-it inorlugit ukiullit, sinniisussallu angajoqqaatut oqartussaaffigisai, Inatsisartut ataatsimiinnerannut, sinniisussap Inatsisartuni ilaasortaq taarserlugu piffissami sapaatip akunnerinit pingasunit sivisunerusumik ataatsimeeqataaffigisaanut atatillugu ingiaqataanerminni angalanerminnut ineqarnerminnullu akiliunneqarsinnaapput. Taa-matuttaaq § 4, imm. 2 tamatumani atuutissaaq.

 

Kapitali 2.
Inatsisartut siulittaasuata, Naalakkersuisut siulittaasuata
Naalakkersuisunilu ilaasortat aningaasarsiaqartitaaneri il.il.

§ 6. Inatsisartut siulittaasuannut, Naalakkersuisut siulittaasuannut Naalakkersuisunilu ilaasor-tanut aningaasarsiat § 1, imm. 1-imi taaneqartut saniatigut akissaatit inissisimaffianni 39-imi tamanut atuuttumik tapisianik ilallugit aningaasarsiaqartitsisoqassaaq. Aningaasarsiat naatsorsor-neqassapput AS - G-mut (Akademikernes Sammenslutning i Grønland) atuuttumik 1. april 2002-mi isumaqatigiissummut naapertuuttumik.
Imm. 2. Inatsisartut Siulittaasuannut Naalakkersuisullu Siulittaasuannut aningaasarsiat immikkut tapisianik kr. 120.930-inik aningaasarsiaqartinneqassapput.
Imm. 3. Naalakkersuini ilaasortat Inatsisartuni ilaasortaanngitsut Inatsisartuni ilaasortat ani-ngaasarsiaasa § 1, imm. 1-imi taaneqartut angeqataannik tapisiaqartinneqassapput.
Imm. 4. Inatsisartut siulittaasuat, Naalakkersuisut siulittaasuat Naalakkersuisunilu ilaasortat qaammatip qinigaaffimmik aallaqqaataaniit qaammatip taamatut atuukkunnaarfimmik naanissaata tungaanut aningaasarsiaqartinneqassapput. Aningaasarsiat qaammammut siumoortumik tunniun-neqartassapput. Imm. 1 - 3-mi taaneqartutut aningaasarsiat tapisiallu iluarsiivigineqartarnerisa AS - G-mi (Akademikernes Sammenslutning i Grønland) isumaqatigiinniuteqartarfimmi ineriar-torneq malittaraat.
Imm. 5. Inatsisartut siulittaasuat Naalakkersuisullu siulittaasuat akeqanngitsumik ineqartinneqassapput. Naalakkersuisuni ilaasortat sinneri inissaqartinneqassapput, Namminersornerullutik Oqartussat inissianik attartortittagaannut ineqarnermut akiliutit naatsorsorneqartarnerannut male-ruagassat qanoq ilisukkulluunniit atuuttut malillugit ineqarnermut akiliutinik akiliisoqartassalluni.
Imm. 6. Inatsisartut siulittaasuat Naalakkersuisullu siulittaasuat Inatsisartut siulittaasuattut Naalakkersuisullu siulittaasuattut atuukkunnaarunik akilersornagit inigisaminnit nuussapput. Naalakkersuisuni ilaasortat sinnerinut inigitinneqartut Naalakkersuisuni ilaasortatut atuukkunnaarnermi qimanneqassapput.
Imm. 7. Piffissami ilaasortaajunnaarnersiaqarfimmi utaqqiisaasumik ineqartitsisoqassaaq. Inissianut Namminersornerullutik Oqartussat attartortittagaannut ineqarnermut akiliutit naatsorsorneqartarnerinut maleruagassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit ineqarnermut akiliu-teqartoqartassaaq. Piffissaq ilaasortaajunnaarnersiaqarfik nnappat inigisaq qimanneqassaaq.

§ 7. Inatsisartut siulittaasuat, Naalakkersuisut siulittaasuat Naalakkersuisunilu ilaasortat Lands-karsip akiligaanik ilassinninnersiuteqarsinnaatitaapput.
Imm. 2. Ilassinninnersiutit ataasiakkaat annertussusii aningaasanut inatsimmi ukiut tamaasa aalajangersarneqartassapput.

§ 8. Inatsisartut siulittaasuata, Naalakkersuisut siulittaasuata Naalakkersuisunilu ilaasortat Inatsi-sartut siulittaasuattut, Naalakkersuisut siulittaasuattut Naalakkersuisunilu ilaasortatut angalaneri Landskarsimit akilerneqartassapput.
Imm. 2. Nerisaqarnermut ineqarnermullu aningaasartuutit kingusinnerusukkut Landskarsimit akilerneqartussanngorlugit regningi malillugu matussuserneqartassapput.
Imm. 3. Inatsisartut siulittaasuata, Naalakkersuisut siulittaasuata Naalakkersuisunilu ilaasortat Inatsisartut siulittaasuattut, Naalakkersuisut siulittaasuattut Naalakkersuisunilu ilaasortatut sulia-minnut atatillugu angalanerminni immikkut pissutissaqartillugu aapparisatik angalaqatigisinnaavaat. Taamatuttaaq § 4, imm. 2 aamma § 8, imm. 2 tamatumani atuutissapput.
Imm. 4. Naalakkersuisuni ilaasortap aapparisaa Nuup avataani illoqarfigisaminiiginnarniarluni aalajangersimaguni qaammatisiutit malillugit ukiut tamaasa marloriarluni Nuummut angalanerminut akiliunneqartassaaq.
Imm. 5. Aammattaaq Naalakkersuisuni ilaasortap qitornai angerlarsimaffimminni najugaqartut 18-it inorlugit ukiullit Nuup avataani najugallit, Naalakkersuisunilu ilaasortap angajoqqaatut oqartussaaffigisai, qaammatisiutit malillugit ukiut tamaasa marloriarlutik Nuummut angalanerminnut akiliunneqartassapput.

 

Kapitali 3.
Inatsisartut siulittaasuata, Naalakkersuisut siulittaasuata Naalakkersuisunilu ilaasortat
sulianik allanik ingerlatsisinnaaneri

§ 9. Inatsisartut siulittaasuat, Naalakkersuisut siulittaasuat Naalakkersuisuniluunniit ilaasortaq ivertinneqarnermi nalaani sulianik allanik ingerlataqaruni taakkunannga tunuassaaq.
Imm. 2. Inatsisartut siulittaasuata, Naalakkersuisut siulittaasuata Naalakkersuisuniluunniit ilaa-sortap suliat taakku ilaat ingerlatiinnarumallugit kissaatigiguniuk Qinersinerup Misilinneqarnissaanut Ataatsimiititaliaq tamanna pillugu erngerluni nalunaarfigissavaa. Ataatsimiititaliap nalu-naarutip tiguneraniit sapaatip akunneri pingasut qaangiutinnginnerini pineqartoq sulianik taamaat-tunik ingerlatsinissaanut itigartissinnaavaa.
Imm. 3. Inatsisartut siulittaasuata imm. 2-mi piffissaliussap naanerata kingorna suliat suut ingerlannissaannut akuerineqarnerluni Inatsisartunut nalunaarutigissavaa. Naalakkersuisut siulit-taasuata Naalakkersuisut siulittaasuat naalakkersuisunilu ilaasortat suliat suut ingerlannissaannut akuerineqarnersut Inatsisartut siulittaasuannut nalunaarutigissavaa.
Imm. 4. Inatsisartut siulittaasuat, Naalakkersuisut siulittaasuat Naalakkersuisunilu ilaasortat Qinersinerup Misilinneqarnissaanut Ataatsimiititaliaq akuersereersimatinnagu sulianik pineqartunik ingerlatsinermik saniatigut sulianik nutaanik ingerlatsilersinnaanngillat.

 

Kapitali 4.
Ilaasortaajunnaarnersiat

§ 10. Inatsisartuni Naalakkersuisuniluunniit ilaasortaq tunuaruni § 1, imm. 1 kiisalu § 6, imm. 1 - 3 naapertorlugit qaammammusiami annertoqataannik ilaasortaajunnaarnersiaqartinneqassaaq.
Imm. 2. Ilaasortaajunnaarnersiat naatsorsorneqartassapput ukiut pineqartup katillugit ilaasortaaffigisimasaasa aallartinneri tamaasa qaammatip aappaata affaani aningaasarsiassatut anner-tussusilerlugit.
Imm. 3. Naalakkersuisuni ilaasortatut tunuartoq piffissaq Naalakkersuisuni ilaasortaaffigisimasani tunngavigalugu ilaasortaajunnaarnersiaqartinneqassaaq.
Imm. 4. Inatsisartuni ilaasortatut tunuartoq piffissaq Inatsisartuni ilaasortaaffigisimasani tunnga-vigalugu ilaasortaajunnaarnersiaqartinneqassaaq.
Imm. 5. Ilaasortaajunnaarnersiat sivikinnerpaamik qaammatinut pingasunut sivisunerpaamillu qaammatinut aqqaneq marlunnut tunniunneqartassapput, qaammammoortumillu siumoortumik tunniunneqartassallutik.
Imm. 6. Ilaasortaajunnaarnersiaqartitsisoqareersillugu ilaasortaaffigisimasami pineqartumi pif-fissaq qanoq sivisutigisumik ilaasortaasimaneq tunngavigalugu ilaasortaajunnaarnersiaqartitsinermik naatsorsuinermi tunngavigineqartoq sivikillineqassaaq. Ilaasortaajunnaarnersiat annertunerpaaffissamittut annertussuseqarlutik tunniunneqarsimappata piffissaq qanoq sivisutigisumik ilaa-sortaasimaneq tunngavigalugu ilaasortaajunnaarnersiaqartitsinermik naatsorsuinermi tunngavigineqartoq aallartiffimmiitinneqalissaaq.
Imm. 7. Inatsisartut siulittaasuat maleruagassat Naalakkersuisuni ilaasortanut atuuttut naapertorlugit ilaasortaajunnaarnersiaqartinneqassaaq. Ilaasortaajunnaarnersiaqaatigaluni Inatsisartut siulittaasuattut Naalakkersuisunilu ilaasortatut aningaasarsiaqartoqarsinnaanngilaq, aammalu sulianut taakkununnga marlunnut ataasiinnarmik ilaasortaajunnaarnersiaqartitsisoqarsinnaalluni. Suliani pineqartuni katillugu qanoq sivisutigisumik atuussimaneq tunngavigalugu qanoq sivisuti-gisumik ilaasortaasimaneq tunngavigalugu ilaasortaajunnaarnersiaqartitsinissaq naatsorsorneqassaaq.

 

Kapitali 5.
Aapparisat qitornallu aningaasarsiaqartitaaneri ilaasortaajunnaarnersiaqartitaanerilu

§ 11. Inatsisartut siulittaasuata, Naalakkersuisut siulittaasuata, Naalakkersuisuni ilaasortap Inatsisartuniluunniit ilaasortap taamatut atuutsilluni toqusup aapparisaa qaammatini pingasuni aningaasarsiaqarsinnaatitaavoq. Aningaasarsiat Inatsisartut siulittaasuata, Naalakkersuisut siulit-taasuata, Naalakkersuisuni ilaasortap Inatsisartuniluunniit ilaasortap § 1, imm. 1 kiisalu § 6, imm. 1 - 3 naapertorlugit qaammammut isertittagaasa annertoqatigissavaat.
Imm. 2. Pineqartoq ilaasortaajunnaarnersiaqarsimappat aapparisaq piffissap ilaasortaajunnaarnersiaqarfissap sinnerani ilaasortaajunnaarnersiaqarsinnaatitaavoq. Aapparisarli sivisunerpaamik qaammatini pingasuni ilaasortaajunnaarnersiaqarsinnaatitaavoq.
Imm. 3. Inatsisartut siulittaasuat, Naalakkersuisut siulittaasuat, Naalakkersuisuni ilaasortaq Inatsisartuniluunniit ilaasortaq aapparisaminik qimataqanngippat, imaluunniit aapparisaq qima-taasoq qaammatit pingasut aningaasarsiaqarsinnaatitaaffigisassani ilaasortaajunnaarnersiaqarfigisassaniluunniit naanngitsut toquppat, qitornaat 18-it inorlugit ukiullit, aningaasarsiaqarsinnaatitaasup ilaasortaajunnaarnersiaqarsinnaatitaasulluunniit toqunerata nalaani taassumannga angajoq-qaatut oqartussaaffigineqarsimagunik, aningaasarsiaqarsinnaatitaalissapput ilaasortaajunnaarnersiaqarsinnaatitaalerlutilluunniit.

 

Kapitali 6.
Soraarnerussutisiat

§ 12. Landsrådimi, Inatsisartuni Naalakkersuisunilu ilaasortaasimasut taakkulu aapparisaat Inatsisartut inatsisaanni matumani §-it 13 - 16 naapertorlugit soraarnerussutisiaqartinneqassapput.

§ 13. Soraarnerussutisiaqarsinnaatitaanissamut tunngavissaatitaavoq pineqartup qinigaaffimmi ataatsimi arlalinniluunniit, katillutik sivikinnerpaamik ukiumik ataatsimik sivisussusilinni, Naa-lakkersuisuni ilaasortaasimanissaa imaluunniit pineqartup qinigaaffimmi ataatsimi arlalinniluunniit, katillutik sivikinnerpaamik ukiumik ataatsimik sivisussusilinni, Inatsisartuni ilaasortaasimanissaa.
Imm. 2. Pineqartoq qaammatip qinikkatut aningaasarsiaqarfiup ilaasortaajunnaarnersiaqarfiulluuniit naanerani 60-inik ukioqalereersimaguni piffissap taassuma naaneraniit soraarnerussutisiqartinneqalissaaq, taamaassimanngippallu taamatut ukioqalernermi kingorna qaammatip tulliata aallaqqaataaniit soraarnerussutisiaqartinneqalissalluni.
Imm. 3. Ilaasortaasimasoq qinigaaffimmut soraarnerussutisiaqarfimminut uteqqissimaguni piffissami aningaasarsiaqarfimmini ilaasortaajunnaarnersiaqarfimminiluunniit soraarnerussutisiaqassanngilaq.

§ 14. Inatsisartuni ilaasortaasimasut soraarnerussutisiaat ukiut ilaasortaaffigisimasat aallartinneri tamaasa naatsorsuutigalugit tjenestemanditut atorfimmit akissaateqarfimmi 31-mi skalatrin 44-miittumit soraarninngornermi soraarnerussutisiarineqarsinnaasut qaffasinnerpaaffiisa 1/20-erar-terutaannik annertussuseqassapput. Soraarnerussutisiat qaffasinnerpaaffissaminniilissapput ukiuni 20-ni ilaasortaasimagaanni.

§ 15. Inatsisartut siulittaasuata, Naalakkersuisut siulittaasuata Naalakkersuisunilu ilaasortat soraarnerussutisiaat ukiut ilaasortaaffigisimasat aallartinneri tamaasa naatsorsuutigalugit tjeneste-manditut atorfimmit akissaateqarfimmi 39-mi skalatrin 52-miittumit, nalinginnaasumik tapisianik ilaqartinneqanngitsumit, soraarninngornermi soraarnerussutisiarineqarsinnaasut qaffasinnerpaaffiisa 1/20-erarterutaannik annertussuseqassapput. Soraarnerussutisiat qaffasinnerpaaffissaminniilissapput ukiuni 20-ni ilaasortaasimagaanni.

§ 16. Aapparisaq qitornallu maleruagassat tjenestemandinut atuuttut naapertorlugit soraarnerussutisiaqartinneqassapput.
Imm. 2. §§-it 14, 15 aamma 16 imm. 1 malillugit oraarnerussutisiat iluarsiivigineqartassapput maleruagassat tjenestemandinut atuuttut naapertorlugit.
Imm. 3. Inuk, inatsimmi uani taaneqartuni qinigaaffimmi ilaannit ataatsimit ulloq 1. november 2001 nallertinnagu tunuarsimappat, qinigaaffimmullu qinigaaffinnulluunniit taakku ilaannut arla-linnut soraarnerussutisianik katersukkanik soraarnerussutisiaqarsinnaatitaappat soraarnerussutisiaqarpalluunniit, soraarnerussutisiatut katillugit tunniunneqartut § 15, imm. 1 malillugu soraarnerussutisiarineqarsinnaasut anginersaattut taamaallaat angissuseqarsinnaapput.
Imm. 4. Inuk, qinigaaffimmit qinigaaffinnilluunniit arlalinnit inatsimmi uani taaneqartunit soraarnerussutisiaqartoq, ullorlu 1. november 2001 nallertinnagu qinigaaffimminit tunuarsimasoq, pisortani atorfimmit allamit aningaasarsiaqarsinnaatitaappat, akissarsiaqarsinnaatitaappat soraar-nerussutisiaqarsinnaatitaappalluunniit, soraarnerussutisiai Inatsisartut inatsisaat una malillugu millisinneqarsinnaapput, taamaalilluni aningaasarsiat, akissarsiat soraarnerussutisiallu § 15, imm. 1 malillugu taamaallaat soraarnerussutisiat anginerpaaffissaattut angissuseqarsinnaallutik.
Imm. 5. Inatsisartuni Naalakkersuisuniluunniit siusinnerusukkut ilaasortaasimasoq Inatsisartuni Naalakkersuisuniluunniit ilaasortatut ulloq 1. november 2001 nallertinnagu qinigaaffimminit tunuarpat, kingusinnerusukkullu Inatsisartunut Naalakkersuisunulluunniit qinigaappat, imm. 3 aamma 4 atorneqassanngillat.

§ 17. Inatsisartuni Naalakkersuisunilu ilaasortanut Inatsisartut inatsisaata matuma atuutilernerani, ulloq 31. oktober 2001 aallarnerfigalugu soraarnerussutiaqarnernik aaqqissuussinerit Aningaa-sarsiat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 11 28. oktober 1993-imeersoq naapertorlugu atortuulerput.
Imm. 2. Inatsisartut inatsisaata matuma atuutilerneranit atuutilersumik PFA Soraarnermi soraar-nerussutisiaqarnermut aaqqissuussineq namminersortumik ingerlanneqartoq, Inatsisartuni Naalak-kersuisunilu ilaasortanut ingerlaavartumik aningaasanik tunniussisarfik pilersinneqassaaq. Soraar-nerussutisiaqarnermik aaqqissuussinermut ilaatinneqassapput utoqqalinermi pensionisiat, aappari-sap aamma qitornat soraarnerussutisiaat.
Imm. 3. Namminersornerullutik Oqartussat soraarnerussutisiaqarnermik aaqqissuussinermut imm. 2-mi taaneqartumut Inatsisartuni Naalakkersuisunilu ilaasortat aningaasarsiaasa tunniunne-qartut 15%-iinik ingerlaavartumik akiliisassapput.

 

Kapitali 7.
Inatsisartuni ilaasortaanngitsut ataatsimiititaliani, nævnini, sinniisoqarfinni taamaaqataannilu peqataaneri

§ 18. Inatsisartuni ilaasortaanngitsut ataatsimiititaliani, nævnini sinniisoqarfinnilu Namminersornerullutik Oqartussat sinnerlugit sinniisuutitaasut aningaasarsiat § 1, imm. 1-imi taaneqartut 1/365-erarterutaannik ullormut aningaasarsiaqartinneqartassapput.
Imm. 2. Aammattaaq sinniisuutitat Nuup avataani najugaqartut najugarisaq qimallugu ataatsimiinnernut taamaaqataannullu peqataanerminni aningaasartuutinut matussutissatut tapisiat § 1, imm. 2-mi taaneqartut 1/365-erarterutaannik ullormut tapisiaqartinneqartassapput kiisalu angala-nerminnut ineqarnerminnullu akiliunneqartassallutik. § 1, imm. 4, iluarsiissutissanut tunngasoq taamatuttaaq atuuppoq.
Imm. 3. Inatsisartuni ilaasortaanngitsut ataatsimiititalianik, nævninik sinniisoqarfinnillu imm. 1-imi taaneqartunik immikkut annertuumik suliassaqarfigisaminnik siulittaasuuffeqartut tapisiaqartinneqarnissaat Naalakkersuisunit aalajangersarneqarsinnaavoq. Tapisiat qaammammoortumik siumoortumik tunniunneqartassapput, tunniunneqartarunnaassallutillu qaammatip siulittaasuujunnaarfiup naaneraniitatuukkunnaarnissamilluunniit Naalakkersuisut aalajangenerat tunngavigalugu.

 

Kapitali 8.
Piginnaatitsissut

§ 19. Inatsisartut Siulittaasoqarfiat Naalakkersuisut isumaqatiginiareernerisigut inatsit una naa-pertorlugu maleruagassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaavoq.

 

Kapitali 9.
Atortuulersitsineq il. il.

§ 20. Inatsit una ulloq 1. november 2001-imi atortuulissaaq. Taamaattorli § 3, imm. 4 aatsaat 1. januar 2002-mi atortuulissaaq.
Imm. 2. Tamatumunga peqatigitillugu Inatsisartunut, Naalakkersuisunut il. il. ilaasortat aningaa-sarsiaqartitaanerat il. il. kiisalu Landsrådimut, Inatsisartunut, Naalakkersuisunut il. il. ilaasortaasi-masut soraarnerussutisiaqartinneqarnerat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 11 ulloq 28. oktober 1993-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.
Imm. 3. Taamaattorli Kalaallit Nunaata Landsrådianut aamma Kalaallit Nunaata Landstingianut sivisuumik ilaasortaasimasunut soraarnerussutisiaqartitsinermik iluarsartuussinissaq pillugu Landstingip inatsisaa nr. 3 ulloq 16. maj 1979-imeersoq ("Ataqqinaammik tunissutisisitsisarneq pillugu inatsit") aamma Landsstyremut il. il. ilaasortaareersimasut soraarnerussutisiaqalernissaannik landstingip inatsisaa nr. 7 ulloq 14. juli 1982-imeersoq malillugit maannamut tunniussisarnerit pisinnaatitaaffiillu atuuttut maannamutut annertussuseqarlutik, malerugassallu maannamut atuuttut malillugit, ingerlaannassapput, aatsaallu taamaatinneqassallutik aalajangersakkat pineqar-tut naapertorlugit pisinnaatitaaffiit atorunnaarpata.
Namminersornerullutik Oqartussat, 12. november 2001.
Jonathan Motzfeldt

/

Søren Hald Møller

 


Nassuiaatit

Isumaliutissiissut

Akissuteqaat